בדומה לשרביטים, רוב המטות פועלים באמצעות מטענים. עם זאת, מטות לא ניתנים לטעינה בקלות כמו שרביטים. קוסמים יצטרכו להבין כיצד לבצע זאת או לשכור קוסם שיטען את המטה עבורם (אם בכלל ניתן למצוא קוסם עם הידע הנדרש). רוב המטות מכילים 200 מטענים.

טבלה 90: מטות קסומים

גלגול קוביה (1ק10) מטה
1 ספיגה (ק)
2 השאה (ק,כ)
3 פקודה (ק,כ)
4 ריפוי (כ)
5 עוצמה (ק)
6 החייאה (כ)
7 נחש (כ)
8 הכאה (ק,כ)
9 קמילה (כ)
10 קוסמות (ק)

(כ) החפץ ניתן לשימוש בידי כוהנים בלבד; (ק) החפץ ניתן לשימוש בידי קוסמים בלבד; שאר המקצועות לא יכולים להשתמש במטות קסמים.

תיאורי מטות

החייאה: למטה יש עשרה מטענים בלבד, אבל מטען יכול לשמש להטלת הלחש הקמתמת.

הכאה: מטה זו גורם ל2ק6 נקודות נזק בפגיעה מוצלחת (לא משתמש במטענים).

השאה: אויבים בטווח של שישה מטרים חייבים לבצע גלגול הצלה או לחשוב שמחזיק המטה הוא חבר נאמן למשל 4ק4 תורות (משתמש במטען אחד).

נחש: בקרב, מטה הנחש מעניק תוסף 1+ לפגיעה ו-1+ לנזק. לפי פקודה (על ידי צריכת מטען) המטה כורך עצמו סביב המטרה (עם גלגול פגיעה מוצלח) ומרתק את הקרבן למשך 1ק4*10 דקות. התקפה זו יעילה אך ורק אם הקרבן הוא בערך בגודל אדם או קטן יותר. לאחר מכן יחזור המטה בזחילה אל בעליו במהירות 24. רק כהנים יכולים להשתמש במטה הנחש.

ספיגה: סופג עד מאה רמות של לחשים המופנות אל האוחז במטה לפני שכוחות הספיגה שלו נעלמים לנצח. האוחז במטה יכול להטיל לחשים באמצעות המטה בתגובה ללחשים עוינים, תוך שימוש ברמות המאוחסנות במטה, מאותה העוצמה בדיוק כמו הלחש שהופנה כלפיו, אבל הלחש חייב להילקח מתוך רשימת הלחשים שהמטיל הכין.

עוצמה: מטיל אור (ללא צריכת מטענים), מטיל כדור אש (4ק6 נזק), קור בדומה לשרביט כפור, ברקים (4ק6 נזק), פועל כמו טבעת טלקינזיס (צורך מטען אחד) וגורם ל2ק6 נקודות נזק בקפא"פ (ללא צריכת מטענים).

פקודה: ניתן להשתמש במטען כדי לשלוט בבני אדם (בדומה ללחש הקסמתאיש), צמחים או חיות.

קוסמות: החזק מכל המטות, בעלות של מטען אחד הוא מאפשר היעלמות מעין, זימון יסודונים (מזמן 1ק4 בכל פעם),עצירת איש, קיר אש, מעבר דרך קירות, רשת או מעוף.

קמילה: מטה הקמילה מטיל האימה גורם למטרה להזדקן בעשר שנים בכל פגיעה מוצלחת.

ריפוי: מרפא 1ק6 + 1 נקודות נזק לכל מטען.

קוסמות: החזק מכל המטות, בעלות של מטען אחד הוא מאפשר היעלמות מעין, זימון יסודונים (מזמן 1ק4 בכל פעם),עצירת איש, קיר אש, מעבר דרך קירות, רשת או מעוף.