כנזיר, אתה נמצא בחיפוש מתמיד אחרי ההארה, חבר במסדר דתי סגפן הרודף שלמות נפשית, רוחנית ופיזית. אתה קטלני עם כל כלי הנשק, ומומחה בצורות מורכבות של לחימה ללא נשק. למרות שנזירים לא לובשים שריון, דרוג השריון שלהם משתפר ככל שהם עולים בדרגות, בשל רמות גבוהות יותר ויותר של הארה ואומנות לחימה. הנזירים חלשים יחסית בדרגות הנמוכות, אך בדרגות גבוהות יותר הם מתקרבים אל כוחם של קוסמים עוצמתיים, אם כי בצורה שונה עד מאד. בשלבים שונים של הארה מוענקות לנזיר מגוון רחב של יכולות, אם אתה משחק דמות נזיר תצטרך להכיר אותן לפני שאתה מתחיל לשחק.

הערה: הנזירים מהווים מקצוע בעל עוצמה אדירה, והם מורשים רק על פי שיקול דעתה של המנחה.

תכונה עיקרית: חוכמה, 13+ (5%+ תוסף למענקי ניסיון)
קוביות פגיעה: 1ק4 לדרגה (זוכה ב-1 נק"פ לדרגה אחרי 16)
יכולת התקפה: הנזיר משתמש בטבלת ההתקפה של הכהן
שריונות \ מגנים מותרים: אין
נשקים מותרים: כולם
גזע: רק בני אדם יכולים לבחור במקצוע הנזיר

אודות נזירים

נטיה: נזירים יכולים לבחור בכל נטיה, אך על פי רוב יבחרו בסדר.

צדקה: כל אוצר מעבר למינימום ההכרחי לקיומו של הנזיר ותומכיו חייב להיתרם לצדקה.

חפצי קסם: נזירים לא יכולים להשתמש בשיקויים. חפצי הקסם היחידים שהם יכולים להשתמש בהם הם כלי נשק וטבעות קסומות.

יכולות מקצוע הנזיר

מיומנויות גנב: נזירים בקיאים במיומנויות הגנב. מידע על מיומנויות אלו ניתן למצוא בספר הליבה של חרבות וכשפים, תחת מקצוע הגנב ואילו קצב ההתקדמות של הנזיר בהם מופיע בהמשך בטבלת מיומנויות גנב לנזיר.

תוסף נזק לנשקים: נזירים גורמים לנקודה נוספת של נזק החל מדרגה שניה כאשר הם משתמש בנשקים, תוסף זה גדל בכל דרגה שניה (2+ בדרגה רביעית, 3+ בדרגה השישית) עד למקסימום של 5+ בדרגה העשירית.

פגיעה קטלנית: כאשר גלגול ההתקפה של הנזיר גבוה ב-5 או יותר מהמספר הנדרש לפגיעה במטרה, יש סיכוי של 75% שהיריב יהיה המום מעוצמת החבטה למשך 2ק6 סיבובים. יתר על כן, לשלמות המיסטית של המכה יש גם סיכוי של 25% להרוג את היריב, בתנאי שכמות קוביות הפגיעה של היריב אינה עוברת ביותר מ-1 את דרגתו של הנזיר.

ריבוי התקפות: כאשר הוא נלחם ללא כלי נשק, הנזיר מקבל התקפות נוספות בכל סיבוב קפא"פ. (ראה טבלת התקדמות הנזיר).

  • החל מדרגה 6 הנזיר יכול לבצע עד ל-2 התקפות ללא כלי נשק בכל סיבוב.
  • החל מדרגה 12 הנזיר יכול לבצע עד ל-3 התקפות ללא כלי נשק בכל סיבוב.
  • החל מדרגה 16 הנזיר יכול לבצע עד ל-4 התקפות ללא כלי נשק בכל סיבוב.
  • החל מדרגה 20 הנזיר יכול לבצע עד ל-5 התקפות ללא כלי נשק בכל סיבוב.

ערנות: לא קל להפתיע נזירים בהתקפה. לקבוצה המכילה נזיר יש סבירות נמוכה להיות מופתעת, עם סיכוי של רק 1 מ-6.
הדיפת קליעים: נזירים יכולים להסיט חיצים וקליעי קסם בגלגול הצלה מוצלח.

נפילה איטית: מדרגה חמישית נזירים יכולים ליפול 6 מטרים ללא נזק אם הם יכולים לגעת בקיר. מרחק זה עולה ל-12 מטרים בדרגה שמינית ולכל מרחק מדרגה 11.

תוסף לגלגולי הצלה: נזירים מקבלים תוסף של 2+ נגד שיתוק ורעלים.

דיבור עם חיות: מדרגה רביעית נזיר יכול לדבר עם חיות רגילות, באופן דומה ללחש בשם זה.

שליט הדממה: מדרגה חמישית הנזיר יכול להיכנס למצב של קטטוניה מושלמת, תוך עצירת ליבו על מנת לדמות מצב של מוות. הדמות יכולה להשאר במצב זה למשך 1ק6 x עשר דקות x דרגת הנזיר.

שליט המחשבה: מדרגה שישית מחשבותיו של הנזיר נעשות כל כך שלוות ורוגעות עד שלכל ניסיון לקריאת מחשבותיו יש סיכוי של 90% להיכשל. הסיכוי לכישלון עולה ב -1% לכל דרגה של הנזיר מעל השישית, עד כדי 100% בדרגה 16, כאשר מוחו של הנזיר נעשה לחלוטין אחד עם הסביבה.

