גלגול תכונות

התכונות הבסיסיות של דמותך הן מספרים המייצגים את הכוח (שרירים ומאמץ), זריזות (מהירות וקואורדינציה), חוסן (כושר גופני ובריאות), תבונה (השכלה והסקת מסקנות), חוכמה (שכל ישר) וכריזמה (מנהיגות). הצעד הראשון ביצירת הדמות הוא גלגול 3ק6 עבור כל אחת משש התכונות. אם זהו משחק ארוך-טווח ואתה רוצה לשחק דמות ממקצוע מסוים, ותוצאות הקוביות מאוד לא מתאימות לסוג הדמות שאתה מעדיף, המנחה כנראה תאשר לך להחליף בין ערכי תכונות – במידה מוגבלת. זכור שכמעט תמיד תהיה לדמותך לפחות תכונה אחת הנמוכה מהממוצע. זהו לא משחק של גיבורי-על כל יכולים! הקוסמים הגדולים ביותר והאבירים המפורסמים ביותר לא התחילו את דרכם כאנשים מושלמים; הם פגומים כמו כל אחד אחר. בסופו של דבר, מה שבאמת הופך אותם לגיבורים אגדיים אינו התכונות איתן נולדו אלא מה שהשיגו בחיי ההרפתקה, המלאים בסכנות, התרגשות ואומץ – ולעיתים גם עורמה ותחכום.

כוח

גלגל 3ק6 כדי לקבוע את ערך הכוח של דמותך, ורשום אותו על דף הדמות. כוח גבוה מאפשר לדמות לפרוץ דלתות בקלות רבה יותר, ולשאת הרבה יותר משקל (ואוצרות!). עבור לוחמים בלבד, כוח גבוה גם מספק תוספים לפגיעה ולנזק. הטבלה בהמשך מראה את השפעות ערך הכוח על דמותך. רשום את התוספים האלו על דף הדמות שלך. כוח הוא התכונה העיקרית של לוחמים. (באמצעות התכונה העיקרית מחשבים את התוספים לנקודות הניסיון שלך, כמתואר בהמשך החוקים).

טבלה1: כוח

ערך מתאם התקפה* מתאם נזק* פתיחת דלתות** מתאם נשיאה (בק"ג)
3-4 2- 1- 1 5-
5-6 1- 0+ 1 2.5-
7-8 0+ 0+ 1-2 0+
9-12 0+ 0+ 1-2 2.5+
13-15 1+ 0+ 1-2 5+
16 1+ 1+ 1-3 7.5+
17 2+ 2+ 1-4 15+
18 2+ 3+ 1-5 25+

* רק דמויות ממקצוע הלוחם מקבלות תוספים, אלא אם המנחה מחליטה אחרת.
** ניתן לפתוח את הדלת בתוצאות אלו בגלגול ק6.

זריזות

גלגל 3ק6 כדי לקבוע את ערך הזריזות של דמותך. זריזות גבוהה נותנת לדמותך תוספים כאשר היא מתקיפה עם קשת או נשק קליעים אחר, ומשפרת את דירוג השריון (כמתואר בהמשך החוקים), בכך מקשה על מפלצות לפגוע בך. זריזות היא התכונה העיקרית של מקצוע הגנב.

טבלה 2: זריזות

ערך מתאם התקפה בנשק קליעים* השפעה על דירוג שריון
3-8 1- 1-
9-12 0+ אין
13-18 1+ 1+

*עבור לוחמים, תוסף זה מצטרף לתוספים מכוח (אם יש), אלא אם המנחה מחליטה אחרת.

חוסן

גלגל 3ק6 כדי לקבוע את ערך החוסן של דמותך. חוסן גבוה נותן לדמותך נקודות פגיעה נוספות עבור כל קובית פגיעה. אף מקצוע לא משתמש בחוסן כתכונה העיקרית, אבל נקודות פגיעה נוספות אלו יכולות להועיל לך מאוד, בכל מקצוע בו תהיה. החוסן משמש גם כדי לקבוע את סיכויי ההצלחה של דמותך לשוב מהמתים, או לשרוד אירוע טראומתי אחר המזעזע את מערכות גופה, כגון היפוך התאבנות ("סיכוי חזרה מהמתים").

