הערה: כל לחשי הדרואיד לקוחים מתוך חוברת ההרחבה. לחשים של כוהן או קוסם שהינם גם של דרואיד לקוחים מחוקי הליבה וחוברת ההרחבה מציינת כי הם לחשי דרואיד גם כן.

אבן לבשר

עוצמה: קוסם 6
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: קבוע עד להיפוכו

ניתן להשתמש בלחש זה כדי לנטרל את השפעתן של מפלצות אשר הופכות את קורבנותיהן לאבן. ניתן גם להפוך אותו על מנת להפוך בשר לאבן. מותר לבצע גלגול הצלה על מנת להמנע מלהפוך לאבן, אבל אם הלחש מצליח הוא יהפוך את מי שהוא הוטל עליו לפסל. גרסת האבן לבשר של הלחש תחזיר את הקורבן למצבו הרגיל.

אובך מטשטש

עוצמה: דרואיד 2
טווח: 7 מטרים
משך פעולה: תור לדרגה

אובך ערפלי גועש מנקודת הטלת הלחש, מבעבע הלאה ומכסה רדיוס של 7 מטרים + 3 מטרים לכל דרגה של מטיל הלחש.

אור

עוצמה: כוהן 1, קוסם 1
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: שעתיים

מטרת הלחש, אדם או חפץ (בטווח של עד 20 מטרים), מפיק אור בהיר כמו לפיד ברדיוס של 7 מטרים.

אור מתמיד

עוצמה: כוהן 3, קוסם 2
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: קבוע עד שמבוטל

האדם או החפץ, שהינו מטרת הלחש, מפיץ אור בהיר כמו אור השמש (ועם אותן השפעות כמו אור השמש) ברדיוס של 40 מטרים.

אימה

עוצמה: קוסם 4
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: שעה

לחש זה גורם לכל היצורים הנמצאים בתוך איזור ההשפעה דמוי החרוט שלו לברוח באימה אם הם נכשלים בגלגול ההצלה שלהם. אם הם עושים זאת יש סיכוי של 60% שהם ישליכו את כל מה שהם אוחזים. החרוט הוא בגודל 80 מטרים באורכו ו-40 מטרים בבסיסו.

איתור חפץ (כוהן)

עוצמה: כוהן 3
טווח: 30 מטרים
משך פעולה: סיבוב אחד לדרגה

בתוך טווח הלחש, מטיל הלחש חש מהו הכיוון הנכון (בקו אווירי) אל עבר החפץ אותו הוא ציין על ידי תיאורו בזמן הטלת הלחש. החפץ חייב להיות משהו שמטיל הלחש ראה, אם כי הלחש יכול לאתר חפץ מתוך סוג נפוץ של חפצים המוכרים למטיל הלחש: מדרגות, זהב וכדומה.

איתור חיות

עוצמה: דרואיד 1
טווח: 20 מטרים + 3 מטרים לדרגה
משך פעולה: סיבוב אחד לדרגה

במסגרת טווח הלחש, מטיל הלחש חש מהו הכיוון הנכון (בקו אווירי) אל עבר החיה הקרובה ביותר מהסוג אותו הוא ציין בזמן הטלת הלחש.

איתור חפץ (קוסם)

עוצמה: קוסם 2
טווח: 20 מטרים + 3 מטרים לדרגה
משך פעולה: סיבוב אחד לדרגה

בתוך טווח הלחש, מטיל הלחש חש מהו הכיוון הנכון (בקו אווירי) אל עבר החפץ אותו הוא ציין על ידי תיאורו בזמן הטלת הלחש. החפץ חייב להיות משהו שמטיל הלחש ראה, אם כי הלחש יכול לאתר חפץ מתוך סוג נפוץ של חפצים המוכרים למטיל הלחש: מדרגות, זהב וכדומה.

איתור צמחים

עוצמה: דרואיד 2
טווח: 20 מטרים + 3 מטרים לכל דרגה
משך פעולה: סיבוב לכל דרגה

במסגרת טווח הלחש, מטיל הלחש חש מהו הכיוון הנכון (בקו אווירי) אל עבר הצמח הקרובה ביותר מהסוג אותו הוא ציין בזמן הטלת הלחש.

אצבעו של המוות

עוצמה: כוהן 5, דרואיד 6
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: מיידי

לחש זה הורג יצור אחד (גלגול הצלה חל כנגד הלחש). שימוש לרעה בלחש זה הוא מעשה מרושע, וסביר שיעורר תגמול אלוהי כלשהו.

אש פיות

עוצמה: דרואיד 1
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: שעה

לחש זה מאיר חפץ או יצור באור פיות מפחיד. החפץ או היצור יכולים להיות בגודל מקורב של מטר רבוע אחד ועוד 0.2 מטרים רבועים עבור כל דרגה של המטיל. הלחש יכול לשמש למטרות שונות ומגוונות, כגון גילוי המימדים האמיתיים או היקפו של עצם כלשהו, או על מנת למנוע מיצור לשגת אל תוך החשכה. בהתאם לנסיבות המדוייקות המנחה יכולה לאשר שתאורה כזו גורמת לכך שיהיה קל יותר לפגוע ביצור, ולתת תוסף של 1+ לגלגול הפגיעה של תוקפיו.

אשליית יער

עוצמה: קוסם 4
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: עד לביטולו על ידי מטיל הלחש או הסרתו

הופעתם של עד מאה יצורים בגודל אדם או סוס, משתנה לזו של עצים תמימים. אשליה זו כל כך מושלמת עד כי יצורים הנעים דרך "היער" לא יזהו את התרמית.

בלבול

עוצמה: קוסם 4, דרואיד 7
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעתיים

לחש זה מבלבל אנשים ומפלצות וגורם להם להתנהג בצורה אקראית. על פי גלגול של 2ק6 היצורים יעשו את הבאות:

טבלה 28: בלבול

גלגול קוביה תגובה
2-5 יתקפו את מטיל הלחש ובעלי בריתו
6-8 יעמדו מבולבלים ללא כל פעילות
9-12 יתקיפו זה את זה

השפעות הבלבול עשויות להשתנות כל עשר דקות בערך, והקוביות מגולגלות שוב.

הלחש משפיע על 2ק6 יצורים ועוד יצור אחד לכל דרגה של המטיל מעל לדרגה 8. יצורים בעלי 3 קוביות פגיעה או פחות מושפעים אוטומטית מהלחש ובאופן מיידי. יצורים בעלי 4 קוביות פגיעה או יותר מתגברים באופן אוטומטי על השפעת הבלבול בזמן שהשפעה זו מתעצמת בהדרגה עד לכוחה המלא (1ק12 דקות פחות דרגת המטיל), ורק אז הם מקבלים גלגול הצלה. בסופו של דבר סביר שיצורים אלו יוכנעו על ידי הבלבול משום שהם חייבים לבצע גלגול הצלה כל עשר דקות עד לסיום משך הפעולה של הלחש.

ברכה

עוצמה: כוהן 2
טווח: רק דמות שאינה בקרב
משך פעולה: שעה אחת (6 תורות)

לחש זה מעניק למטרה תוסף של 1+ לגלגולי ההתקפה (ומשפר את המוראל, אם המטרה אינה דמות שחקן). המטרה אינה יכולה להיות בקרב כאשר הלחש מוטל.

גילוי הנעלם מעין

עוצמה: קוסם 2
טווח: 3 מטרים לכל דרגה של מטיל הלחש
משך פעולה: שעה

מטיל הלחש יכול להבחין בחפצים ויצורים בלתי נראים, כולל אפילו אלו המסתתרים במישור הקיום האסטרלי או השמיימי.

