הערה: הגנב הוא מקצוע אופציונלי שהמנחה יכולה לאפשר או לאסור על פי שיקוליה.

הגנב חי בצללים, מתמחה בהתגנבות ומלאכות עדינות. כגנב, אתה עוסק במלכודות, מנעולים וגישוש, אתה הוא העיניים והאוזניים של החבורה, מי שמתמודד עם סכנותיו של המבוך עצמו. במובנים רבים, אתה הוא איש העולם הגדול: מקצועך דרש ממך ללמוד מגוון שפות ואפילו קצת קסם. בקרב, אינך שקול ללוחם או לכוהן, המשוריינים היטב, אבל מחוץ לקרב, הם אלו שסומכים על ידיעותיך הרבות ועל מיומנויותיך המיוחדות, שיובילו אותם בבטחה במקומות מסוכנים ואל האוצר. אתה הוא מורה הדרך, הסייר, ובעת הצורך, הלהב החשאי שבוקע מהצללים ללא התרעה. במקצועך, נדרשת מיומנות רבה רק כדי לשרוד – ותוחלת החיים של גנבים רבים הינה קצרה למדי. עם זאת, אם תשרוד עד לדרגות גבוהות, המוניטין שלך בקרב הקהילות הנסתרות של שודדי קברים ונוכלים ימשכו מלווים כאלו לצידך, לרוב כבני ברית שיציבו אותך בראשם כמנהיג גילדת גנבים. גנב בדרגה גבוהה הינו יריב קטלני, שכן טיפוס שכזה פיתח את העורמה הנדרשת כדי לשרוד במקצוע המסוכן ביותר במשחק.

תכונה עיקרית: זריזות, 13+ (5%+ תוסף למענקי ניסיון)
קוביות פגיעה: 1ק4 לדרגה (זוכה ב-1 נק"פ לדרגה אחרי 10)
שריונות \ מגנים מותרים: שריון עור בלבד; ללא מגן
נשקים מותרים: כולם, אבל נשקים קסומים מוגבלים לפגיונות וחרבות

נטייה: כל הגנבים חייבים לנטות לניטרלי או לתוהו. אם יש שימוש בנטיית "רשע" במשחק שלך, ניתן לבחור גם בה.

יכולות מקצוע הגנב

דקירה בגב: כאשר הגנב מתקיף בהפתעה, מאחור, הוא זוכה בתוסף 4+ לפגיעה וגורם נזק כפול. בדרגות 5-8, הנזק משולש, והחל מדרגה 9, הנזק מוכפל בארבע.

תוסף גלגול הצלה: גנבים זוכים בתוסף 2+ לגלגולי הצלה נגד מכשירים, כגון מלכודות, שרביטים או מטות קסומים, ומכשירים קסומים אחרים.

קריאת שפה רגילה (דרגה 3): גנבים מדרגה 3 ומעלה יכולים להבין את המסר העיקרי ברוב הכתבים של שפות מוכרות, ויש להם סיכוי של 80% להבין מפות אוצר או מסמכים כתובים. אין זה אומר שהם אוטומטית מפרשים קוד סתרים או פותרים חידות, אם כי ייתכן שמיומנות זו תאפשר להם להבין מה אומרת החידה, למשל.

קריאת כתבים קסומים (דרגה 9): בדרגה תשיעית מפתח הגנב ידע מספיק כדי לפענח כתבים קסומים (אם כי לא את הכתבים הקדושים של כוהנים), אבל הבנתו את הכתבים אינה מלאה והוא מתקשה עם קסם מורכב (כלומר, עבור לחשים מעוצמה גבוהה מ-6). גנבים יכולים להטיל לחשי קוסמים ממגילות, אבל עבור לחשים מרמות גבוהות יש להם 10% סיכוי להוציא תוצאה בלתי צפויה ומסוכנת, לרוב ההיפך מהתוצאה הרצויה.

