המשחק המקורי השתמש בשלוש נטיות בלבד: סדר, תוהו וניטרליות, אבל מערכת זו יכולה להיות מורכבת יותר, אם המנחה רוצה בכך. עם זאת, ההנחה של חוקי הליבה היא שאכן יש שלוש נטיות. בקווים כלליים, אלו הנוטים לסדר נוהגים לחשוב על טובתם של אחרים ומנסים לשפר את העולם. דמויות ניטרליות לרוב דואגות לעצמן ואלו הנוטים לתוהו מנוגדים לאלו הנוטים לסדר: הם אנוכיים, ומוכנים לפגוע באחרים כדי לקדם את עצמם. לכל אחת מהנטיות משויכים גם כוחות מיסטיים אדירים, בין אם אלים, שדים או אחרים – השפעות לחשים רבות תלויות בנטייה של המטיל או המטרה.

אין צורך להתעמק מדי בהגדרות הנטייה; חבורות הרפתקנים רבות יוצאות לחפש אחר תהילה ואוצר, ולא נוהגות להסתבך בקרב הנצחי שבין סדר ותוהו. להרפתקנים שכאלו עשוי להיות קוד מוסר אישי, לפיו גבורה וכבוד מאוזנים למול הצורך בהישרדות והחיפוש אחר שלל.