גילוי מלכודות ורשתות

עוצמה: דרואיד 1
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: שעה + 10 דקות לדרגה

בדומה ללחש מציאת מלכודות של הכהן, לחש זה מעניק למטילו כוח ראיה מיסטי, המגלה את כל המלכודות. אולם לחש זה פועל רק בחוץ, הוא חסר תועלת בבניינים ומבוכים.

גילוי קסם

עוצמה: כוהן 1, קוסם 1, דרואיד 1
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: 20 דקות

מטיל הלחש יכול להבחין, במקומות, אנשים או חפצים, בנוכחותו של לחש קסם או הקסמה. לדוגמה, חפצים קסומים יכולים להתגלות באופן זה, וכן נוכחותו של לחש שהוטל בחשאי על אדם.

גילוי רוע (כוהן)

עוצמה: כוהן 1
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעה אחת

מטיל הלחש יכול להבחין בכל קסם מרושע, כוונות מרושעות, מחשבות מרושעות או הילות מרושעות בטווח הלחש. רעל אינו רע מיסודו ולא ניתן לאיתור באמצעות לחש זה. השאלה האם יש הבדל בין תוהו למרושע נותרת באחריותה של המנחה. ברוב המערכות הם זהים.

גילוי רוע (קוסם)

עוצמה: קוסם 2
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: 20 דקות

מטיל הלחש יכול להבחין בכל קסם מרושע, כוונות מרושעות, מחשבות מרושעות או הילות מרושעות בטווח הלחש. רעל אינו רע מיסודו ולא ניתן לאיתור באמצעות לחש זה. השאלה האם יש הבדל משמעותי בין תוהו למרושע נותרת באחריותה של המנחה. ברוב המערכות הם זהים.

גלגול נשמות

עוצמה: קוסם 6
טווח: מגע
משך פעולה: מיידי

לחש זה מחזיר את נשמתו של אדם מן המתים, אך הנשמה מופיעה בגוף חדש שנוצר עבורה. גלגול נשמות לא ישפיע על מי שמת כבר למעלה משבוע. גלגל 1ק20 בטבלה הבאה, אם התוצאה היא יצור מגזע דמות רגיל גלגל 1ק6 כדי לקבוע את דרגתו.

טבלה 29: גלגול נשמות על ידי קוסם

גלגול קוביה גלגול מחדש כ…
1 דובלין
2 קנטאור
3 כלב, חתול או זאב
4 גמד
5 אלף
6 נול
7 גובלין
8 רפש אפור
9 הרפיה
10 הובגובלין
11 אדם
12 קובולד
13 לטאיש
14 ליקנטרופ (איש זאב או אחר)
15 מינוטאור
16 עוג
17 עוג מג
18 אורק
19 טרול
20 דרקונון

גלגול נשמות (דרואיד)

עוצמה: דרואיד 7
טווח: מגע
משך פעולה: מיידי

לחש זה מחזיר את נשמתו של אדם מן המתים, אך הנשמה מופיעה בגוף חדש שנוצר עבורה. גלגול נשמות דרואידי לא ישפיע על מי שמת כבר למעלה משבוע. גלגל 1ק100, בתוצאה של 1 עד 75 גלגול הנשמות יקבע על פי הטבלה בלחש גלגול נשמות של הקוסם (עוצמה 6). אם התוצאה היא 76 עד 100, גלגל 1ק6 בטבלה הבאה:

גלגול קוביה גלגול מחדש כ…
1 דב
2 אריה
3 עכבר
4 עורב
5 צבי
6 זאב

דחייה

עוצמה: קוסם 6
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעה

כל יצור שמנסה לנוע אל עבר מטיל הלחש מוצא את עצמו נע ממנו והלאה במקום זאת.

דחיית עץ

עוצמה: דרואיד 6
טווח: 7 מטרים לדרגה
משך פעולה: תור לדרגה

כאשר לחש זה מוטל כוח דרואידי מיסטי נוצר במקום שנבחר על ידי מטיל הלחש. צורתו היא בערך כצורתו של קיר שרוחבו 40 מטרים. כוח זה נע קדימה במהירות של שני מטרים בסיבוב ממטיל הלחש והלאה, דוחף אחורה ללא רחם כל עץ או חפץ מעץ. מהרגע שכוח זה מחל בתנועתו לא ניתן להפסיקו בכל דרך מלבד בפקודתו של מטיל הלחש.

דיבור עם חיות

עוצמה: כוהן 2, דרואיד 2
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: 6 תורות

מטיל הלחש יכול לדבר עם בעלי חיים רגילים. יש סיכוי טוב שבעלי החיים יספקו סיוע סביר, אם יתבקשו, והם לא יתקפו – אלא אם מטיל הלחש משתמש בלחש על מנת להגיד משהו מעליב במיוחד.

דיבור עם מפלצות

עוצמה: כוהן 6
טווח: טווח שמיעה
משך פעולה: 3ק4 שאלות

מטיל הלחש יכול לדבר עם כל סוג של מפלצת, למשך הזמן שנדרש לו לשאול מספר מסויים של שאלות. המפלצת לא חייבת לענות.

דיבור עם מתים

עוצמה: כוהן 3
טווח: קרוב \ מגע (להחלטת המנחה)
משך פעולה: שלוש שאלות

מטיל הלחש יכול לשאול גופה שלוש שאלות והיא תענה, אם כי תשובותיה עלולות להיות מסתוריות. רק לכהנים מדרגות גבוהות יש את הכוח לפקוד על גופות שמתו מזה זמן רב לענות על שאלות. כוהנים שטרם הגיעו לדרגה 8 יכולים לקבל תשובות רק מגופות שמתו מזה 1ק4 ימים. כהנים מדרגות 8 עד 14 יכולים לדבר עם גופות שמתו מזה 1ק4 חודשים. כהנים מדרגה 15 ומעלה יכולים לקבל תשובות מגופות מכל גיל שהוא, כולל שרידים בני אלפי שנים, כל עוד הגופה עדיין משומרת היטב. שים לב שהלחש דורש גלגול קוביה, כהן מדרגה 7, למשל, המנסה לשוחח עם גופה בת יומיים עלול להכשל – גלגול 1ק4 עלול לציין כי ניתן לשוחח רק עם גופה בת יום בודד בהטלה זו של הלחש.

דיבור עם צמחים

עוצמה: כוהן 4, דרואיד 4
טווח: טווח שמיעה
משך פעולה: 6 תורות

מטיל הלחש יכול לדבר ולהבין את שפת הצמחים. צמחים קטנים מעצים יצייתו לפקודות, יזוזו הצידה על פי בקשה, וכדומה.

דלת מימדים

עוצמה: קוסם 4
טווח: 3 מטרים (שיגור למרחק 120 מטרים)
משך פעולה: שעה

דלת מימדים היא צורה חלשה של שיגור, לחש שניתן לביצוע על ידי קוסמים נחותים יותר, שעדיין לא יכולים להתמודד עם לחש השיגור עצמו. מטיל הלחש יכול לשגר את עצמו, חפץ כלשהו או אדם אחר בדיוק מושלם אל המיקום הנבחר, כל עוד הוא בטווח הלחש.

דלת קסמים

עוצמה: קוסם 7
טווח: 3 מטרים ממטיל הלחש
משך פעולה: שבעה שימושים

דלת הקסמים היא שער בלתי נראה בגובה של כ-2 מטרים, 10 מטרים לרוחב ו-10 מטרים לעומק, הנגיש אך ורק למטיל הלחש. מטח של לחשי הסרת קסם יכול לסגור את המעבר, אבל רק אם דרגתם הכוללת של מטילי לחשי ההסרה כפולה מזו של יוצר השער.