ביסוס גילדה (דרגה 9): בדרגה תשיעית נעשה הגנב מוכר מספיק כדי לבסס גילדת גנבים קטנה אם השחקן מעוניין בכך, ולמשוך לשירותו חבורה של נוכלים, פורצים, בריונים, ודמויות חשודות אחרות.

מיומנויות גנב:

  1. טיפוס על קירות ומצוקים. זהו הסיכוי באחוזים של הגנב לטפס על משטחים שאחרים לא יכולים לטפס עליהם. אם הטיפוס קשה מהרגיל (לדוגמא, חלקלק מאוד), המנחה עשויה להנמיך את סיכויי ההצלחה. באופן כללי, אם לאדם רגיל יש סיכוי לטפס על קיר, הגנב יכול כנראה לעשות זאת אוטומטית.
  2. מלאכה עדינה. זהו הסיכוי באחוזים לכיוס וכן לפירוק מלכודות מכאניות קטנות כדוגמת מחטים רעילות. מיומנות זו משמשת את הגנב גם כאשר הוא בודק אם מכשיר, חור מנעול או מיקום קטן אחר מכילים מלכודת שניתן להסיר.
  3. הקשבה לרעשים. גנב יכול לשמוע היטב כאשר הוא מתרכז. לרוב משתמשים במיומנות זו בהאזנה לדלתות.
  4. הסתתרות בצללים. גנבים יכולים להסתתר היטב כאשר הם אורבים בצללים. כולם יכולים להסתתר, כמובן, אבל גנבים נעשים כמעט בלתי נראים, ויכולים להמשיך לנוע בעודם נסתרים.
  5. תנועה חרישית. גנבים יכולים לנוע בשקט גמור, מבלי להישמע.
  6. פריצת מנעולים. גנבים יכולים לפרוץ מנעולים; ישנם מנעולים שעשויים להיות קשים במיוחד, ובמקרה זה המנחה יכולה להפחית את הסיכוי בהתאם.

טבלה 10: מיומנויות גנב

דרגה טיפוס על קירות (%) מלאכה עדינה (%) הקשבה לרעשים הסתתרות בצללים (%) תנועה חרישית (%) פריצת מנעולים (%)
1 85 15 3 מ-6 10 20 10
2 86 20 3 מ-6 15 25 15
3 87 25 4 מ-6 20 30 20
4 88 30 4 מ-6 25 35 25
5 89 35 4 מ-6 30 40 30
6 90 40 4 מ-6 35 45 35
7 91 45 5 מ-6 40 50 40
8 92 50 5 מ-6 55 60 55
9 93 60 5 מ-6 65 70 65
10 94 70 5 מ-6 75 80 75
11 95 80 6 מ-6 85 90 85
12 96 90 6 מ-6 95 100 95
13 97 100 6 מ-6 100 100 100
14 98 100 6 מ-6 100 100 100
15 99 100 6 מ-6 100 100 100
16+ נותר 99 נותר 100 נותר 6 מ-6 נותר 100 נותר 100 נותר 100

חלק מהגנבים שאינם בני אנוש מקבלים תוספים למיומנויות גנב מסוימות, כפי שמתואר בטבלה:

טבלה 11: תוספים למיומנויות לגנבים שאינם בני אנוש

גזע טיפוס על קירות מלאכה עדינה הקשבה לרעשים הסתתרות בצללים תנועה חרישית פריצת מנעולים
גמד 10%+ 5%+ 5%+ 5%+
אלף 15%+ 10%+
בן מחצית 5%+ 10%+ 10%+ 10%+

טבלה 12: טבלת התקדמות הגנב

דרגה נקודות ניסיון הנדרשות לעלייה בדרגה קובית פגיעה (ק4) גלגול הצלה
1 0 1 15
2 1,250 2 14
3 2,500 3 13
4 5,000 4 12
5 10,000 5 11
6 20,000 6 10
7 40,000 7 9
8 60,000 8 8
9 90,000 9 7
10 120,000 10 6
11 240,000 10 + 1 נק"פ 5
12+ 130,000+ לדרגה 1+ נק"פ לדרגה נותר 5