בחרבות וכשפים ישנן שתי שיטות מספור שונות לדרוג השריון, וקבוצת המשחק צריכה לבחור באיזו שיטה להשתמש. שאל את המנחה אם היא משתמשת בשיטת דרג"ש יורדת או עולה לציון דרוג השריון. כל המספרים יסתדרו בהתאם, אבל בשיטה העולה דרג"ש גבוה הוא עדיף, ובשיטה היורדת דרג"ש נמוך הינו טוב יותר. המשחק המקורי השתמש בשיטה היורדת, וזו גם השיטה הרשמית של חרבות וכשפים. למרות זאת, שחקנים רבים מעדיפים את השיטה העולה (מספרים גבוהים יותר הם תמיד טובים יותר, נכון?) ועל כן היא נכללת לאורך החוקים כאפשרות קיימת. כל המספרים עבור השיטה העולה מצויינים [בסוגריים מרובעים]. אם אתם משתמשים בשיטה הרגילה פשוט התעלם מהמספרים בסוגריים המרובעים (בכל מקום. מחק אותם מראשך. הפוך אותם לבלתי נראים).

כך תחשב את דירוג השריון שלך:

שימוש בשיטת דרג"ש יורדת (הרגילה)

אם אתם משתמשים בשיטת הדרג"ש היורדת הרגילה, לדמות שאינה לובשת שריון יש דרג"ש 9. לכל סוג של שריון מצויינת השפעה על דרג"ש. התעלם מהמספרים בסוגריים המרובעים והשתמש בהשפעה על הדרג"ש על מנת להפחית את דרוג השריון הבסיסי מ-9. ככל שהתוצאה נמוכה יותר כך טוב יותר. דמויות עוצמתיות יכולות להשיג דרג"ש נמוך עד כדי כך שהוא יצויין על ידי מספר שלילי.

שימוש בשיטת דרג"ש עולה (החלופית)

אם אתם משתמשים בשיטת הדרג"ש העולה החלופית, לדמות שאינה לובשת שריון יש דרג"ש 10 (לא 9, כמו בשיטה הרגילה, אלא עשר). למען האמת, זהו דרג"ש [10], משום שאנו משתמשים בסוגריים מרובעים על מנת לזהות ערכים של השיטה החלופית. כעת ההשפעה על דרג"ש היא המספר [בסוגריים המרובעים] ולבישת שריון תגרום לדרג"ש לעלות במקום לרדת, וככל שהדרג"ש גבוה יותר כך הוא טוב יותר.