דמות מוקרנת

עוצמה: קוסם 6
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: שעה

מטיל הלחש מקרין תמונה של עצמו לטווח של עד 80 מטרים. לא רק שהדמות המוקרנת מחקה את קולו ותנועותיו של מטיל הלחש, גם לחשים שהוא מטיל נראים כאילו מקורם בדמות.

דממה, רדיוס 5 מ'

עוצמה: כוהן 2
טווח: 60 מטרים
משך פעולה: 12 תורות

שקט קסום שורר באיזור בעל רדיוס של 5 מטרים מסביב ליצור או לחפץ שהינו מטרת הלחש, ונע עימו. לא ניתן לשמוע דבר מאיזור זה, לא משנה כמה רועש הוא, מחוץ לרדיוס ההשפעה.

האטה

עוצמה: קוסם 3
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: 3 תורות (30 דקות)

באיזור שרדיוסו 20 מטרים מסביב לנקודת היעד של הלחש, עד 24 יצורים שנכשלים בגלגול ההצלה שלהם מסוגלים לנוע ולתקוף רק בחצי המהירות.

האצה

עוצמה: קוסם 3
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: 30 דקות

באיזור שרדיוסו 20 מטרים מסביב לנקודת היעד של הלחש, עד 24 יצורים מסוגלים לנוע ולתקוף במהירות כפולה.

הארכה I

עוצמה: קוסם 4
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

לחש הארכה I מאריך את משך הפעולה של לחש אחר של מטיל הלחש ב-50%. לחש הארכה I משפיע רק על לחשים מרמות 1 עד 3.

הארכה II

עוצמה: קוסם 5
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

לחש הארכה II מאריך את משך הפעולה של לחש אחר של מטיל הלחש ב-50%. לחש הארכה II משפיע רק על לחשים מרמות 1 עד 4.

הארכה III

עוצמה: קוסם 7
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

לחש הארכה III מכפיל את משך הפעולה של לחש אחר של מטיל הלחש. לחש הארכה III משפיע רק על לחשים מרמות 1 עד 5.

הגדלת חיות

עוצמה:: קוסם 5, דרואיד 5
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעתיים

לחש זה גורם ל-1ק6 יצורים לגדול מיידית לגודל ענקי. כל עוד הלחש נמשך, יצורים אלו יכולים לתקוף כמו הגרסה הענקית שלהם.

הגדלת צמחים

עוצמה: קוסם 4, דרואיד 3
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: תמידי עד להסרתו

הצמחיה באיזור גדלה פתאום ליער עב של קוצים וענפים שלא ניתן לעבור דרכו. עד ל-30 מטרים רבועים של קרקע מושפעים מלחש זה והמטיל יכול להחליט על צורת האיזור המוקסם. גרסא אלטרנטיבית (לשיקולה של המנחה) תאפשר ללחש להשפיע על איזור בגודל 100 מטרים על 100 מטרים, סה"כ 10,000 מטרים רבועים.

הגנה מאש

עוצמה: דרואיד 3
טווח: מגע
משך פעולה: 3 תורות + תור לכל דרגה

ניתן להטיל הגנה מאש גם על מישהו אחר, אך הלחש מספק הגנה קסומה רבה יותר אם הוא נארג באופן אישי סביב מטיל הלחש. כאשר נעשה בו שימש להגן על יצור אחר הגנת הלחש מעניקה חסינות מוחלטת כנגד איש רגילה ומפחיתה לחצי נזק מאש קסומה. כשאר נעשה בו שימוש להגן על מטיל הלחש, הלחש מעניק גם הגנה מלאה אחת מחשיפה לאש קסומה ולאחר מכן יתפקד כרגיל.

הגנה מברקים

עוצמה: דרואיד 4
טווח: מגע
משך פעולה: 6 תורות + תור לדרגה

לחש זה מגן כל יצור מברקים ומפחית את הנזק הנגרם מהם לחצי. מיד לאחר שהברק מכה השפעת הלחש חולפת.

הגנה מקליעים רגילים

עוצמה: קוסם 3
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: שעתיים

מטיל הלחש הופך לבלתי פגיע לקליעים לא קסומים, אם כי קליעים גדולים במיוחד, כגון סלעים, יתגברו על הלחש.

הגנה מרוע

עוצמה: כוהן 1, קוסם 1
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: שעתיים

הלחש יוצר שדה קסום של הגנה מסביב ובצמוד למטיל הלחש, החוסם את כל היצורים הקסומים (כגון שדים או יסודנים). מפלצות מרושעות סובלות ממחסר 1- לפגיעה במטיל הלחש, ומטיל הלחש זוכה בתוסף 1+ לכל גלגולי ההצלה מהתקפות כאלו. אם למטיל הלחש כבר יש בונוסים קסומים לגלגולי ההצלה או לדרג"ש, לבונוס אין השפעה, אך הלחש עדיין פועל כנגד יצורים קסומים.

הגנה מרוע, רדיוס 3 מ'

עוצמה: כוהן 4, קוסם 3
טווח: מטיל הלחש במרכז
משך פעולה: שעה

הלחש יוצר שדה קסום של הגנה, שרדיוסו 3 מטרים, מסביב למטיל הלחש. השדה חוסם את כל המפלצות הקסומות (כגון יסודנים או שדים). מפלצות מרושעות סובלות ממחסר של 1- לפגיעה בכל מי שנמצא במעגל הקסום, ומי שבתוכו זוכה בתוסף של 1+ לכל גלגולי ההצלה מהתקפות אלו. אם לאדם בתוך המעגל כבר יש בונוסים קסומים לגלגולי ההצלה או לדרג"ש, לבונוס ממעגל הקסם אין השפעה, אך מעגל ההגנה עדיין פועל כנגד יצורים קסומים.

הזזת אדמה

עוצמה: קוסם 6
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: שעה, ההשפעה תמידית

ניתן להשתמש בלחש זה רק מעל פני הקרקע. הוא מאפשר למטיל הלחש להזיז גבעות ושטחים מוגבהים אחרים של אדמה או אבן בקצב של 2 מטרים בדקה (20 מטרים בתור).

החלפת צורה

עוצמה: קוסם 9
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: 1ק10 + 10 תורות + תור לכל דרגה

כאשר מטיל הלחש מטיל לחש זה על עצמו הוא מאפשר לו להפוך על פי רצונו למגוון רחב של יצורים. בכל צורה הקוסם מקבל את המאפיינים של היצור, בדומה ללחש שינוי צורת האחר. כך למשל, שינוי צורה לדרקון יאפשר למטיל הלחש להשתמש בהתקפת הנשיפה של הדרקון. לאחר מכן יכול מטיל הלחש לבחור להפוך לעורב, לאחר מכן לצפרדע או כל יצור שיבחר. כמובן שאין זה נדרש שמטיל הלחש ישתמש ביותר מצורה אחרת – להשאר דרקון למשך כל פעולת הלחש גם יעבוד היטב.

היפוך כוח המשיכה

עוצמה: קוסם 7
טווח: 30 מטרים
משך פעולה: סיבוב אחד (דקה)

הלחש הופך את כוח המשיכה באיזור בצורת קוביה שמימדיו הן בערך 10 מטרים על 10 מטרים על 10 מטרים. כל הדברים באיזור זה נופלים כלפי מעלה, וכאשר הלחש מסתיים הם נופלים שוב למטה.

הלך רוח

עוצמה: כוהן 7
טווח: מגע
משך פעולה: יום אחד או עד להסרתו

מטיל הלחש ואדם נוסף אחד הנמצא עימו במגע, הופכים ללא גשמיים ודמויי ערפל ומסוגלים לעבור דרך קירות ומכשולים אחרים. הכהן יכול לקחת את מלווהו ולנוע בקצב של 16 מטרים לדקה בתוך מבנים (או באיזור תת קרקעי) אף מהר יותר מכך בטבע.

