מפעם לפעם, לחש או סכנה אחרת ידרשו ממך לבצע גלגול הצלה. הצלחה בגלגול ההצלה משמעה שהדמות (או המפלצת) נמנעת מהאיום, או מצמצמת את השפעתו. לכל מקצוע יש מספר מטרה לגלגול ההצלה, שהולך ופוחת (ולכן, הולך ונעשה קל יותר לעבור אותו) ככל שהדמות עולה בדרגות. כדי לבצע גלגול הצלה, גלגל ק20. אם התוצאה שווה או גבוהה ממספר המטרה של גלגול ההצלה, הצלחת.

שימו לב שלכמה מקצועות (וגזעים) יש סיכוי טוב מהרגיל להצליח בגלגול הצלה נגד סכנה מסוג מסוים. קוסמים, לדוגמא, זוכים בתוסף 2+ לגלגול ההצלה נגד לחשים מכל סוג. גם מפלצות מבצעות גלגולי הצלה, לפי מספר המטרה המצויין בתיאורן.

קטגוריות שונות של גלגולי הצלה

מערכת גלגולי ההצלה של חרבות וכשפים היא עיבוד של השיטה המקורית, בה היו קטגוריות שונות של סיכונים במקום ערך גלגול הצלה בודד, כפי שיש בחרבות וכשפים. הגרסה המקורית הכילה את הקטגוריות ומספרי המטרה הבאים:

טבלה 21: קטגוריות של גלגולי הצלה (שיטה חלופית)

מקצוע דרגה קרני מוות ורעל שרביטים (כולם) הפיכה לאבן נשיפת דרקון לחשים ומטות
כוהנים 1 11 12 14 16 15
5 9 10 12 14 12
9 6 7 9 11 9
13 3 5 7 8 7
לוחמים 1 12 13 14 15 16
4 10 11 12 13 14
7 8 9 10 10 12
10 6 7 8 8 10
13 4 5 5 5 8
קוסמים וגנבים 1 13 14 13 16 15
6 11 12 11 14 12
11 8 9 8 11 8
16 5 6 5 8 3

טבלה זו אינה משולבת בצורה חלקה עם חרבות וכשפים: אם תרצה להשתמש בה תצטרך לבצע שינויים כגון ביטול הבונוסים על גלגולי ההצלה שיש בחרבות וכשפים לקוסמים, כוהנים וגנבים.