רק קוסמים יכולים להשתמש בשרביטים.

שרביטים שמטילים לחשים הופכים לחסרי שימוש כשהם מגיעים לאפס מטענים, אבל ניתן לטעון אותם על ידי הטלת הלחש לתוך השרביט. לכל טעינה כזאת, בה הלחש מוטל אל תוך השרביט, יש סיכוי של 5% להרוס את השרביט לצמיתות. במקרים מסויימים, ניתן למצוא שרביט שאינו ניתן לטעינה עם כמות גדולה של מטענים (כלומר, 100). ניתן להשתמש בשרביט בזמן קפא"פ.

טבלה 86: שרביטים פחותים

גלגול קוביה (1ק6) שרביט פחות
1-2 לחש מעוצמה 1, מכיל 10 מטענים
3-4 לחש מעוצמה 2, מכיל 5 מטענים
5-6 לחש מעוצמה 3, מכיל 2 מטענים

לחשים המוטלים על ידי שרביט פחות

כדי לקבוע את הלחש המוטל על ידי שרביט פחות או שרביט דגול המטיל לחשים, פני אל רשימת הלחשים מהסוג והעוצמה הדרושים וגלגלי ק20 (באף רשימה אין יותר מעשרים לחשים). אם התוצאה גבוהה יותר ממספר הלחשים, פשוט גלגלי שוב עד שהתוצאה שתתקבל נמוכה מספיק כדי לציין את אחד הלחשים ברשימה.

טבלה 87: שרביטים דגולים

גלגול קוביה (1ק10) שרביט דגול
1 לחש, עוצמה 3, מכיל עשרה מטענים
2 לחש, עוצמה 4, מכיל עשרה מטענים
3 שרביט כפור
4 שרביט גילוי אויבים
5 שרביט גילוי קסם
6 שרביט גילוי מתכת
7 שרביט גילוי מלכודות ודלתות סתרים
8 שרביט אימה
9 שרביט שיתוק
10 שרביט שינוי צורה

תיאור שרביטים דגולים

שרביט אימה: שרביט זה גורם ליצורים בתוך איזור בצורת חרוט להימלט על נפשם (גלגול הצלה לביטול ההשפעה). יש סיכוי של 60% שהם יפילו כל דבר שהם אוחזים בידיהם. החרוט הוא באורך עשרים מטר עם בסיס ברוחב עשרה מטרים בקצה הרחוק. השרביט מכיל 25 מטענים ולא ניתן לטעון אותו מחדש.

שרביט גילוי אויבים: שרביטים אלו מגלים אויבים ברדיוס של 20 מטרים, אם האויבים חושבים מחשבות עוינות. השרביט פועל תמיד כשאוחזים בו ואינו צורך מטענים.

שרביט גילוי מלכודות ודלתות סתרים: שרביטים אלה מגלים מלכודות ודלתות סתרים בטווח של שישה מטרים. השרביט פועל תמיד כשאוחזים בו ואינו צורך מטענים.

שרביט גילוי מתכת: שרביטים כאלה מגלים מצבורים גדולים של מתכת בטווח של שישה מטרים. המשתמש במטה גם מקבל מושג מעורפל של סוג המתכת שהתגלתה. השרביט פועל תמיד כשאוחזים בו ואינו צורך מטענים.

שרביט גילוי קסם: שרביטי גילוי קסם פועלים בדומה ללחש גילויקסם עם טווח של שישה מטרים. המשתמש מקבל מושג מעורפל של סוג הקסם שהתגלה. השרביט פועל תמיד כשאוחזים בו ואינו צורך מטענים.

שרביט כפור: שרביט זה מטיל חרוט כפור באורך עשרים מטרים עם בסיס ברוחב עשרה מטרים בקצה הרחוק. יצורים הנמצאים בתוך החרוט סופגים 6ק6 נזק (עם גלגול הצלה למחצית הנזק). השרביט מכיל 25 מטענים ולא ניתן לטעון אותו מחדש.

שרביט שינוי צורה: שרביטים אלה מגיעים בשתי צורות: סוג אחד מטיל שינויצורהעצמי והאחר מטיל שינויצורת האחר. השרביט מכיל 10 מטענים ולא ניתן לטעון אותו מחדש.

שרביט שיתוק: שרביט מסוג זה מטיל חרוט של שיתוק באורך עשרים מטרים עם בסיס ברוחב עשרה מטרים בקצה הרחוק. יצורים בתוך החרוט ישותקו למשך 3ק6 תורות (גלגול הצלה לביטול ההשפעה). השרביט מכיל 25 מטענים ולא ניתן לטעון אותו מחדש.