הנמכת מים

עוצמה: קוסם 6
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: שעתיים

לחש זה מפחית את גובה פני המים של אגמים, נהרות, בארות וגופי מים אחרים למחצית מהרגיל.

הנפשת מת

עוצמה: קוסם 5
טווח: להחלטת המנחה
משך פעולה: תמידי

לחש זה יוצר זומבים או שלדים מונפשים מגופות המתים. 1ק6 אל-מתים מונפשים לכל דרגה של מטיל הלחש מעל לדרגה 8. הגופות נותרות מונפשות עד לקטילתן.

הנפשת סלע

עוצמה: דרואיד 7
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: שעה

מטיל הלחש מקים סלע לחיים, ייתכן שעל ידי זימון רוח כלשהי לתוכו או אולי על ידי אמצעי אחר הקשור לזיקה הדרואידית אל אבן ואל היסודות. הסלע, בין אם מעוצב כחפץ כלשהו או לא, זז ומתקיף על פי רצונו. לדרואיד יש סיכוי של 50% + 2% לדרגה להצליח ולשלוט בסלע, אחרת הוא יפעל באופן אקראי ועם מעט מאד תבונה עצמאית. כמות הסלע שניתן להנפיש תלויה בעוצמתו של הדרואיד והיא בערך חצי מטר עד מטר מעוקב לדרגה. אם הסלע המונפש הוא פסל הוא ינוע בקצב המתאים לצורתו (פסל של זאב, למשל, ינוע מהר יותר מפסל של אדם). סלע חסר צורה ינוע בקצב תנועה 3.

הנפשת עצמים

עוצמה: כוהן 6
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: שעה

הכהן "מקים לחיים" חפצים דוממים כגון פסלים, כסאות, שטיחים ושולחנות. החפצים מצייתים לפקודות הכהן, תוקפים את אויביו או מבצעים פעולות אחרות למענו. המנחה צריכה לקבוע את היכולות הקרביות של חפצים אלו (למשל, דרוג שריון, מהירות, קוביות פגיעה ותוספי התקפה) בגחמה של הרגע. פסל אבן, לדוגמה, יכול להיות בעל דרג"ש 18, להתקיף כמו יצור עם 7 עד 9 קב"פ ולגרום ל-2ק8 נזק. רהיטי עץ יהיו הרבה פחות מסוכנים.

הסרת קללה

עוצמה: כוהן 3, קוסם 4
טווח: קרוב מאד
משך פעולה: מיידי

הלחש מסיר קללה אחת מאדם או חפץ.

הסרת קסם

עוצמה: קוסם 3, דרואיד 4
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: 10 דקות כנגד חפץ

על אף שלחש הסרת קסם אינו חזק מספיק על מנת להסיר הקסמה מחפץ קסום (מבטל רק ל-10 דקות), הוא עדיין שמיש על מנת להסיר את רוב הלחשים וההקסמות.

הסיכוי להסיר קסם הוא באחוזים ומבוסס על היחס בין דרגת מטיל הסרת הקסם לדרגת מטיל הלחש המקורי (או הקב"פ של המפלצת). כך למשל, לקוסם בדרגה 6 המנסה להסיר קסם שהוטל על ידי קוסם בדרגה 12 יש סיכוי של 50% להצלחה (6/12 = 0.50, או 50%). אם קוסם מדרגה 12 מנסה לבטל לחש של קוסם מדרגה 6 ההצלחה מובטחת (12/6 = 2.00, או
200%).

הסרת רוע

עוצמה: כוהן 5
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: 10 דקות כנגד חפץ

לחש זה דומה ללחש הסרת קסם של הקוסם, אך משפיע רק על קסם מרושע. עוד בשונה מלחש הסרת קסם, הסרת רוע מסיר (זמנית) גם השפעות מרושעות וייתכן שאף סיוטים או חיות ציד על טבעיות. כוחם של חפצי קסם מרושעים מושהה לעשר דקות במקום להיות מוסר לחלוטין. לחשים מרושעים מוסרים כליל.

כמו בהסרת קסם, הסיכוי להסיר רוע הוא באחוזים ומבוסס על היחס בין דרגת מטיל הסרת הרוע לדרגת מטיל הלחש המקורי (או הקב"פ של המפלצת). כך למשל, לכהן בדרגה 9 המנסה להסיר קסם רע שהוטל על ידי כהן בדרגה 12 יש סיכוי של 75% להצלחה (9/12 = 0.75, או 75%). אם כהן מדרגה 12 מנסה לבטל לחש של כהן מדרגה 9 ההצלחה מובטחת (12/9 = 1.33, או 133%).

העלמות המונית

עוצמה: קוסם 7
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

לחש זה הופך 1ק3 X 100 יצורים בגודל אדם או סוס (או חפצים) לבלתי נראים, כאילו הוטל עליהם לחש היעלמות מעין. ניתן במקום זאת להטיל את הלחש על עד 6 יצורים בגודל דרקון. כמו בלחש היעלמות מעין, הקסם נמשך עד להסרתו או עד שאחד היצורים מבצע התקפה.

העלמות מעין

עוצמה: קוסם 2
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: עד להסרה או עד שמתבצעת התקפה

מושא הלחש הזה, בין אם אדם או דבר מה, הופך לבלתי נראה הן לראייה רגילה והן לזיוונות. התוצאה היא יצור בלתי נראה שלא ניתן לתקוף אותו אלא אם מיקומו המשוער ידוע, וכל ההתקפות מתבצעות עם מחסר של 4- לפגיעה. אם היצור הבלתי נראה מבצע התקפה הלחש נשבר, אחרת הוא נמשך עד להסרתו או ביטולו על ידי מטיל הלחש.

העלמות מעין, רדיוס 3מ'

עוצמה: קוסם 3
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: עד להסרה או עד שמתבצעת התקפה

כמו לחש היעלמות מעין, היעלמות מעין לרדיוס 3 מ' הופך את האדם או החפץ שעליו מוטל הלחש לבלתי נראה לראייה רגילה ולזיוונות. לעומת זאת, הלחש גם מטיל רדיוס של היעלמות מסביב למטרת הלחש, אשר נע איתו\איתה\עם זה. לא ניתן לתקוף שום דבר בתוך רדיוס זה אלא אם מיקומו המשוער ידוע, וכל ההתקפות מתבצעות עם מחסר של 4- לפגיעה. אם יצור בלתי נראה מבצע התקפה הלחש נשבר, אחרת הוא נמשך עד להסרתו או ביטולו על ידי מטיל הלחש.

הפקת אש

עוצמה: דרואיד 4
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: תור אחד (10 דקות)

לחש זה מיידית יוצר אש בשטח שגודלו עד ל-3 מטרים על 3 מטרים. האש בוערת לעד 10 דקות ללא מקור דלק, אך תצית כל חומר דליק באזור בו היא זומנה. ניתן גם להפוך את הלחש על מנת לכבות אש במקום להצית אחת.

הפקת להבה

עוצמה: דרואיד 2
טווח: כף היד
משך פעולה: 2 תורות לדרגה

להבה ניצתת משום מקום בכף ידו של מטיל הלחש, היא לא גורמת לנזק למטיל הלחש אך היא חמה כשאש טבעית. ניתן להשתמש בה מוחזקת כך או להשליך אותה למרחק של 10 מטרים על מנת להצית חומרים דליקים. כל עוד הלהבה בכף ידו של מטיל הלחש ניתן לכבותה מייד כשאר הוא חפץ בכך.

