דמויות שאינן אנושיות

בעולם פנטזיה, לעתים קרובות בני האדם אינם לבדם. אלפים יכולים לאלכס את היערות הגדולים, גמדים מגלפים את אולמותיהם ומכרותיהם בלב האדמה, ובני מחצית שוכנים בנוחיות בתי הגבעות שלהם במחוזות הכפר. המנחה תספר לך אם יש גזעים לא אנושיים שאתה יכול להשתמש בהם ליצירת דמות.

הגרסה הראשונה של כללים אלה לא כללה את מקצוע הגנב, מה שאפשר לתאר את האלפים והגמדים בפשטות כמקצועות בפני עצמם. כעת, משנוסף מקצוע הגנב כאפשרות למשחק, השיטה המקורית לא מכסה את כל אפשרויות המשחק. על כן מתייחסים לדמויות שאינן אנושיות אשר משלבות מספר מקצועות כדמויות מרובות מקצוע, כפי שמתואר בהמשך.

גמדים

גמד מקבל תוסף של 4+ לגלגולי הצלה כנגד כל קסם, ומבחין בקלות בתכונות מסוימות של עבודות באבן: מסדרונות משופעים, קירות נעים, ומלכודות העשויות מאבן – בפרט: סלעים נופלים, תקרות ממולכדות וחרכי ירי קטנים שנועדו לשחרר גז רעיל או חצים. הם גם מסוגלים לזהות אם עבודת אבן כלשהי בוצעה לפני זמן רב או לא. אין חוק או גלגול קוביה לשימוש ביכולות אלו, המנחה תקבע במה בדיוק גמד מבחין או לא. גמדים יכולים לראות בחשיכה (ראיית חושך) עד למרחק של 18 מטרים.

גמד יכול להיות לוחם או לוחם\גנב. גמד מרובה מקצועות לוחם\גנב מוגבל לדרגה 6 כלוחם ולא יכול להתקדם בדרגות מעבר לכך (מידע נוסף על ריבוי מקצועות מופיע בהמשך). גמד ממקצוע הלוחם בלבד יכול להתקדם מעבר לדרגה 6 רק עם תכונת כוח 17 (עד לדרגה 7) או 18 (עד לדרגה 8). לוחם כזה יקבל גם את בונוס הניסיון המגיע לו בשל תכונת הכוח הגבוהה ויתקדם בדרגות מהר יותר.

גמדים שאינם דמויות שחקן יכולים לציית למגבלות שונות לחלוטין מאלו של דמויות שחקן, כפי שתקבע המנחה. בפרט גמדים לוחמים\כוהנים קיימים, אשר יכולים להתקדם עד לדרגה 7 ככוהנים, והמנחה יכולה להחליט לאפשר שילוב מקצועות זה לשחקנים.

אלפים

אלפים יכולים לראות בחשיכה (ראיית חושך) עד למרחק של 18 מטרים ויש להם סיכוי של 4 מ-6 למצוא דלתות סודיות בזמן חיפוש, שלא כמו גזעים אחרים, להם יש סיכוי של 2 מ-6. לאלפים יש גם סיכוי של 1 מ-6 למצוא דלתות סודיות גם כשהם לא מחפשים אותן. הם גם חסינים בפני יכולת השיתוק של טורפי גופות.

אלף יכול להיות לוחם\קוסם, גנב או לוחם\קוסם\גנב. במקצוע הגנב, אלף יכול להתקדם בדרגות ללא מגבלה שהיא. אלף שהוא גנב בלבד יקבל את בונוס הניסיון המגיע לו בשל תכונת זריזות גבוהה ויצבור ניסיון מהר יותר. אלפים מרובי מקצועות מוגבלים כלוחמים לדרגה 4 (דרגה 5 עם כוח 17, דרגה 6 עם כוח 18) וכקוסמים לדרגה 8 (דרגה 9 עם תבונה 18) (מידע נוסף על ריבוי מקצועות מופיע בהמשך). ללא קשר לכל התקדמות נוספת בדרגות כקוסם, אלפים מסוגלים להטיל לחשים מעוצמה 5 לכל היותר.