טבלה 3: חוסן

ערך מתאם נקודות פגיעה (לכל קובייה) סיכוי חזרה מהמתים
3-8 1- 50%
9-12 0+ 75%
13-18 1+ 100%

תבונה

גלגל 3ק6 כדי לקבוע את ערך התבונה של דמותך. דמות בעלת תבונה גבוהה יכולה לדבר בשפות נוספות, כמצוין בטבלה. תבונה היא התכונה העיקרית עבור קוסמים. רק קוסמים עם תבונה גבוהה יכולים ללמוד את הלחשים מהרמות הגבוהות ביותר. כחוק אפשרי, המנחה יכולה להחליט שתבונתו של הקוסם גם מגבילה את כמות הלחשים שהוא יכול ללמוד.

טבלה 4: תבונה

ערך שפות נוספות רמת לחש מרבית לימוד לחש מספר לחשים בסיסיים מזערי \ מרבי
3-7 0 4 30% 2 \ 4
8 1 5 40% 3 \ 5
9 1 5 45% 3 \ 5
10 2 5 50% 4 \ 6
11 2 6 50% 4 \ 6
12 3 6 55% 4 \ 6
13 3 7 65% 5 \ 8
14 4 7 65% 5 \ 8
15 4 8 75% 6 \ 10
16 5 8 75% 7 \ 10
17 5 9 85% 7 \ כולם
18 6 9 95% 8 \ כולם

השפות הזמינות הן: השפה המדוברת (אותה דוברות כל הדמויות), גמדית, אלפית, דרקונית, ענקית (המצויה גם בפי עוגים), גובלינית (המצויה גם בפי אורקים), ויתכנו אפשרויות נוספות בהתאם למערכה שמריצה המנחה. לנטיות (המתוארות בהמשך) יש "שפות נטיה" בסיסיות המאפשרות תקשורת בסיסית בין בעלי נטיה זהה. אתה לא יכול ללמוד את שפת הנטיה של נטיה השונה משלך, ולנטיה הניטראלית אין שפת נטיה כלל.

חוכמה

גלגל 3ק6 כדי לקבוע את ערך החוכמה של דמותך. חוכמה היא התכונההעיקרית של כוהנים. אם לכוהן יש ערך חוכמה של 15 ומעלה, הדמות זוכה בלחש נוסף מדרג ראשון. כל דמות בעלת ערך חוכמה של 13 ומעלה מקבלת תוסף 5%+ למענקי נקודות הניסיון. (כוהנים עם חוכמה גבוהה מקבלים גם את התוסף הזה וגם את התוסף על כך שהחוכמה היא התכונה העיקרית שלהם).

כריזמה

גלגל 3ק6 כדי לקבוע את ערך הכריזמה של דמותך. לדמויות כריזמטיות יש סיכוי טוב יותר לצאת מצרות באמצעות דיבור ושכנוע, והן יכולות להוביל יותר מלווים מאשר דמויות בעלות כריזמה מועטה. כריזמה מגבילה גם את מספר המלווים המיוחדים שדמותך יכולה למשוך לשירותה. אלו הם משרתים שאינם אנשי קרבות פשוטים, אלא בעלי מקצוע דמות: קוסמים, כוהנים ואחרים. כאשר דמותך תגיע לדרגות גבוהות, היא עוד תזדקק למשרתים אלו! כריזמה לא משפיעה על מספר החיילים הרגילים, נושאי עששית וסבלים שאתה יכול להעסיק, אם כי היא עשויה להשפיע על נאמנותם. כל דמות בעלת ערך כריזמה של 13 ומעלה זוכה בתוסף 5%+ למענקי נקודות הניסיון.

טבלה 5: כריזמה

ערך מספר מלווים מיוחדים מרבי
3-4 1
5-6 2
7-8 3
9-12 4
13-15 5
16-17 6
18 7