שליט הגוף: מדרגה שביעית נזיר יכול לרפא לעצמו 1ק6 +1 נק"פ בפעם ביום. כל דרגה מעל השביעית מוסיפה נקודת פגיעה אחת לריפוי.

שליט העצמי: מדרגה שמינית הנזיר אינו כפוף לשליטה מוחית מכל סוג שהוא, לרבות לחשי הקסמה והיפנוזה. יוצאי הדופן היחידים הם לחשי מטלה ושליחות.

אחד עם העצמי: מדרגה עשירית הנזיר אינו כפוף ללחשי מטלה ושליחות.

הקמת מנזר: בדרגה 11, נזיר רשאי להקים מנזר מבודד לצורך ההתבוננות, ולהוראת חסידים ותלמידים.

מגע הרמוני: בדרגה 13 הנזיר יכול לגעת בכל יצור בעל כמות זהה או פחותה של קוביות פגיעה, וליצור התכווננות שדרכה היצור ימות מיד אם וכאשר הנזיר ישלח פקודה מנטלית שתעצור את ליבו (ליצור חייב להיות לב או איבר אחר שניתן לעצור). תנודות גופו של היצור יוותרו מכווננים לנזיר למשך יום אחד לכל דרגה של הנזיר, ואם הנזיר לא יפקוד על היצור למות במשך תקופה זו, ההשפעה תפקע ומותו לא יתרחש.

טבלת מיומנויות גנב לנזיר

דרגה טיפוס על קירות (%) מלאכה עדינה (%) הקשבה לרעשים הסתתרות בצללים (%) תנועה חרישית (%) פריצת מנעולים (%)
1 85 15 3 מ-6 10 20 10
2 86 20 3 מ-6 15 25 15
3 87 25 4 מ-6 20 30 20
4 88 30 4 מ-6 25 35 25
5 89 35 4 מ-6 30 40 30
6 90 40 4 מ-6 35 45 35
7 91 45 5 מ-6 40 50 40
8 92 50 5 מ-6 55 60 55
9 93 60 5 מ-6 65 70 65
10 94 70 5 מ-6 75 80 75
11 95 80 6 מ-6 85 90 85
12 96 90 6 מ-6 95 100 95
13 97 100 6 מ-6 100 100 100
14 98 100 6 מ-6 100 100 100
15 99 100 6 מ-6 100 100 100
16+ נותר 99 נותר 100 נותר 6 מ-6 נותר 100 נותר 100 נותר 100

טבלת התקדמות הנזיר

דרגה* נקודות ניסיון הנדרשות לעלייה בדרגה קובית פגיעה (ק4)** דרוג שריון גלגול הצלה יכולות נזק בלחימה ללא נשק קצב תנועה
1 0 1 9 [10] 15 מיומנויות גנב 1ק4 12
2 2,500 2 8 [11] 14 1+ נזק עם נשקים 1ק6 13
3 5,000 3 7 [12] 13 1ק6 14
4 10,000 4 6 [13] 12 דיבור עם חיות
2+ נזק עם נשקים
1ק8 15
5 20,000 5 5 [14] 11 שליט הדממה
נפילה איטית 6 מ'
1ק10 16
6 40,000 6 4 [15] 10 שליט המחשבה
2 התקפות ללא כלי נשק בסיבוב
3+ נזק עם נשקים
1ק12 17
7 80,000 7 3 [16] 9 שליט הגוף 2ק8 18
8 160,000 8 2 [17] 8 שליט העצמי
4+ נזק עם נשקים
נפילה איטית 12 מ'
2ק8 + 1 19
9 320,000 9 1 [18] 7 2ק8 + 2 20
10 420,000 10 1 [18] 6 אחד עם העצמי
5+ נזק עם נשקים
2ק8 + 4 21
11 620,000 11 0 [19] 5 הקמת מנזר
נפילה איטית לכל מרחק
3ק8 + 1 22
12 820,000 12 0 [19] 5 3 התקפות ללא כלי נשק בסיבוב 3ק8 + 2 23
13 1,020,000 13 1- [20] 5 מגע הרמוני 3ק8 + 4 24
14 1,320,000 14 1- [20] 5 4ק8 + 1 25
15 1,720,000 15 2- [21] 5 4ק8 + 2 26
16 2,220,000
רב אומן
16 3- [22] 5 4 התקפות ללא כלי נשק בסיבוב 4ק8 + 4 27
17 2,720,000 16 + 1 נק"פ 3- [22] 5 4ק8 + 5 28
18 3,220,000 16 + 2 נק"פ 3- [22] 5 4ק8 + 6 29
19 3,720,000 16 + 3 נק"פ 3- [22] 5 4ק8 + 7 30
20 4,220,000 16 + 4 נק"פ 3- [22] 5 5 התקפות ללא כלי נשק בסיבוב 4ק8 + 8 31
21+ 500,000+ לדרגה 1+ נק"פ לדרגה 3- [22] 5 אין שיפורים נוספים 1+ לכל דרגה 32

* – נזירים הוגבלו לדרגה 16 במשחק המקורי.
** – נקודות הפגיעה המוצגות לדרגות בהן הדמות כבר לא זוכה בקובית פגיעה מלאה הן המספר המשולב הסופי. לנזיר
בדרגה 18 יש סך של 16 קב"פ ועוד 2 נקודות פגיעה, לא 16 קב"פ ועוד 1 שקיבל בדרגה 17 ועוד 2 שקיבל בדרגה 18.