אלפים שאינם דמויות שחקן יכולים לציית למגבלות שונות לחלוטין מאלו של דמויות שחקן. טבעו של גזע האלפים כולו הוא לחלוטין באחריותה של המנחה, ויתכן ויכלול דמויות ללא שחקן מכל מקצוע קיים.

בני מחצית

בני מחצית מקבלים תוסף של 4+ לגלגולי הצלה כנגד קסם, ותוסף 1+ לגלגולי פגיעה כאשר הם משתמשים בכלי ירייה. דמויות מגזע בני המחצית יכולים להתקדם בדרגות כלוחמים, אך הם מוגבלים לדרגה 4 בגלל הגודל הזעיר שלהם ואופיים שאינו אגרסיבי על פי רוב. הם גם יכולים לבחור להיות גנבים, במקרה זה הם יכולים להתקדם בדרגות ללא כל מגבלה. בני מחצית מקבלים כל בונוס ניסיון המגיע להם בשל תכונה גבוהה על מנת לצבור ניסיון מהר יותר.

בני מחצית שאינם דמויות שחקן יכולים לציית למגבלות שונות לחלוטין מאלו של דמויות שחקן. טבעו של גזע בני המחצית כולו הוא לחלוטין באחריותה של המנחה, ויתכן ויכלול דמויות ללא שחקן מכל מקצוע קיים.

בני אדם (בני אנוש)

בני אדם הם הגזע הבסיסי בחרבות וכשפים, על כן לא מקבלים בונוסים או מגבלות כפי שמקבלים בני גזעים אחרים. בני האדם הם גזע קשוח והם נאבקים במרץ על מנת להרחיב ולשמור על התרבויות שלהם בעולם המסוכן. סכנות רבות אורבות מעבר לגבולות אדמות האדם, אבל בני האדם חייבים להיות ערניים תמיד לאפשרות של בגידה בתוך השטחים והממלכות שלהם עצמם: אותה עצמאות אישית שהופכת את כל בני האדם לגזע כל כך מגוון ומלא אנרגיה יכולה גם ליצור גם את בעלי הנפש האפלה המוכנים לעבוד עם ולמען כוחות הרשע והתוהו.

חצאי אלפים, או אלפים למחצה (מתוך חברת ההרחבה)

ראיית חושך: חצי אלף יכול בחשכה עד למרחק של 18 מטרים.
מציאת דלתות סודיות: לחצי אלף יש סיכוי של 4 מ-6 למצוא דלתות סודיות.
מקצועות: חצי אלף יכול להיות לוחם\קוסם או לוחם\קוסם\כהן (מידע על ריבוי מקצועות ניתן למצוא בחוקי הליבה). לחצי אלפים יש מגבלות על התקדמות הדרגות שלהם: חצי אלף מוגבל כלוחם לדרגה 6 (או לדרגה 7 עם תכונת הכוח שלו היא 17, או לדרגה 8 עם כוח 18), וכקוסם הוא מוגבל לדרגה 6 (לדרגה 7 עם תבונה 17 או לדרגה 8 עם תבונה 18). חצי אלף מוגבל לדרגה 4 ככהן ללא קשר לערך החוכמה שלו. חצי אלפים יכולים גם להיות גנבים כמקצוע בודד (וכן פייטנים, אם אתם משתמשים במקצוע הזה), אך אינם יכולים להיות בעלי אף מקצוע בודד אחר, גם לא לוחם או קוסם. כגנבים הם אינם מוגבלים בדרגות ואף מקבלים תוסף לנסיון נצבר אם זריזותם גבוהה דיה. אם אתם משתשמים במקצוע הפייטן, חצי אלף מוגבל בו לדרגה 7 (או לדרגה 8 עם כריזמה 17 או לדרגה 9 עם כריזמה 18).

