בחר מקצוע

השלב הבא לאחר גלגול ערכי התכונה הוא בחירת מקצוע. המקצועות הזמינים לבחירתך הם: כוהן, לוחם, קוסם, ואולי גם גנב (אם המנחה מרשה דמויות גנב). המנחה שלך יכולה גם להמציא מקצועות חדשים, ולאפשר לך לבחור ביניהם. החלט איזה סוג דמות ברצונך לשחק, וזכור שערכי תכונה מסוימים עובדים טוב יותר עבור מקצועות מסוימים. בשלב הבא תבחר את הגזע והנטייה של דמותך.

דמויות בן אנוש "כפולות מקצוע"

לוחמים, קוסמים, כוהנים וגנבים בעלי מקצוע יחיד יכולים לשנות את מקצוע הדמות שלהם, להתקדם במקצוע החדש ולנטוש את הישן. המגבלה היחידה היא שקוסמים אינם יכולים לבחור להפוך לכוהנים וכוהנים אינם יכולים להפוך לקוסמים. על מנת להחליף מקצוע יש צורך שלדמות יהיה ערך תכונה של 16 לפחות בתכונה העיקרית של המקצוע החדש. חוקים נוספים הם להחלטת המנחה. שים לב שהחלפת מקצוע לא תאפשר לדמות לקבל יותר מ-9 קוביות פגיעה מלאות, לא משנה כמה דרגות נצברו בסך הכל. כמו כן ברור שעליך לנהוג על פי המאפיינים והיכולות של המקצוע החדש, הסתמכות על היכולות של המקצוע הישן היא מוצא משני או אפילו של הרגע האחרון בלבד. ישנן דרכים רבות לטפל בכפילות מקצוע והמנחה היא הסמכות העליונה בהתמודדות הזו.

דמויות מרובות מקצועות (לא אנושיות)

גמדים ואלפים יכולים להיות בעלי יותר ממקצוע אחד בו זמנית, מצב זה נקרא "ריבוי מקצועות". לכל גזע יש מספר שילובים אפשריים לדמויות השחקן. בני מחצית ובני אדם יכולים להיות בעלי מקצוע אחד בלבד. מקצועות מרובים ודרגות מרובות נכתבים עם קו נטוי המפריד ביניהם. לדוגמה גמד לוחם\גנב יכול להיות בדרגות 6\7 (כלומר לוחם בדרגה 6 וגנב בדרגה 7).

בני אדם לא יכולים להיות מרובי מקצועות, אבל הם יכולים להיות כפולי מקצוע כפי שתואר קודם.

קוביות פגיעה

דמות מרובת מקצועות מתחילה עם קובית פגיעה אחת. כל קובית פגיעה של דמות מרובת מקצועות מחושבת על ידי ממוצע גלגולי הקוביות המתאימות לכל מקצוע. בכל שילוב מקצועות שהוא, דמות מרובת מקצועות מוגבלת ל-9 קוביות פגיעה. לאחר שהדמות הגיעה ל-9 קוביות פגיעה היא מקבלת רק נקודת פגיעה אחת נוספת בכל דרגה חדשה.

יכולות ומגבלות

דמות מרובת מקצועות יכולה להשתמש ביכולות כל המקצועות שלה בבת אחת, וגם כפופה למגבלות של כל אחד מהמקצועות שלה בו זמנית. לכן, למרות שלוחם/גנב יכול לבחור ללבוש כל סוג של שריון, הוא אינו יכול להשתמש במיומנויות הגנב בזמן שהוא לובש שריון כבד משריון עור. בנוסף, אלף לא יכול להטיל לחשים בזמן שהוא לובש שריון לא קסום, למרות ששריון קסום לא מפריע להטלת לחשים (לאלפים בלבד, דרך אגב).

גלגולי הצלה

גלגול ההצלה של דמות מרובת מקצועות הוא הטוב ביותר הזמין מהמקצועות של הדמות.

נקודות ניסיון

נקודות הניסיון שמקבלת דמות מרובת מקצועות מחולקות באופן שווה בין כל המקצועות שלה, גם אם באחד או יותר מהמקצועות האלו הדמות לא יכולה להתקדם עוד בדרגות (במקרה זה נקודות הניסיון פשוט נעלמות). אתה עדיין נדרש לעקוב אחר הניסיון במקצועות השונים בכדי לדעת מתי אתה מקבל עוד קוביות פגיעה (ראה בהמשך). לא משנה כמה גבוהות התכונות שלהן, דמויות מרובות מקצועות לא מקבלות תוספים למענקי ניסיון.

התקדמות בדרגות

יכולות מקצוע חדשות מתקבלות ברגע שדרגה חדשה מושגת במקצוע כלשהו, אבל קוביות פגיעה לא מתווספות עד שהדמות התקדמה בדרגה בכל המקצועות שלה. כך למשל גמד לוחם/גנב לא יקבל קוביית פגיעה של גנב בדרגה 1/2. במקום זאת הוא יקבל קוביית פגיעה מרובת מקצועות שניה (התוצאה הממוצעת של גלגול ק8 ו-ק4) כאשר הוא יגיע לדרגה שניה גם כלוחם.

אם דמות מרובת מקצועות הגיעה לנקודה בה היא מוגבלת בדרגות באחד המקצועות שלה, והדמות אינה יכולה עוד להתקדם בדרגות במקצוע זה, הדמות תקבל קוביות פגיעה חדשות כאשר שתי (או שלוש) הדרגות החדשות היו מושגות אלמלא המגבלה. לדוגמא, אלף לוחם/קוסם מגיע לדרגה 4 כלוחם ודרגה 4 כקוסם עם 10,000 נקודות ניסיון, כאשר הניסיון שלו מעניק לו את דרגה 4 של הקוסם. השחקן מגלגל לקוביית פגיעה חדשה, על ידי חישוב הממוצע של גלגול ק8 וק4. כאשר הדמות משיגה 16,000 נקודות ניסיון היא היתה אמורה לקבל את הדרגה החמישית של הלוחם, אך מכיוון שאלפים מוגבלים כלוחמים לדרגה 4 בלבד הדבר אינו מתרחש. כאשר האלף יגיע ל-20,000 נקודות ניסיון הוא הופך לקוסם מדרגה 5 ומגלגל קוביית פגיעה חדשה (שהיא עדיין הממוצע של ק8 ו-ק4). למען הדוגמא, אם בדרך כלשהי האלף היה מאבד ניסיון במקצוע הלוחם ומגיע ל-10,000 נקודות ניסיון כקוסם (דרגה 4) לפני שהשיג קודם לכן 8,000 נקודות ניסיון כלוחם (דרגה 4), האלף לא היה מגלגל קוביית פגיעה חדשה עד שהיה מגיע ל-8,000 נקודות הניסיון כלוחם. מצב זה אינו סביר במיוחד.