לא ניתן לענוד יותר משתי טבעות קסמים באותו זמן (אחת על כל יד) מבלי להיחשף לתוצאות בלתי צפויות ולעתים אף נוראיות.

טבלה 88: טבעות פחותות

דמויות מכל מקצוע יכולות לענוד טבעות פחותות, כמפורט בטבלה.

גלגול קוביה (1ק6) טבעת פחותה
1 עמידות לאש (כל)
2 העלמות מעין (כל)
3 שליטה ביונקים (כל)
4 חסינות לרעל (כל)
5 הגנה 1+ (כל)
6 הגנה 2+ (כל)

טבלה 89: טבעות דגולות

גלגול קוביה (1ק10) טבעת דגולה
1 זימון ג'יני (כל)
2 שליטה בבני אדם (כל)
3 התחדשות (כל)
4 חזיז ברק (כל)
5 אחסון לחשים, קוסם (ק)
6 אחסון לחשים, כוהן (כ)
7 היפוך לחשים (כל)
8 טלקינזיס (כל)
9 שלוש משאלות (כל)
10 ראיית רנטגן (כל)

(כל) החפץ ניתן לשימוש בידי דמויות מכל סוג; (כ) החפץ ניתן לשימוש בידי כוהנים בלבד; (ל) החפץ ניתן לשימוש בידי לוחמים בלבד; (ק) החפץ ניתן לשימוש בידי קוסמים בלבד; (ג) החפץ ניתן לשימוש בידי גנבים בלבד.

תיאורי טבעות קסם

אחסון לחשים, כוהן: הטבעת מכילה 1ק6 לחשי כוהן. גלגלי 1ק4 לכל לחש לקביעת רמת הלחש ואז קבעי את הלחש באמצעות גלגול מול רשימת הלחשים מאותה עוצמה. עונד הטבעת (אם הוא כוהן) יכול להטיל את הלחשים כאילו הכין אותם בצורה רגילה. ברגע שלחש מוטל, לא ניתן להטיל אותו פעם נוספת לפני שהעונד נח שמונה שעות.

אחסון לחשים קוסם: הטבעת מכילה 1ק6 לחשי קוסם. גלגלי 1ק6 לכל לחש לקביעת רמת הלחש ואז קבעי את הלחש באמצעות גלגול מול רשימת הלחשים מאותה עוצמה. עונד הטבעת (אם הוא קוסם) יכול להטיל את הלחשים כאילו שינן אותם בצורה רגילה. ברגע שלחש מוטל, לא ניתן להטיל אותו פעם נוספת לפני שהעונד נח שמונה שעות.

הגנה 1+: העונד מקבל בונוס של 1+ לדירוג השריון ו-1+ לכל גלגולי ההצלה.

הגנה 2+: העונד מקבל בונוס של 2+ לדירוג השריון ו-2+ לכל גלגולי ההצלה.

היפוך לחשים: כל לחש (מלבד כאלה שמקורם בשרביט או חפץ אחר) שמופנה ישירות כלפי עונד הטבעת מוחזר חלקית על המטיל. גלגלי קוביית אחוזים כדי לקבוע כמה מכח הלחש מוחזר בחזרה. הקביעה המדוייקת של מה שקורה נמצאת בידי המנחה.

העלמות מעין: בשעה שהוא עונד את הטבעת, בעליה נעלם מעין.

התחדשות : עונד הטבעת משיב נקודת פגיעה אחת בסיבוב קרב, ולכן לא יכול למות אלא אם הטבעת מוסרת או שגופתו נשרפת.

זימון ג'יני: עונד הטבעת יכול לזמן ג'יני שיעשה כל שהעונד יחפוץ, וימלא את הוראותיו בצורה מדוייקת לחלוטין, לא יותר. טבעות כאלו יכולות להיות בוגדניות, אולם רק למי שישתמשו בהן בטיפשות.

חזיז ברק: פעם ביום יכולה הטבעת לשחרר 1ק6 חזיזי ברק שגורמים ל3ק6 נקודות נזק כל אחד (גלגול הצלה מפחית את הנזק בחצי).

חסינות לרעל: הלובש מקבל 5+ לגלגולי הצלה נגד רעל.

טלקינזיס: עונד הטבעת יכול להרים ולהזיז משקל של עד 100 קילוגרם בכח המחשבה למרחק של 36 מטרים.

עמידות לאש: עונד הטבעת מקבל 5+ לגלגולי הצלה כנגד אש קסומה והוא חסין לאש רגילה.

ראיית רנטגן: לעונד הטבעת יש ראיית רנטגן לטווח של 12 מטרים. המרחק המקסימלי שהעונד יכול לראות דרך סלע מוצק הוא 3 מטרים, דרך מתכות שאינן עופרת – 30 ס"מ ודרך עופרת – 2.5 ס"מ.

שלוש משאלות: טבעות אלה מעניקות לעונד שלוש משאלות. היזהרו ממשאלות מוגזמות – הן נוטות להחזיר תוצאות הפוכות.

שליטה בבני אדם: טבעת זו מאפשר לעונד אותה להטיל לחש הקסמתאיש פעם ביום ולתחזק את ההקסמה של עד שלושה אנשים שונים בכל זמן נתון.

שליטה ביונקים: עונד הטבעת שולט ב-1ק8 יונקים במרחק של עד עשרים מטרים. השליטה לא פועלת על בני אדם או בעלי חיים ענקיים.