לעיתים המנחה תגיד ש-"עברה שעה" או אפילו "חלף חודש", בחייהם של ההרפתקנים. עם זאת, ישנן שתי יחידות זמן שדורשות הסבר נוסף. אלו הן ה-"תור" ו-"סיבוב הקרב". תור מייצג 10 דקות, וסיבוב קרב הוא דקה אחת.

תורות משמשים כדי למדוד תנועה רגילה כאשר ההרפתקנים חוקרים מקומות מסוכנים; סיבובי קרב משמשים למדידת הזמן כאשר החבורה נמצאת בקרב. ראו את טבלאות קצב התנועה כדוגמא כיצד משתמשים בתורות וסיבובים.