מלבד מגילות הגנה, בהן יכול להשתמש כל סוג דמות, במגילות יכולה להשתמש דמות מסוג שמסוגל להטיל את הלחש שעל המגילה. גנבים הם יוצאים מכלל זה בדרגות גבוהות (ראה את תיאור הדמות לפרטים נוספים).

טבלה 73: מגילות (כללי)

גלגול קוביה מגילה (50% כהן, 50% קוסם)
1 1 לחש, עוצמה 1
2 1 לחש, עוצמה 1ק3
3 2 לחשים, עוצמה 1ק2 כל אחד מהם
4 3 לחשים, עוצמה 1 כל אחד מהם
5 מגילה מקוללת
6 מגילת הגנה (זמן השפעה רגיל)
7 2 לחשים, עוצמה 1ק4
8 2 לחשים, עוצמה 1ק6 +1 כל אחד מהם
9 1 לחש, עוצמה 1ק6 (1+ לכהנים, 3+ לקוסמים)
10 5 לחשים, עוצמה 1ק3 כל אחד
11 מגילה מקוללת
12 מגילת הגנה (זמן השפעה כפול)
13 5 לחשים, עוצמה 1ק6 כל אחד
14 6 לחשים, עוצמה 1ק6 כל אחד
15 7 לחשים, עוצמה 1ק6 כל אחד
16 8 לחשים, עוצמה 1ק6 כל אחד
17 מגילה מקוללת
18 מגילת הגנה (זמן השפעה משולש והשפעה כפולה, אם ניתן)

לחשים על מגילה

כדי לקבוע את הלחשים על מגילה, בדקי את רשימת הלחשים המתאימה לסוג הדמות והעוצמה וגלגלי 1ק20 (באף רשימה אין יותר מעשרים לחשים). אם הגלגול גבוה ממספר הלחשים, פשוט גלגלי שוב עד שתתקבל תוצאה נמוכה מספיק כדי לציין את אחד הלחשים מהרשימה.

טבלה 74: מגילות הגנה

גלגול קוביה (1ק8) מגילת הגנה
1 שדים
2 טביעה
3 יסודנים
4 קסם
5 מתכת
6 רעל
7 אל-מתים
8 חיות אדם

תיאורי מגילות הגנה

אל-מתים: כל הנמצאים ברדיוס של 3 מטר מהקורא מוגנים מפני אל-מתים, אבל במידה מוגבלת. בכל סיבוב נתון, התקפותיהם של 2ק12 אל-מתים עם פחות מ-4 קב"פ, 2ק6 אל-מתים עם 4-5 קב"פ ו-1ק6 אל-מתים עם 6 קב"פ משובשות על ידי הגנת המגילה. כך שהמגילה יעילה כנגד כל דבר מלבד כמות עצומה של אל-מתים. משך השפעה: שעה אחת.

חיות-אדם: כל הנמצאים ברדיוס של שלושה מטרים מקורא המגילה מוגנים מפני ליקנטרופים. משך השפעה: שעה אחת.

טביעה: כל הנמצאים ברדיוס 3 מטר סביב הקורא מקבלים את היכולת לנשום מתחת למים. משך השפעה: יום שלם אחד.

יסודונים: מגילה זו מגינה מפני יסודן בודד. משך השפעה: 40 דקות.

מתכת: מתכת לא יכולה להזיק לקורא. משך השפעה: שעה אחת.

קסם: קליפה נגד קסם ברדיוס של 3 מטר מקיפה את הקורא ונעה איתו. קסמים לא יכולים להיכנס לקליפה או לצאת ממנה. משך השפעה: שעה אחת.

רעל: לרעלים אין השפעה על מי שקורא מגילה כזו בקול. בנוסף, כל רעל, פעיל או רדום, בגופו של הקורא מנוטרל מיידית. משך השפעה: שש שעות.

שדים: כל הנמצאים ברדיוס של 3 מטר סביב הקורא מוגנים מהתקפה של שד אחד בסיבוב. משך השפעה: 40 דקות.

מגילות מקוללות

מגילות מקוללות יכולות להטיל קללות שנעות בין המשעשע ומציק ועד להרה אסון בצורה שלא תיאמן. המנחה מוזמנת להמציא קללות מעניינות שיוכלו להופיע על המגילה, בנוסף לאפשרויות שמופיעות בטבלה. גילגול הצלה מוצלח יאפשר לקורא להתחמק מהקללה. את רוב הקללות ניתן להסיר באמצעות לחש הסרת קללה.

טבלה 75: מגילות מקוללות

גלגול קוביה (1ק20) טבע הקללה
1  עיוורון (3ק6 תורות)
2  סלידה: גלגלי 1ק6. הדמות רוכשת סלידה עמוקה מ:(1) חרבות, (2) עכבישים, (3) שיריון, (4) הטלת לחשים, (5) רחצה, (6) שהייה מתחת לאדמה.
3 בלבול. הדמות מתנהגת באופן אקראי.
4 יאוש (נמשך 1ק6 ימים). הדמות תסרב ללכת לכל מקום, מכיוון שפשוט אין טעם.
5 מערבולת מימדית. הדמות נשאבת פיזית לתוך המגילה ומופיעה עליה כמילה חדשה עד שהיא מחולצת באמצעת לחש הסרת קללה.
6 הזיות (3ק6 תורות). טבען המדוייק של ההזיות משתנה, אבל באופן כללי הדמות תתחיל להטיל לחשים ו/או לתקוף אנשים קרובים, או שתהיה מוקסמת על ידי הצבעים, ללא יכולת לזוז.
7 מוות מיידי.
8 ריחוף. הדמות מרחפת כמה סנטימטרים מעל הרצפה ולא יכולה לחזור בחזרה למטה.
9 איבוד 1ק10 * 100 נק"נ.
10 איבוד נקודה אחת מתכונה שנקבעת באקראי.
11 מגילה דביקה באופן קסום.
12 ציות (3ק6 תורות). הדמות עושה כל דבר שכל אחד יציע.
13 שיתוק (3ק6 תורות).
14 שיתוק: כל הנמצאים ברדיוס 6 מטרים צריכים לבצע גילגול הצלה או להיות משותקים למשך 3ק6 תורות, מלבד קורא המגילה שאינו מושפע.
15 הקטנה תמידית במידה. חלק מהמגילות הללו מקטינות את הקורא למחצית מגודלו המקורי והשאר מקטינות אותו לגובה 15 ס"מ.
16 שינוי צורה. גלגלי 1ק6, הדמות תהפוך ל: (1) חזיר, (2) עכבר, (3) פלמינגו, (4), תוכי מדבר, (5) כלב, (6) תאו.
17 שינה (עד להסרת הקללה). במקרים מסויימים, ניתן לשבור קללת שינה באמצעות נשיקה. בשאר המקרים, הקללה ניתנת להסרה באמצעות קסם בלבד.
18 ריח. לדמות יהיה ריח נוראי למשל 1ק8 ימים.
19  הפיכה לאבן.
20 התעטשויות בלתי נשלטות (3ק6 תורות). לקורא יש סיכוי גבוה למשוך מפלצות משוטטות, במיוחד כאלו שטורפות יצורים חלשים.