הצעה

עוצמה: קוסם 3
טווח: טווח שמיעה
משך פעולה: שבוע

מטיל הלחש מציע הצעה היפנוטית (בדיבור) לקורבן המיועד של הלחש. קורבנות שנכשלים בגלגול הצלה יבצעו את ההצעה, כל עוד ניתן לבצע אותה תוך שבוע. יתכן וההצעה לא תדרוש שפעולה כלשהי תתבצע מיידית והיא יכולה להיות תלויה בכך שמשהו אחר יקרה קודם לכן. להצעה שהקורבן יתאבד יש רק 1% סיכוי לציות.

הקמת מת

עוצמה: כוהן 5
טווח: קרוב / מגע (להחלטת המנחה)
משך פעולה: מיידי

הקמת מת מאפשרת למטיל הלחש להקים גופה מן המתים, בתנאי שהיא לא מתה זמן רב מדי. מגבלת הזמן הרגילה היא 5 ימים, אבל לכל דרגה של המטיל מעל 8, מגבלת הזמן מתארכת ב-5 ימים נוספים. דמויות עם חוסן נמוך עלולות שלא לשרוד את התהליך, וגם לאלו עם חוסן גבוה נדרשת תקופה של שבוע לפחות לפני חזרה לתפקוד רגיל. לחש זה פועל רק על גזעים דמויי אדם, כלומר כאלו אשר יכולים לשמש כדמויות שחקן.

הקסמה המונית

עוצמה: קוסם 8
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: עד להסרתו

לחש זה פועל באותו אופן ועם אותן ההגבלות כמו לחש הקסמת איש. עם זאת, הוא משפיע על יצורים בסך כולל של 30 קב"פ, בכל צירוף שהוא. כל גלגולי ההצלה נעשים עם מחסר של 2-.

הקסמת איש

עוצמה: קוסם 1
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: עד הסרה

לחש זה משפיע על כל יצור ההולך על שניים בגודל אנושי או קטן יותר, כגון גובלינים או דריאדות. אם הלחש מצליח (גלגול הצלה חל כנגד הלחש), היצור האומלל נכנע להשפעתו של מטיל הלחש.

הקסמת חפץ

עוצמה: קוסם 6
טווח: מגע
משך פעולה: תמידי

בלחש זה נעשה שימוש לשם יצירת חפצים קסומים, בנוסף לכל מחקר, רכיבים מיוחדים או מאמצים אחרים שהמנחה קובעת שיש צורך בהם למטרה זו.

הקסמת מפלצת

עוצמה: קוסם 4
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

לחש זה פועל כמו לחש הקסמת איש אך יכול להשפיע על כל יצור חי בודד, כולל מפלצות חזקות. ניתן להשפיע על עד 3ק6 מפלצות חלשות, בעלות פחות מ-3 קוביות פגיעה. למפלצות יש הזדמנות אחת בשבוע להשתחרר מהקסם, כאשר סיכוי ההצלחה שלהן מבוסס על קוביות הפגיעה שלהן (כפי שניתן לראות בטבלה).

טבלה 30: הקסמת מפלצת

קוביות פגיעה סיכוי להשתחרר מהקסם1
פחות מ-2 5%
2-4 10%
5-7 20%
8-10 40%
11+ 80%

1בכל שבוע

 הקסמת נחש

עוצמה: כוהן 2
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: 1ק4 + 2 תורות

ניתן להקסים קוביית פגיעה אחת (1 קב"פ) של נחשים לכל דרגה של מטיל הלחש. הנחשים מצייתים לפקודות מטיל הלחש.

הקסמת צמחים

עוצמה: קוסם 7
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: עד להסרתו

אם הצמח נכשל בגלגול הצלה (והוא צריך להיות בעל תבונה) הוא יציית למטיל הלחש ככל יכולתו. הלחש ישפיע על עץ גדול אחד, שישה צמחים בגודל אדם, שניים עשר צמחים בגובה מטר או עשרים וארבעה צמחים בגודל פרח.

הרדמה

עוצמה: קוסם 1
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: שעה

לחש זה מפיל אויבים לשינה קסומה (ללא גלגול הצלה). הוא משפיע על יצורים על פי קוביות הפגיעה שלהם.

טבלה 31: הרדמה

קוביות פגיעה של הקורבן מספר מושפעים
1 ומטה 4ק4
1+ עד 2+ 2ק6
3 עד 3+ 1ק6
4 עד 4+ 1

התמרת מתכת לעץ

עוצמה: דרואיד 7
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: תמידי

לחש זה הופך מתכת לעץ באזור בגודל 3 מטרים על 3 מטרים. כל חתיכה בודדת של מתכת זוכה לגלגול הצלה (למטבעות ניתן לגלגל בקבוצות במקום לבצע מאות גלגולי הצלה). לא ניתן להסיר את השפעת הלחש, אם כי גרסה הפוכה שלו יכולה לבטל את ההתמרה.

התמרת סלע לבוץ

עוצמה: קוסם 5, דרואיד 5
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: 3ק6 ימים או עד להסרתו

לחש זה ממיר סלע (או כל צורה אחרת של אדמה, כולל חול) לבוץ. שטח של כ-100 מטרים על 100 מטרים הופך לבוץ עמוק ומצמצם את קצב התנועה דרכו ל-10% מהרגיל.

 

זיוונות

עוצמה: קוסם 3
טווח: 13 מטרים
משך פעולה: יום

מי שלחש זה מוטל עליו יכול לראות בחשיכה מוחלטת למשך הפעולה של הלחש.

זימון ברקים

עוצמה: דרואיד 3
טווח: 300 מטרים
משך פעולה: שעה

כוחו האימתני של לחש זה שמיש רק בחוץ, וגם אז רק בזמן סערה או כאשר אחת מממשת ובאה. בתנאים אלו מטיל הלחש יכול להתחבר כוחה של הסופה, לשחרר את עוצמתה, ולקרוא לחזיז ברק מהשמיים במרווחים של לא פחות מעשר דקות בינהם. הברק מכה כלפי מטה מהשמיים וגורם לנזק של 8ק6 נק"פ + 1 נק"פ לכל דרגה של מטיל הלחש.

זימון חיות

עוצמה: כוהן 6
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: שעה

הכהן מזמן חיות רגילות שישמשו לו כבעלי ברית: יצור אחד גדול מאדם (כגון פיל), 3 חיות בגודל אדם או סוס (כגון אריה) או 6 חיות קטנות מאדם (כגון זאב). החיות מצייתות לפקודות המטיל.

זימון חיות I

עוצמה: דרואיד 4
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: שעה

הדרואיד מזמן חיות רגילות לשמש לו כבעלי ברית: חיה אחת גדולה מאדם (כגון פיל), 3 חיות בגודל אדם או סוס (כגון אריה) או 6 חיות קטנות מאדם (כגון זאב). החיות מצייטות לפקודות מטיל הלחש.

זימון חיות II

עוצמה: דרואיד 5
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: שעתיים

הדרואיד מזמן חיות רגילות לשמש לו כבעלי ברית: 2 חיות גדולות מאדם (כגון פיל), 6 חיות בגודל אדם או סוס (כגון אריה) או 12 חיות קטנות מאדם (כגון זאב). החיות מצייטות לפקודות מטיל הלחש.

זימון חיות III

עוצמה: דרואיד 6
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: 4 שעות

הדרואיד מזמן חיות רגילות לשמש לו כבעלי ברית: 4 חיות גדולות מאדם (כגון פיל), 12 חיות בגודל אדם או סוס (כגון אריה) או 24 חיות קטנות מאדם (כגון זאב). החיות מצייטות לפקודות מטיל הלחש.

זימון יסודן

עוצמה: קוסם 5
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: עד להסרה או מוות

מטיל הלחש מזמן יסודן בעל 16 קב"פ (מכל סוג שהוא) ממישורי היסודות של הקיום, וכופה עליו לבצע את הוראותיו. היסודן יבצע את הוראותיו של מטיל הלחש כל עוד הוא ממשיך להתרכז בכך, וכאשר מטיל הלחש חדל להתרכז, אפילו לרגע קל, היסודן משתחרר ותוקף את אדונו לשעבר.

