מפלצות אינן דמויות שחקן, והיכולות שלהן לא נקבעות כמו יכולות של דמויות שחקן – אפילו לא היכולות עבור גזעים שיכולים להיות דמיות שחקן, כמו גמדים. המנחה קובעת מה יהיו יכולות ותכונות המפלצת, ולא חייבת להשתמש בחוקים ספציפיים כדי לעשות זאת. כמנחה, את יכולה להרגיש חופשית להוסיף כנפיים, נשיפה קטלנית, עוד קוביות פגיעה, גרסאות פגועות או פגומות, או כל דבר אחר שמתאים להרפתקה ולמערכה שלך. הוסיפי והחסירי! המציאי ופתחי! החוקים לא אחראים לאיכות החרבות והכשפים במשחק שלך, את אחראית עליה! אל תנסי לפתח מפלצות לפי נוסחה מסוימת של כוח; תיצרי אותן על בסיס איך הן מרגישות ואיך הן מתנהגות במשחק. הן צריכות להיות מאתגרות עבור השחקנים, לא כאב ראש עבורך. העבודה שלך היא לדמיין וליצור, לא לשנן את ספר החוקים ולמצוא מה "מותר" לעשות.

יצירת מפלצות לחלוטין מההתחלה אינה רק פעילות כייפית אלא גם דרך לספק לשחקנים שלך אתגר חדש ומהנה. זה גם לא קשה. הטבלה בהמשך נותנת לך כמה קווים מנחים (לא חוקים) לקביעת גלגולי ההצלה ורמת הקושי של המפלצת.

טבלה 62: גלגול הצלה של מפלצות

קוביות פגיעה גלגול הצלה
1< קב"פ 18
1 קב"פ 17
2 קב"פ 16
3 קב"פ 14
4 קב"פ 13
5 קב"פ 12
6 קב"פ 11
7 קב"פ 9
8 קב"פ 8
9 קב"פ 6
10 קב"פ 5
11 קב"פ 4
12+קב"פ 3*

* גלגול ההצלה אינו משתפר מעבר לרמה של 12 קב"פ

כדי לקבוע כמה נק"נ שווה הבסת מפלצת, השתמשי בטבלה של דירוגי הקושי בהמשך. דירוג הקושי הבסיסי של מפלצת שווה למספר קוביות הפגיעה השלם שיש לה. הוסיפי לדירוג הבסיסי אם למפלצת יש יכולות מיוחדות שמקשות על הדמויות להביס אותה או הופכות אותה ליותר מסוכנת עבורן. טבלת המתאמים לדירוג הקושי נותנת קווים מנחים לדירוג שיש להוסיף לדירוג הקושי הבסיסי של המפלצת, בהתאם ליכולות המיוחדות שלה.

טבלה 63: מתאמי דרגת קושי

דרג"ש1- או פחות [20 אויותר]17

יכולת מיוחדת מתאם לדירוג הקושי
4 או יותר התקפות בסיבוב (לפחות ק6 או זריקת הצלה כל אחת) 1+ ד"ק
דרג"ש 1- או פחות [20 או יותר] 1+ ד"ק
נזק אוטומטי אחרי פגיעה 1+ ד"ק
נשק נשיפה, מקסימום של 25 נקודות או פחות 1+ ד"ק
נשק נשיפה, מקסימום של 26 נקודות או יותר 2+ ד"ק
מחלה 1+ ד"ק
מנקז דרגה ללא הצלה 3+ ד"ק
מנקז דרגה עם הצלה 2+ ד"ק
עף, או נושף מים 1+ ד"ק
בעל תבונה רבה משל בן אנוש 1+ ד"ק
חסין לכלי נשק קהים\חודרים (כולל חצי נזק) 1+ ד"ק
חסין לסוג אנרגיה (חומצה, אש, וכו') 1+ ד"ק
חסין לכלי נשק שאינם קסומים 1+ ד"ק
עמידות לקסם 50% ומטה 1+ ד"ק
עמידות לקסם גבוהה מ-50% 2+ ד"ק
בעל התקפה הרסנית שגורמת 20 נזק ומעלה 1+ ד"ק
שיתוק, בליעת דמות במלואה, או נטיעת אויבים (רשת, וכו') 1+ ד"ק
התאבנות, רעל, או קסם מוות 2+ ד"ק
מחדש נק"פ 1+ ד"ק
אלמת (ניתן לגרש אותו, אבל הוא חסין לשינה, הקסמה ואחיזה) 0+ ד"ק
משתמש בכוח דמוילחש המקביל לעוצמה 3 ומעלה 2+ ד"ק
משתמש במספר לחשים בעוצמה 2 ומטה 1+ ד"ק
משתמש במספר לחשים בעוצמה 3 ומעלה 2+ ד"ק
משתמש במספר לחשים בעוצמה 5 ומעלה 3+ ד"ק
רעל 1+ ד"ק
אחר 1+ ד"ק

טבלה 64: ערך נק"נ על פי דירוג קושי

דירוג קושי ערך נק"נ
A
(1
ק4 נק"פ ומטה)
5
B
(1
ק6 נק"פ)
10
1 15
2 30
3 60
4 120
5 240
6 400
7 600
8 800
9 1,100
10 1,400
11 1,700
12 2,000
13 2,300
14 2,600
15 2,900
16+ 300+ לכל קב"פ