שכירים רגילים נחשבים כנמצאים בשירותה של דמות השחקן במשרה מלאה. הם מקבלים חדר וארוחות בנוסף למשכורת, והמעסיק מספק להם את כל החומרים אותם הם צריכים (ניתן להעסיק שכירים למלאכה מוגדרת או לתקופות קצרות; עלויות אלו תלויות במנחה). כקו מנחה, מזון לאדם אחד בקהילה קטנה כגון טירה או כפר עולה בערך 1 מ"ז לחודש, ואולי כפליים מזה בעיר. אם המעסיק לא מחזיק במעוז בו הוא יכול לשכן את משרתיו ומלוויו, ייתכן ויהיה עליו למצוא להם מגורים אחרים. העלות תלויה במנחה, אבל שהייה בפונדק, אפילו באורווה, עולה לפחות 1 מ"כ ללילה. ברשימה הבאה, "עלות" מכסה מזון ומגורים, אבל לא כוללת משכורות או כל ציוד שאיש מלאכה מקצועי עשוי לדרוש. העלות כן מכסה את החומרים הנדרשים לשכיר כדי לתפקד באופן מתמשך. שימו לב שעבור אנשי מקצוע מסוימים, עלות החומרים יכולה להיות גבוהה למדי: נפחים משתמשים בכמות רבה של חומרים רק כדי לשמור על הכבשן חם, אלכימאים עורכים ניסויים כל העת, וכו'. המשכורות תלויות בסוג השירותים הנדרש. את עלותו של הציוד הראשוני יש לחשב באמצעות טבלת הציוד. אם השכיר דורש ציוד ראשוני רב (כגון כבשן, או ספרייה), המנחה יכולה להשתמש בערכים בטבלה הבאה או להתאים את העלויות כנדרש, בהתאם לתנאים המקומיים.

אלכימאי

עלות: 1,000 מ"ז לחודש

משכורת: 500 מ"ז לחודש

ציוד ראשוני: מעבדה מצוידת במלואה, בעלות 1,000 מ"ז.

מאלף חיות

עלות: 500 מ"ז לחודש, כולל עלויות לחיות המאולפות.

משכורת: 20 מ"ז לחודש, או ללא משכורת, אם המאלף הוא מלווה של דמות בעלת מעוז.

ציוד ראשוני: תלוי בחיות המאולפות.

נשק

עלות: 100 מ"ז לחודש

משכורת: 100 מ"ז לחודש או ללא משכורת, אם הנשק הוא מלווה של דמות בעלת מעוז

ציוד ראשוני: כבשן מצויד במלואו בעלות של כ-100 מ"ז.

מתנקש

עלות: ניתן לשכור מתנקש רק על בסיס מזדמן, לפי משימה.

משכורת: 2,000 מ"ז למשימה.

ציוד ראשוני: אין.

נפח

עלות: 25 מ"ז לחודש

משכורת: 10 מ"ז לחודש

ציוד ראשוני: כבשן מצויד במלואו, בעלות של כ-100 מ"ז.

חייל

עלות: 1 מ"ז לחודש במחנה או בטירה. אם פועלים בשטח, העלות היא לפי מחירו הרגיל של מזון; זו פוחתת ל-10 מ"ז לחודש אם הדמות מציידת את הצבא בעגלות ורוכשת בכמויות גדולות

משכורת: ללא משכורת, אם החייל הוא מלווה של דמות בעלת מעוז. אחרת, חיילים רגילים עולים 2 מ"ז לחודש, קשתים 4 מ"ז לחודש, ופרשים עולים 8 מ"ז לחודש. שכירי חרב הינם יקרים יותר: רגלים עולים 4 מ"ז לחודש, קשתים 8 מ"ז לחודש, ופרשים עולים 16 מ"ז לחודש. מפקדים (בדרגת סמל, נדרש סמל אחד עבור כל 10 חיילים) עולים כפליים מהמשכורת הרגילה, סגנים (הנדרשים עבור כל 20 חיילים) עולים פי 3 מהרגיל, וסרנים (הנדרשים עבור כל 60 חיילים) עולים פי 4 מהרגיל.

עלות ראשונית: נקבעת לפי רשימת הציוד.

איש קרבות (הרפתקן)

עלות: עלות המזון והמגורים.

משכורת: 2 מ"ז ליום, או עד ל-5 מ"ז ליום.

עלות ראשונית: נקבעת לפי רשימת הציוד.

מלומד

עלות: 1,000 מ"ז לחודש, כולל ספרים עבור מחקר, עלויות לבלר, וכו'.

משכורת: 1,000 מ"ז לחודש

עלות ראשונית: ספרייה קטנה, בעלות 2,000 מ"ז.

מלח

עלות: 10 מ"ז לחודש

משכורת: 2 מ"ז לחודש

עלות ראשונית: אין.

משרת ביתי

עלות: 1 מ"ז לחודש

משכורת: 5 מ"ז לחודש

עלות ראשונית: אין.

קברניט ספינה

עלות: 50 מ"ז לחודש

משכורת: 250 מ"ז לחודש

עלות ראשונית: ספינה.

מהנדס בנייה או מצור

עלות: 750 מ"ז לחודש (שדרוגים ותיקונים למכונות מצור הינם יקרים)

משכורת: 250 מ"ז לחודש

עלות ראשונית: אין.

מרגל

עלות: 10 מ"ז לחודש

משכורת: 500 מ"ז למשימה

עלות ראשונית: אין.

נושא לפיד (או משרת הרפתקן אחר, שאינו קרבי)

עלות: עלות המזון והמגורים.

משכורת: 1 מ"ז לחודש

עלות ראשונית: נקבעת לפי רשימת הציוד.