זימון מזג אוויר

עוצמה: דרואיד 6
טווח: מטיל הלחש במרכז
משך פעולה: שעה לדרגה

בתוך שלושים דקות, כל מזג אוויר שהדרואיד חפץ בו יתהווה ברדיוס של 8 קילומטרים מסביבו. מזג האוויר אינו בשליטתו של מטיל הלחש, הוא לא יכול להתמקד במיוחד במטרות ספציפיות או להשפיע במיוחד על אזור מסויים בתוך רדיוס השפעת הלחש. שים לב שלחש זה אינו הדרך היחידה בה קבוצה של דרואידים יכולה לשלוט בתנאי מזג האוויר על ידי שימוש במקומות קדושים או פעולה משותפת בטקסים מיסתיים. זהו פשוט האופן בו דרואיד בודד (אך עוצמתי) יכול לזמן תנאי מזג אוויר ללא שום טקס מעבר להטלת לחש פשוטה.

זימון מפלצות I

עוצמה: קוסם 3
טווח: ללא
משך פעולה: 6 סיבובים (דקות)

מטיל הלחש מזמן בעלי ברית אשר משרתים אותו עד שהם נהרגים, או עד שמשך הפעולה פג. בעלי הברית לא מופיעים מיידית, ישנו עיכוב של תור אחד (10 דקות) עד שהם מופיעים.

טבלה 32: זימון מפלצות I

גלגול קוביה מפלצות מזומנות1
1 1ק6 עכברושי ענק
2 1ק3 גמדים (גובלינים)
3 1ק3 אלפים (הובגובלינים)
4 1ק6 קובולדים
5 1ק3 אורקים
6 1ק3 שלדים

1 – מטילי לחשים עם נטיית תוהו יכולים לקבל את המפלצות שבסוגריים, על פי שיקול דעתה של המנחה

 זימון מפלצות II

עוצמה: קוסם 4
טווח: ללא
משך פעולה: 6 סיבובים (דקות)

מטיל הלחש מזמן בעלי ברית אשר משרתים אותו עד שהם נהרגים, או עד שמשך הפעולה פג. בעלי הברית לא מופיעים מיידית, ישנו עיכוב של תור אחד (10 דקות) עד שהם מופיעים.

טבלה 33: זימון מפלצות II

גלגול קוביה מפלצות מזומנות
1 1ק2 הובגובלינים
2 1ק2 זומבים
3 1ק2 נולים
4 1ק2 דובלינים
5 1ק6 אורקים
6 1ק6 שלדים

 זימון מפלצות III

עוצמה: קוסם 5
טווח: ללא
משך פעולה: 6 סיבובים (דקות)

מטיל הלחש מזמן בעלי ברית אשר משרתים אותו עד שהם נהרגים, או עד שמשך הפעולה פג. בעלי הברית לא מופיעים מיידית, ישנו עיכוב של תור אחד (10 דקות) עד שהם מופיעים.

טבלה 34: זימון מפלצות III

גלגול קוביה מפלצות מזומנות
1 1ק4 דובלינים
2 1ק2 הרפיות
3 1ק2 ג'לי עכורים
4 1ק2 עכברישים
5 1ק2 בלהה
6 1ק2 חזירי בר

 זימון מפלצות IV

עוצמה: קוסם 6
טווח: ללא
משך פעולה: 6 סיבובים (דקות)

מטיל הלחש מזמן בעלי ברית אשר משרתים אותו עד שהם נהרגים, או עד שמשך הפעולה פג. בעלי הברית לא מופיעים מיידית, ישנו עיכוב של תור אחד (10 דקות) עד שהם מופיעים.

טבלה 35: זימון מפלצות IV

גלגול קוביה מפלצות מזומנות
1 1 גרגוייל
2 1 עוג
3 1 ינשודוב
4 1 צל
5 1 איש זאב
6 1 ביעות

 זימון מפלצות V

עוצמה: קוסם 7
טווח: ללא
משך פעולה: 6 סיבובים (דקות)

מטיל הלחש מזמן בעלי ברית אשר משרתים אותו עד שהם נהרגים, או עד שמשך הפעולה פג. בעלי הברית לא מופיעים מיידית, ישנו עיכוב של תור אחד (10 דקות) עד שהם מופיעים.

טבלה 36: זימון מפלצות V

גלגול קוביה מפלצות מזומנות
1 1 קוקאטריס
2 1 מאנטיקור
3 1 מינוטאור
4 1 עוג-מג
5 1 סלמנדרה
6 1 טרול

 זימון מפלצות VI

עוצמה: קוסם 8
טווח: ללא
משך פעולה: 6 סיבובים (דקות)

מטיל הלחש מזמן בעלי ברית אשר משרתים אותו עד שהם נהרגים, או עד שמשך הפעולה פג. בעלי הברית לא מופיעים מיידית, ישנו עיכוב של תור אחד (10 דקות) עד שהם מופיעים.

טבלה 37: זימון מפלצות VI

גלגול קוביה מפלצות מזומנות
1 1 דרקון שחור
2 1 כימרה
3 1 עפריט
4 1 גולם בשר
5 1 גולם קרח
6 1 ענק גבעות
7 1 הידרה (7 ראשים)
8 1 מומיה
9 1ק2 עוג-מג
10 1 דרקון לבן

 זימון מפלצות VII

עוצמה: קוסם 9
טווח: ללא
משך פעולה: 6 סיבובים (דקות)

מטיל הלחש מזמן בעלי ברית אשר משרתים אותו עד שהם נהרגים, או עד שמשך הפעולה פג. בעלי הברית לא מופיעים מיידית, ישנו עיכוב של תור אחד (10 דקות) עד שהם מופיעים.

טבלה 38: זימון מפלצות VII

גלגול קוביה מפלצות מזומנות
1 1ק2 כימרות
2 1 ענק אש
3 1 הידרה (9 ראשים)
4 1 גולם מתכת
5 1 ליץ'
6 1 תולעת סגולה
7 1 דרקון אדום
8 1 גולם אבן
9 1 ענק סערה
10 1 טיטאן

זימון שד

עוצמה: קוסם 7
טווח: 3 מטרים
משך פעולה: להחלטת המנחה

לחש זה מזמן שד או יצור מרושע אחר (כגון שטן) מהמישורים התחתונים של הקיום. הלחש לא מספק שום הגנה כנגד זעמו של היצור המזומן והקוסם צריך להיות בקיא בתורת הכוכבים המחומשים ואמצעים אחרים לתחימת שדים. אין בכוחו של לחש זה לכפות על השד להגיש סיוע, העניין מסתכם במשא ומתן ואיומים בין מטיל הלחש לשד.

זיקוקים

עוצמה: קוסם 2, דרואיד 3
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: שעה

מטיל הלחש יוצר זיקוקים או עשן מסמא ממקור אש רגיל כגון לפיד או מדורה. המנחה תחליט בדיוק כמה עשן (או זיקוקים) נוצר, איזו השפעה יש לו, ומה קורה לו בזמן שהוא מופק, אך כמות העשן בהחלט תהיה יותר מ-350 מטרים מעוקבים (בערך 7 מטרים, על 7 מטרים, על 7 מטרים).

חבל קסם

עוצמה: קוסם 3
טווח: רחוק ככל שמטיל הלחש יכול להשליך חבל
משך פעולה: 1 שעה + 1 תור לדרגה

מטיל הלחש משליך חבל לאוויר והוא נותר תלוי שם, ממתין שיטפסו עליו. מטיל הלחש ועד שלושה אחרים יכולים לטפס על החבל ולהעלם אל תוך מימד "אחר" קטן. את החבל עצמו ניתן למשוך פנימה אל תוך המימד הקטן או להותירו בחוץ. אם כי אם מותירים אותו בחוץ מישהו עלול לגנוב אותו.

