תחילה יש להכפיל את סך ערך הנק"נ של המפלצות ב1ק3 + 1. זהו סך ערך האוצר במ"ז למטרות קביעת תוכנו. לאחר מכן בדקי בטבלה שלמטה, בה מוצגת האפשרות "להחליף" חלק מהזהב בסוגי אוצר אחרים, מעניינים יותר (וייתכן שגם בעלי ערך גבוה יותר), כגון אבני חן וחפצים מכושפים. אל תתחילי להפחית את הזהב המוחלף לפני שתסיימי לבדוק את שלושת סוגי ההחלפות (100 מ"ז, 1000 מ"ז, 5000 מ"ז). לאחר ההפחתות, כשידוע לך ערך המטבעות שבאוצר בפ"ז, חלקי אותו לסוגי מטבעות (פלטינה, זהב, כסף, נחושת או אחרים) לפי ראות עיניך.

טבלה 65: החלפת אוצרות

עבור כל 100 מ"ז יש סיכוי של 10% להחלפת 100 מ"ז מהאוצר בגילגול לתחליף בשווי 100 מ"ז (ראי למטה לתחליפים אפשריים).
וגם עבור כל 1000 מ"ז יש סיכוי של 10% להחלפת 1000 מ"ז מהאוצר בגילגול לתחליף בשווי 1000 מ"ז (ראי למטה לתחליפים אפשריים).
וגם עבור כל 5000 מ"ז יש סיכוי של 10% להחלפת 5000 מ"ז מהאוצר בגילגול לתחליף בשווי 5000 מ"ז (ראי למטה לתחליפים אפשריים).

שימי לב: אם מתבצעות מספר החלפות, ייתכן שלא יישאר מספיק זהב כדי לבצע את כולן. במקרה כזה מדובר באוצר אגדי – יש להחזיר את כל פיסות הזהב שהוחלפו לצד הפריטים שגולגלו בטבלאות ההחלפה!

החלפת 100 פ"ז

גלגלי 1ק20. אם התוצאה היא 1-19, גלגלי פעם אחת בטבלה 66 (אבני חן ותכשיטים פשוטים). אם התוצאה היא 20, גלגלי בטבלה 69 (חפצי קסם פשוטים).

החלפת 1000 פ"ז

גלגלי 1ק20. אם התוצאה היא 1-19, גלגלי פעם אחת בטבלה 67 (אבני חן ותכשיטים יקרים). אם התוצאה היא 20, גלגלי בטבלה 70 (חפצי קסם בינוניים.

החלפת 5000 פ"ז

גלגלי 1ק20. אם התוצאה היא 1-19, גלגלי פעם אחת בטבלה 68 (אבני חן ותכשיטים נדירים). אם התוצאה היא 20, גלגלי בטבלה 69 (חפצי קסם נדירים).

החלפות: אבני חן ותכשיטים

טבלה 66: אבני חן ותכשיטים פשוטים

 גלגול קוביה (1ק4) תוצאה
1 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק6 מ"ז
2  אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 + 25 מ"ז
3  אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 + 75 מ"ז
4  אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 * 10 מ"ז

טבלה 67: אבני חן ותכשיטים יקרים

 גלגול קוביה (1ק4) תוצאה
1 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 מ"ז
2 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק6 * 200 מ"ז
3 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק6 * 300 מ"ז
4 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 * 100 מ"ז

טבלה 68: אבני חן ותכשיטים נדירים

 גלגול קוביה (1ק4) תוצאה
1 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 * 10 מ"ז
2 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 * 80 מ"ז
3 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 * 120 מ"ז
4 אבן חן או תכשיט בשווי 1ק100 * 200 מ"ז

החלפת חפצי קסם

טבלה 69: חפצי קסם פשוטים

 גלגול קוביה (1ק4) תוצאה
1 גלגלי פעם אחת בטבלת השיקויים
2 גלגלי 1ק6 בטבלת המגילות
3 גלגלי 1ק6 בטבלת כלי הנשק והשיריון הקסומים (טבלה 76)
4 גלגלי 1ק20 בטבלת חפצי הקסם היוצאים מן הכלל (טבלה 85)

טבלה 70: חפצי קסם בינוניים

 גלגול קוביה (1ק4) תוצאה
1 גלגלי שלוש פעמים בטבלת השיקויים
2 גלגלי 1ק6 + 6 בטבלת המגילות
3 גלגלי 1ק6 + 6 בטבלת כלי הנשק והשיריון הקסומים (טבלה 76)
4 גלגלי 1ק20 + 20 בטבלת חפצי הקסם היוצאים מן הכלל (טבלה 85)

טבלה 71: חפצי קסם נדירים

 גלגול קוביה (1ק4) תוצאה
1 גלגלי שש פעמים בטבלת השיקויים
2 גלגלי 1ק6 + 12 בטבלת המגילות
3 גלגלי 1ק6 + 12 בטבלת כלי הנשק והשיריון הקסומים (טבלה 76)
4 גלגלי 1ק20 + 40 בטבלת חפצי הקסם היוצאים מן הכלל (טבלה 85)