משקל מצוין תמיד בקילוגרמים. כמות סבירה של ציוד רגיל (לא כולל שריון וכלי נשק) נחשבת כשוקלת 5 ק"ג. לכך מוסיפים אוצר, כאשר כל מטבע ואבן חן שוקלים עשירית ק"ג. אלו הם מטבעות כבדים ואבני חן גדולות, אבל כזה הוא המצב בעולם הפנטזיה. מטבעות אמורים להרעיש, ואבני חן אמורות להיות בגודלן של קוביות, לפחות.

כל הדמויות זוכות בקצב תנועה דומה, המשתנה בהתאם למשקל הנישא.

טבלה 18: קצב בסיסי

משקל נישא* קצב תנועה בסיסי
עד ל-40 ק"ג ועוד מתאם נשיאה 12
40 עד 50 ק"ג ועוד מתאם נשיאה 9
50 עד 75 ק"ג ועוד מתאם נשיאה 6
76 עד 150 ק"ג ועוד מתאם נשיאה 3

* לדוגמא, הרפתקן עם מתאם נשיאה 5+ יכול לשאת עד 45 ק"ג לפני שקצב התנועה שלו יורד מ-12 ל-9, בעוד שדמות עם מתאם נשיאה 5- תרד לקצב תנועה 9 אפילו אם תישא רק 35 ק"ג.

טבלה 19: תנועה בתוך מבנים, במבוך או בעיר

תיאור מהירות פרטים
הליכה קצב תנועה בסיסי כפול 6 מטרים בתור ניתן למפות ולסרוק את האזור בזהירות.
ריצה קצב תנועה בסיסי כפול 12 מטרים בתור לא ניתן למפות. הדמויות מופתעות אוטומטית ואין להן סיכוי להפתיע אחרים. קול הריצה עשוי למשוך את תשומת ליבם של אויבים.
קרב קצב תנועה בסיסי במטרים בסיבוב תנועה מהירה ממקום למקום תוך כדי לחימה. לחילופין, הימלטות על נפשותיכם. כאשר נמלטים אין צורך שתהיה המהיר ביותר, כל עוד מישהו נמצא מאחוריך על מנת להאכל ראשון.

טבלה 20: תנועה בשטח פתוח

תיאור מהירות פרטים
צעדה קצב תנועה בסיסי בקילומטרים ביום. אין צורך בבדיקות צעדה בדחק.
צעדה בדחק קצב תנועה בסיסי כפול 2 בקילומטרים ביום נדרשת בדיקת צעדה בדחק אחת ליום (4ק6 נגד כוח) כדי להמשיך בקצב זה.
קרב קצב תנועה בסיסי כפול 3 במטרים בסיבוב תנועה מהירה ממקום למקום תוך כדי לחימה. לחילופין, הימלטות על נפשותיכם. כאשר נמלטים אין צורך שתהיה המהיר ביותר, כל עוד מישהו נמצא מאחוריך על מנת להאכל ראשון.