חזיון תעתועים

עוצמה: קוסם 2
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: כל עוד מטיל הלחש מתרכז

לחש זה יוצר אשליה אשר נראית מציאותית לכל מי שצופה בה. האשליה מתפוגגת כאשר נוגעים בה, אך אם הצופה מאמין כי האשליה אמיתית היא יכולה לגרום לנזק. לקורבנות לחש זה מותר לזרוק להצלה, אלא אם המנחה מחליטה אחרת, והאשליה לא יכולה לגרום ליותר מ-2ק6 נזק לכל קורבן. המספר המדוייק יהיה תלוי בנסיבות, שימוש מבריק באמת של לחש זה יכול להיות הרסני למדי ואשליה עלובה עלולה לגרום לחוסר אמון כמעט מיידי.

חזיז ברק

עוצמה: קוסם 3
טווח: 80 מטרים (מרחק מירבי)
משך פעולה: מיידי

חזיז ברק, ברוחב של כמעט 3 מטרים, משתרע 20 מטרים מהנקודה הנבחרת. כל מי שנמצא בדרכו סופג 1ק6 נקודות נזק לכל דרגה של מטיל הלחש (חצי מכך עם גלגול הצלה מוצלח). חזיז הברק תמיד משתרע לאורך 20 מטרים, אפילו אם פירוש הדבר שהוא ניתז חזרה ממשהו החוסם את דרכו.

חיזוי מזג האוויר

עוצמה: דרואיד 1
טווח: מטיל הלחש במרכז
משך פעולה: מיידי

הדרואיד סופג בשקט ידע מסביבתו הקרובה ומכוונן עצמו אל דפוסי האוויר, הרוחות, האדמה והאש. תוך רגעים ספורים הדרואיד מסוגל לחזות את תנאי מזג האוויר בשתים עשרה השעות הבאות בסביבתו המיידית (5 קילמוטרים רבועים לדרגה). כמו ברוב תחזיות מזג האוויר, התנאים עלולים להשתנות באופן בילתי צפוי, דבר המוליד סיכוי של 5% שהתחזית של הדרואיד תתברר, בסופו של דבר, כשגויה.

חימום מתכת

עוצמה: דרואיד 2
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: 7 סבבים

לחש זה מחמם מתכת עד לטמפרטורה רותחת וצורבת ומשפיע על 9 קילוגרם של מתכת לכל דרגה של מטיל הלחש. ככלל אצבע הלחש הזה משפיע על נשק או שריון של יריב אחד לכל דרגה של מטיל הלחש כאשר משתמשים בו להתקפה, אם כי כמובן שהלחש אינו מוגבל לקרב. למתכת אין גלגול הצלה נגד חימומה, אבל כל סוג של עמידות קסומה לאש תמנע נזק הנובע מהחום עצמו.

ההשפעה של חשיפה ממושכת למתחת מחוממת:

סיבוב 1: המתכת מתחממת אך עדיין אינה מסוכנת.
סיבוב 2: 1ק4 נקודות נזק. אם הידיים באות במגע עם המתכת, השלפוחיות הנוצרות הופכות אותן לחסרות שימוש ליום אחד.
סיבובים 3-5: 1ק4 + 1 נקודות נזק לכל סיבוב. אם הידיים באות במגע עם המתכת, העור עליהן נכווה עד כדי כך שלא ניתן להשתמש בהן למשך 1ק3 שבועות. אם הראש בא במגע עם המתכת, הקורבן מחוסר הכרה למשך 1ק8 תורות.
סיבוב 6: 1ק4 נקודות נזק.
סיבוב 7: המתכת מתחילה להתקרר, כעת היא רק חמה למגע.

חשיכה, רדיוס 5מ'.

עוצמה: קוסם 2
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעה

חשיכה בלתי חדירה, אפילו לזיוונות, יורדת על איזור ההשפעה של לחש זה. ניתן להשתמש בלחש אור או הסרת קסם על מנת לנטרל את החשיכה.

טיהור מזון ומשקה

עוצמה: כוהן 1
טווח: קרוב או מגע (להחלטת המנחה)
משך פעולה: מיידי

מזון ומים שדי בהם על מנת להספיק לתריסר איש מטוהרים, כל קלקול או רעל מוסר מהם.

טיהור מים

עוצמה: דרואיד 1
טווח: קרוב \ מגע (להחלטת המנחה)
משך פעולה: מיידי

כעשרה ליטרים של מים נעשים טהורים וכל הרעלים, האצות, ומזהמים אחרים מוסרים מהם.

טלקינזיס

עוצמה: קוסם 5
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: 6 תורות (שעה)

מטיל הלחש יכול להזיז חפצים בעזרת כוח המחשבה בלבד. המשקל שניתן להרים ולהזיז הוא 9 ק"ג לדרגה. האפשרות לזריקת חפצים, ובאיזו מהירות, נותרת לשיקול דעתה של המנחה.

ידע אגדי

עוצמה: קוסם 6
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

במהלכם של מאמצים קסומים ארוכים ומפרכים (1ק100 ימים) מטיל הלחש מקבל ידע אודות אדם, מקום או דבר אגדי כלשהו. התוצאה הסופית של הלחש יכולה להיות לא יותר מאשר ביטוי סתום או חידה, או שהיא יכולה להיות מאד ממוקדת.

יער דמיוני

עוצמה: דרואיד 4
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: עד להסרתו

בדומה ללחש הקוסם, שטח דמיוני, לחש זה משנה את מראה פני השטח אך האשליה היא תמיד זו של יער. דרואידים או יצורי יער קסומים כגון דריאדות או טריאנטים לא יולכו שולל על ידי האשליה, אך עד שהלחש יוסר כל היצורים האחרים יחשבו כי השטח מיוער. ההיקף המירבי של יער לא קיים זה, במדידה על ידי "ריבועים" נוחים של 10 מטרים על 10 מטרים, יהיה קוביה אחת כזו לכל דרגה של מטיל הלחש.

יצירת מזון

עוצמה: כוהן 5
טווח: קרוב
משך פעולה: מיידי

לחש זה יוצר אספקת מזון של יום אחד ל-24 איש (או יצורים דומים). בדרגה 9 כמות המזון מוכפלת, והיא מוכפלת שוב בכל דרגה לאחר מכן.

יצירת מים

עוצמה: כוהן 4, דרואיד 2
טווח: קרוב
משך פעולה: מיידי

לחש זה יוצר אספקת מים של יום אחד ל-24 איש (או, לצורך המשחק, סוסים). בדרגה 9 כמות המים מוכפלת, והיא מוכפלת שוב בכל דרגה לאחר מכן.

כדור אש

עוצמה: קוסם 3
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: מיידי

קליע דמוי חרוז נורה מאצבעו של מטיל הלחש ומתפוצץ, בהגיעו ליעדו, לכדור אש עז. רדיוס הפיצוץ הוא 7 מטרים והנזק הוא 1ק6 לכל דרגה של מטיל הלחש. הפיצוץ ממלא איזור בגודל של כ-900 מטר מעוקב (33 איזורים בצורת קוביה בגודל 3 מטר, על 3 מטר, על 3 מטר) אבל צורתו מעוצבת בהתאם לחלל הפנוי לפיצוץ. אם המטרה מבצעת גלגול הצלה מוצלח היא סופגת רק חצי מהנזק.