אם חצי האלף בחר במקצוע גנב או פייטן, לחצי אלף אין תוספים כלשהם למיומנויות הגנב שלו, כפי שיש לאלפים, למשל. כמו כן, אם חצי האף לוחם\קוסם או לוחם\קוסם\כהן אזי, ממש כמו אלפים, אין הוא יכול להטיל לחשי קסם בזמן שהוא לובש שריון לא קסום.

חצי אלפים שאינם דמויות שחקן יכולים לציית למגבלות שונות לחלוטין מאלו של דמויות שחקן. טבעם של חצי האלפים ומקומם בעולם הוא לחלוטין באחריותה של המנחה, ויתכן ויכלול דמויות ללא שחקן מכל מקצוע קיים.

אפשרויות להמשך התקדמות בדרגות לדמויות שאינן אנושיות

לדמויות שאינן אנושיות יש מגבלות בהתקדמות הדרגות שלהן בהרבה מקצועות. אם לדמות יש רק מקצוע אחד, במקום לעצור לחלוטין את ההתקדמות במקצוע הזה, המנחה יכולה לאפשר לדמות להמשיך ולהתקדם בדרגות בקצב איטי יותר. מחסר חמור יחול על כמות הניסיון שנצברת לאחר שהושג המקסימום הרגיל (כפי שמצוין בתיאור הגזע המתאים). המחסר יכול להיות, למשל, 50%, אם כי בונוסים של ניסיון צריכים להינתן כרגיל.

אם לדמות מרובת מקצועות יש הגבלת דרגות בכל המקצועות, המנחה יכולה לאשר לדמות להתקדם לאט יותר במקצוע אחד לאחר שהיא הגיעה אל כל המגבלות. כאשר דמות מרובת מקצועות הגיעה לדרגה הגבוהה ביותר המתאפשרת בכל המקצועות שלה, המנחה עשויה לתת לשחקן לבחור מקצוע אחד בו הדמות יכולה להמשיך ולהתקדם. הדמות תוכל להמשיך ולהתקדם בדרגות, אבל עם מחסר חמור על כמות הניסיון הנצבר, כמו ה-50% שהוצעו למעלה. בנוסף, התהליך הרגיל של חלוקת הניסיון בין כל המקצועות עדיין חל על הדמות.

אפשרויות נוספות

במערכה בה אתה משחק, ייתכן שהגזעים "הרגילים" לא יהיו זמינים למשחק: ייתכן ויחליפו אותם בגזעים דמיוניים אחרים שמתאימים לעולם המערכה, או שפשוט הם יהיו שונים מגזעי הפנטזיה האפית המוצגים כאן. משחק חרבות וכשפים מאפשר סוגים רבים של חידושים וחוקי בית! המנחה שלך יכולה גם לבנות דמויות המבוססות על חלק מגזעי המפלצות, כגון אנשי לטאה, מינוטאורים או אורקים. גם בני תערובת של בני אדם וגזעים אחרים אפשריים בהחלט, אלו יכולים לכלול אלפים למחצה, אורקים למחצה, או אפילו שילובים מוזרים יותר כגון בעלי דם שדוני, בני אדם שעברו מוטציה בשל קרינה קסומה, אנשי צמחים או בני גזע אנושי קדום שעדיין שורדים אחרי שרוב בני הגזע שלהם מתו זה מכבר. מערכות יכולות להתרחש בעתיד הרחוק, על כוכב לכת מוזר או בעבר הרחוק והקמאי. במקרים כאלו ייתכן שלמנחה יש נקודת השקפה משלה לגזעי האלפים והגמדים (אפילו אם החוקים נותרים זהים) וייתכן שתשנה לחלוטין את הגזעים הלא אנושיים שניתן לשחק.