כוהנים הם לוחמי קודש עטויי שריון המשרתים את הסדר או התוהו. רוב הכוהנים משרתים אל מסוים או פועלים בשירותה של דת ממוסדת. ככוהן, אתה הוא אלופו של האל ושל הנטייה שלך, ומקדם את מעמדם בעולם. אתה עשוי להיות אביר מבורך, מגרש שדים או צייד מכשפות אכזרי. בגלל שרוב יכולותיו של הכוהן נוטות לריפוי ולהגנה, הכוהנים נוהגים לשרת בתפקידי תמיכה במהלך הקרב: הם עוזרים למתקיפים בחזית, ובשעת הצורך הם יכולים גם לעמוד, שכם אל שכם, לצד הלוחם של החבורה, לפחות לזמן מה. עם הזמן, כוחו והמוניטין של הכוהן שלך גדלים, עד אשר הדמות יכולה לבחור לבנות מעוז עבור האמונה: מנזר מבוצר, מקדש מפואר בשממות, או כל מה שנראה בעיני הכוהן שלך כדרך הטובה ביותר לשרת ולשמור על קבוצה גדולה של אנשי דת ואיכרים הנאמנים לאמונתו. כוהנים לא יכולים לבחור בנטייה הניטרלית, אלא אם המנחה מאפשרת זאת.

תכונה עיקרית : חוכמה, 13+ (5%+ תוסף למענקי ניסיון)
קוביות פגיעה: 1ק6 לדרגה (זוכה ב-1 נק"פ לדרגה אחרי 9)
שריונות \ מגנים מותרים: כולם
נשקים מותרים: נשקים קהים בלבד (נבוט, אלת קרב, פטיש, מטה, כוכב שחר, וכדומה). אסורים נשקי קליעים, מלבד שמן או קלע אם המנחה מאשרת

יכולות מקצוע הכוהן

הטלת לחשים: כוהן מטיל לחשי "קדושה" מרשימה מוגדרת; טבלת התקדמות הכוהן מראה כמה לחשים אתה מקבל מכל רמת לחש. לכוהנים של אלוהויות שונות עשויות להיות רשימות לחשים שונות, או אפילו כמה לחשים חדשים, אבל על קבוצתך להחליט אם אתם רוצים לאשר זאת וליצור לחשים אלו.

בכל יום הכוהן בוחר במספר לחשים מהרשימה, מהרמות המותרות לו, ומתפלל על מנת לקבלם. לאחר שהלחש הוטל לא ניתן להטילו שוב עד ליום הבא, אלא אם הכוהן הכין את הלחש יותר מפעם אחת.

גירוש אל-מתים: כוהנים הנוטים לסדר (או ל-"טוב") יכולים לגרש מפלצות אל-מתות (ראו "גירוש אל-מתים" בפרק הקרב), ולגרום להן לברוח מפני קדושתו העזה של הכוהן.

תוסף לגלגולי הצלה: כוהנים מקבלים תוסף 2+ לגלגולי הצלה נגד שיתוק או רעל.

מעוז דתי (דרגה 9): בדרגה התשיעית יכול כוהן להקים מעוז ולמשוך קבוצה של אנשי קרבות שנשבעים לו בנאמנות (אולי אפילו קיצונית) כחיילים ומשרתים.

טבלה 6: טבלת התקדמות הכוהן

דרגה נקודות ניסיון הנדרשות לעלייה בדרגה קובית פגיעה (ק6)* גלגול הצלה מספר לחשים (לפי עוצמה)**
1 2 3 4 5 6 7
1 0 1 15
2 1,500 2 14 1
3 3,000 3 13 2
4 6,000 4 12 2 1
5 12,000 5 11 2 2
6 24,000 6 10 2 2 1 1
7 48,000 7 9 2 2 2 1 1
8 100,000 8 8 2 2 2 2 2
9 170,000 9 7 3 3 3 2 2
10 240,000 9 + 1 נק"פ 6 3 3 3 3 3
11 310,000 9 + 2 נק"פ 5 4 4 4 3 3
12 390,000 9 + 3 נק"פ 4 4 4 4 4 4 1
13 450,000 9 + 4 נק"פ 4 5 5 5 4 4 1
14 520,000 9 + 5 נק"פ 4 5 5 5 5 5 2
15 590,000 9 + 6 נק"פ 4 6 6 6 5 5 2
16 660,000 9 + 7 נק"פ 4 6 6 6 6 6 3
17 730,000 9 + 8 נק"פ 4 7 7 7 6 6 3 1
18 800,000 9 + 9 נק"פ 4 7 7 7 7 7 4 1
19 870,000 9 + 10 נק"פ 4 8 8 8 7 7 4 2
20 940,000 9 + 11 נק"פ 4 8 8 8 8 8 5 2
21+ 70,000+ לדרגה 1+ נק"פ לדרגה 4 9 9 9 8 8 5 3

* נקודות הפגיעה המוצגות לדרגות בהן הדמות כבר לא זוכה בקובית פגיעה מלאה הן המספר המשולב הסופי. לכוהן בדרגה 11 יש סך של 9 קב"פ ועוד 2 נקודות פגיעה, לא 9 קב"פ ועוד 1 שקיבל בדרגה 10 ועוד 2 שקיבל בדרגה 11.
** כוהנים ממשיכים לקבל לחשים אחרי דרגה 21 בהתאם לאותה תבנית.