כפלאדין אתה לוחם נחוש נגד התוהו והרוע, ומגינו האיתן של הסדר. אתה יכול לדמות לאביר בשריון הנוצץ או שאתה יכול להיות חיל ותיק, קודר וקטלני של המלחמה הנואשת כנגד הכוחות הנתעבים של התוהו. בכל מקרה אתה מקדיש את כולך למיגור התוהו והגנתה של הציביליזציה. אתה מגן על החלש מפני העריצות, לוחם באי- צדק בכל מקום שתמצא אותו וצד את אלו הנגועים באות השטני של התוהו. רוב הפלאדינים הינם חברים במסדר אבירות או שהם מוצמדים לשירות מקדש של הסדר, אך חלק מהם פועלים כאבירים נודדים, הולכים בעקבות הדרכתם של כוחות עליונים אל המקומות בהם הסדר לוחם בתוהו.

תכונה עיקרית: כוח, 13+ (5%+ תוסף למענקי ניסיון)
קוביות פגיעה: 1ק8 לדרגה (זוכה ב-2 נק"פ לדרגה אחרי דרגה 9)
יכולת התקפה: הפלאדין משתמש בטבלת ההתקפה של הלוחם
שריונות \ מגנים מותרים: כולם
נשקים מותרים: כולם
גזע: רק בני אדם יכולים לבחור במקצוע הפלאדין

אודות הפלאדין

נטיה: פלאדינים חייבים להיות מנטיית סדר, ולא יחזרו להיות לוחמים רגילים.

כלי קסם: פלאדינים יכולים להיות הבעלים של חליפת שריון קסומה, מגן קסום ועד שלושה כלי נשק קסומים, אך הם לא יכולים להיות הבעלים של יותר מעוד מארבעה כלי קסם נוספים. פלאדינים יכולים להשתמש רק בכלי קסם שבדרך כלל לוחם היה יכול להשתמש בהם.

צדקה: כל אוצר מעבר למה שנדרש לאוכל ומחסה חייב הפלאדין לתרום למקדשים של נטיית הסדר.

בריתות: פלאדינים לא יפעלו עם דמויות אחרות מלבד אלו מנטיית סדר אלא אם קיבלו פקודה לעשות כן מקצין בכיר במסדרו של הפלאדין, נסיך חוקי או כהן גדול של מקדש מנטיית סדר.

יכולות מקצוע הפלאדין

חסד שמיים: על אף שפלאדינים לא מקבלים תוסף לגלגולי ההצלה שלהם יש להם גלגולי הצלה טובים יותר לעומת כל יתר המקצועות בשל השפעתו השמיימית של הסדר. אם המנחה משתמשת בשיטה החלופית של גלגולי ההצלה חשוב לקחת זאת בחשבון: לפלאדינים צריך להיות מספר מטרה טוב יותר ב-2 מזה של הלוחם הרגיל.

הנחת ידיים: פלאדין יכול "להניח ידים" פעם ביום ולרפא לאחרים 2 נקודות של נזק לכל דרגה של הפלאדין, או לרפא מחלות. אם האדם האחר נגוע ביותר ממחלה אחת, רק מחלה אחת תושפע על כל חמש דרגות של הפלאדין.

חסין למחלות: הפלאדינים חסינים לכל המחלות.

סוס מלחמה: בכל דרגה הפלאדין יכול לזמן סוס מלחמה שיגיע מן השממה וישרת כסוס הרכיבה שלו. סוס מלחמה זה יהיה חכם בצורה יוצאת דופן וחזק במיוחד (5 קב"פ), אך אם הסוס יהרג הפלאדין לא יוכל לזמן סוס מלחמה חדש למשך תקופה של 10 שנים במשחק.

הסרת רוע (דרגה 8): החל מדרגה 8 הפלאדין יכול להסיר רוע, כמו לחש הכוהן.

גילוי רוע (דרגה 8): החל מדרגה 8 הפלאדין יכול לגלות רוע, כמו לחש הכוהן, בטווח של 20 מטרים.

הקמת מעוז (דרגה 9): בדרגה 9 הפלאדין יכול לבנות מעוז, טירה קטנה ממנה יוכל לתקוף את כוחות התוהו ולתמוך במגיני הסדר למודי המאבק. טירתו של פלאדין לא יכולה להבנות כמבצר המשתרע על שטח רב, היא לא צריכה להיות גדולה יותר מהנדרש כל מנת לשכן את פמליתו של הפלאדין ומאה או מאתיים חיילים לכל היותר.

טבלת התקדמות הפלאדין

דרגה נקודות ניסיון הנדרשות לעלייה בדרגה קובית פגיעה (ק8)* גלגול הצלה
1 0 1 12
2 2,000 2 11
3 4,000 3 10
4 8,000 4 9
5 16,000 5 8
6 32,000 6 7
7 64,000 7 6
8 128,000 8 5
9 256,000 9 4
10 350,000 9 + 2 נק"פ 3
11 450,000 9 + 4 נק"פ 2
12 550,000 9 + 6 נק"פ 2
13 650,000 9 + 8 נק"פ 2
14 750,000 9 + 10 נק"פ 2
15 850,000 9 + 12 נק"פ 2
16 950,000 9 + 14 נק"פ 2
17 1,050,000 9 + 16 נק"פ 2
18 1,150,000 9 + 18 נק"פ 2
19 1,250,000 9 + 20 נק"פ 2
20 1,350,000 9 + 22 נק"פ 2
21+ 100,000+ לדרגה 2+ נק"פ לדרגה 2

* – נקודות הפגיעה המוצגות לדרגות בהן הדמות כבר לא זוכה בקובית פגיעה מלאה הן המספר המשולב הסופי. לפלאדין בדרגה 11 יש סך של 9 קב"פ ועוד 4 נקודות פגיעה, לא 9 קב"פ ועוד 2 שקיבל בדרגה 10 ועוד 4 שקיבל בדרגה 11.

אופציונאלי – הפלאדין כמטיל לחשי כהן

באישור המנחה הפלאדין, החל מדרגה 9, יוכל להטיל מספר קטן של לחשי כהן ביום. עליו להתפלל ולהכין אותם באותו אופן שכהן עושה זאת.

דרגה לחשים עוצמה 1 לחשים עוצמה 2 לחשים עוצמה 3 לחשים עוצמה 4
9 1
10 2
11 2 1
12 2 2
13 2 2 1
14 3 2 1
15 3 2 1 1
16 3 3 1 1
17 3 3 2 1
18 3 3 3 1
19 3 3 3 2
20 3 3 3 3
21+ 4 3 3 3

* – פלאדינים ממשיכים לקבל לחשים אחרי דרגה 21 בהתאם לאותה תבנית.