קיצורים

רבים מחפצי הקסם במשחק ניתנים לשימוש על ידי סוג דמות אחד בלבד. המידע יופיע בטבלאות על פי הקיצורים הבאים:

(כל) החפץ ניתן לשימוש בידי דמויות מכל סוג.
(כ) החפץ ניתן לשימוש בידי כוהנים בלבד.
(ל) החפץ ניתן לשימוש בידי לוחמים בלבד.
(ק) החפץ ניתן לשימוש בידי קוסמים בלבד.
(ג) החפץ ניתן לשימוש בידי גנבים בלבד.

אם לחפץ מסויים יש יותר מקיצור אחד, הוא ניתן לשימוש בידי סוגי הדמויות שצויינו, אבל לא בידי אחרים. למשל, חפץ שמסומן בקיצורים (כ,ק) ניתן לשימוש בידי כוהנים וקוסמים, אבל לא בידי סוגי דמויות אחרים.