דמויות זוכות בנקודות ניסיון (נק"נ) על הבסת מפלצות ואיסוף אוצרות. לכל מפלצת יש ערך בנקודות ניסיון (המוצג בפסקת הנתונים שלה), וכל מטבע זהב מעניק נקודת ניסיון אחת. שחקנים מנוסים נמנעים מלסכן את חיי דמויותיהם, אם יש דרך אחרת, חכמה יותר, לצאת מהמבוך עם שקים מלאים בזהב ויהלומים.

תוסף נק"נ: לכל מקצוע יש תכונה עיקרית המצוינת בתיאורו. אם לדמות יש ערך של 13 ומעלה בתכונה העיקרית של המקצוע שלה, כל מענקי הניסיון שלה גדלים ב-5%. בנוסף, אם לדמות יש ערך כריזמה של 13 ומעלה, מענקי הניסיון שלה גדלים ב-5%. לבסוף, אם לדמות יש ערך חוכמה של 13 ומעלה, מענקי הניסיון שלה גדלים ב-5% נוספים. כוהנים זוכים בתוסף הזה פעמיים. כך יוצא שדמות יכולה לזכות בעד שלושה תוספי 5% למענקי הניסיון שלה, לסה"כ של 15%.

חלק מהדמויות מרובות המקצועות לא זוכות בבונוס זה – בדוק את החוקים של ריבוי מקצועות למידע נוסף.

לאחר שדמותך צוברת מספיק נקודות ניסיון כדי להגיע לדרגה חדשה, אתה מגלגל קובית פגיעה נוספת ומוסיף את התוצאה לסך נקודות הפגיעה של דמותך. הדמות עשויה לזכות בלחשים חדשים או יכולות אחרות, ויתכן שיכולותיה הקרביות ישתפרו. במילים אחרות, דמותך נעשית חזקה יותר, ויכולה כעת להתמודד עם אתגרים גדולים יותר! זכור: דמויות מרובות מקצועות לא מקבלות קוביות פגיעה עד שהן עלו בדרגה בכל המקצועות שלהן.