שרביטים, טבעות, מטות וחפצי קסם שונים

טבלה 85: חפצי קסם יוצאי דופן

גלגול קוביה (משתנה על פי טבלאות 69-71) פריט
1 שרביט פחות
2 טבעת פחותה
3-20 חפץ קסם כללי פחות
21-22 שרביט פחות
23 שרביט דגול
24-25 טבעת פחותה
26 טבעת דגולה
27-40 חפץ קסום כללי
41-42 שרביט דגול
43-44 טבעת דגולה
45 מטה
46-60 חפץ קסום כללי דגול