כדור אש מושהה

עוצמה: קוסם 7
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: לבחירת מטיל הלחש (עד 10 דקות)

הלחש יוצר כדור אש רגיל, אבל ניתן להשהות את פיצוצו בעד 10 דקות. כמו בכדור אש רגיל רדיוס הפיצוץ הוא 7 מטרים והנזק הוא 1ק6 לכל דרגה של מטיל הלחש. הפיצוץ ממלא איזור בגודל של כ-900 מטר מעוקב (33 איזורים בצורת קוביה בגודל 3 מטר, על 3 מטר, על 3 מטר) אבל צורתו מעוצבת בהתאם לחלל הפנוי לפיצוץ.

כדור פריזמטי

עוצמה: קוסם 9
טווח: כדור ברדיוס 3 מטרים
משך פעולה: שעה

כדור, שרדיוסו 3 מטרים, המורכב משבעה צבעים מסתחרר ליד הקוסם. הצבעים הזוהרים מסודרים בשכבות על פי צבע, ועל מנת להשמיד את הכדור יש להשמיד כל שכבה בתורה, מאדום לכתום, לצהוב, לירוק, לכחול, לאינדיגו ולבסוף לשכבת הסגולה הפנימית ביותר. כל יצור בעל 7 קוביות פגיעה או פחות שמביט בכדור מתעוור למשך 1ק6 תורות.

טבלה 39: כדור פריזמטי

שכבת צבע השפעת הצבע מבוטלת על ידי
אדום גורם ל-12 נקודות נזק במגע. עוצר כל חץ או קליע קסום (כולל לחשי קליע קסם). לחש סופת קרח או התקפה אחרת מבוססת קור
כתום גורם ל-24 נקודות נזק במגע. עוצר כל חץ או קליע לא קסום אחר. לחש מכת ברק או התקפה אחרת מבוססת חשמל
צהוב גורם ל-48 נקודות נזק במגע. חוסם כל התקפת נשיפה. לחש קליע קסם או חץ קסום
ירוק גורם למוות (מותר לגלגל להצלה) במגע. חוסם כל צפייה או לחשים מסוג גילוי לראות אל תוכו. לחש מעבר דרך קירות או לחש מזיז אדמה אחר
כחול הופך בשר לאבן במגע (מותר לגלגל להצלה). חוסם כל קסם כוהני מלחדור פנימה. לחש פירור (אפשר ממטה או כלי קסם)
אינדיגו גורם למוות ומשמיד את הנשמה לחלוטין במגע (מותר לגלגל להצלה). לחש הסרת קסם
סגול גורם לאובדן שפיות תמידית במגע. חוסם את כל לחש קוסם מלחדור פנימה. לחש אור תמידי

לחש אסטרלי

עוצמה: כוהן 7, קוסם 9
טווח: 160 ק"מ (על פני האדמה), 100 מטר (מתחת לפני האדמה)
משך פעולה: שעתיים

מטיל הלחש מקרין את הגוף האסטרלי שלו אל מקומות אחרים. הגוף האסטרלי הינו בלתי נראה לכל היצורים מלבד אלו אשר נמצאים גם הם במסע במישור האסטרלי. ללחש יש משך פעולה של שעתיים. אם גופו הפיזי של מטיל הלחש מועבר אל מרחק הגדול מ-160 ק"מ ממיקומו המקורי בזמן שהגוף האסטרלי מוקרן, הקישור מנותק ונשמתו של מטיל הלחש אובדת במישור החיצוניים (אם מטיל הלחש נמצא מתחת לפני האדמה די להזיזו 100 מטרים ממקומו על מנת לנתק את הקישור).

הגוף האסטרלי מסוגל להטיל לחשים, אך יש סיכוי כשלון של 5% לכל דרגה של הלחש. בנוסף יש 2% סיכוי לכל דרגה של הלחש שהלחש האסטרלי עצמו יישבר כתוצאה מהטלת הלחש ושהגוף האסטרלי ישוב אל הגוף הפיזי. בעת מסע אסטרלי על פני האדמה הגוף האסטרלי יכול לנוע בקצב של 160 ק"מ בשעה לכל דרגה של המטיל מעבר לדרגה 18. אם המסע הוא מתחת לפני האדמה, הקצב איטי יותר: 40 מטרים בכל תור בן 10 דקות. בעת מסע אל אזורים רחוקים יותר מהעולם מהירות ומרחק אינם נמדדים עוד בקילומטרים.

לחש מוות

עוצמה: קוסם 6
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: גורם למוות רגיל

בתוך איזור ברדיוס 20 מטרים עד ל-2ק8 יצורים, עם פחות מ-7 קוביות פגיעה כל אחד, מתים.

מבוך

עוצמה: קוסם 9
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: תלוי בתבונה

היצור עליו מוטל הלחש נעלם אל תוך פער במציאות, שם עיקולים מוזרים ומעברים מתפצלים מסתירים את הדרך החוצה. ליצורים עם תבונה נמוכה מ-6 ידרשו 2ק4 X 3 סיבובים (דקות) להמלט מהכלא המימדי. ליצורים עם תבונה של 7 עד 11 ידרשו 2ק4 סיבובים, וליצורים עם תבונה בגובה 12 ומעלה ידרשו רק 1ק4 סיבובים למצוא את דרכם החוצה אל המציאות הרגילה. על אף שלמפלצות לא מתואר דירוג תבונה ספציפי, לא צריך להיות קשה לקבוע לאיזו קטגוריה מתאימה מפלצת מסויימת. אין גלגול הצלה על מנת להמנע מהלחש אלא אם המנחה קובעת אחרת.

מגיפת חרקים

עוצמה: כוהן 5, דרואיד 4
טווח: 160 מטרים
משך פעולה: יום

לחש זה פועל רק בטבע. סערה של חרקים נאספת ופונה להיכן שמטיל הלחש מכוון. ענן החרקים מכסה כ-49 מטרים מרובעים (7 מטרים על 7 מטרים, עם גובה דומה). כל יצור בעל 2 קב"פ או פחות הנחשף לענן החרקים נמלט באימה (ללא גלגול הצלה).

מגן

עוצמה: קוסם 1
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: 2 תורות

מטיל הלחש מייצר מגן בלתי נראה המציב את עצמו בפני התקפות. המגן משפר את דרוג השריון של מטיל הלחש ל-17 כנגד התקפות קליעים ול-15 כנגד התקפות אחרות (פנים אל פנים). אם דרוג השריון של מטיל הלחש טוב יותר מזה שהלחש היה מעניק לו, ללחש אין השפעה.

מוות מזדחל

עוצמה: דרואיד 7
טווח: 15 מטרים
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

עכבישים, נדלים ושרצים אחרים פורצים מהאדמה ויוצרים נחיל מגובש בתוך 1ק3 סיבובים (1-3 דקות). מטיל הלחש יכול לכוון את הנחיל אל כל כיוון או אל מטרה בטווח של 20 מטרים ממיקומו של הנחיל. הנחיל יזחל בכיוון הנבחר, יתקוף כל דבר בדרכו, וירדוף אחר המטרה עד למרחק של 80 מטרים ממטיל הלחש. הנחיל מורכב מ-1ק10 x 100 יצורים, שכל אחד מהם יגרום לנקודת נזק אחת ואז ימות (נחיל של 100 יגרום לסך של 100 נקודות נזק לפני שינוצל עד תומו, ונחיל של 1000 יגרום בסופו של דבר ל-1000 נקודות נזק אם יקלעו מספיק קורבנות בדרכו.

מחסום להבים

עוצמה: כוהן 6
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: 12 תורות

להבים מיסטיים, המסתחררים ודוקרים, יוצרים מעגל קטלני סביב יעד הלחש, ברדיוס של 5 מטרים. המחסום גורם ל-7ק10 נקודות נזק למי שמנסה לעבור דרכו.

מחסום מוחי

עוצמה: קוסם 8
טווח: רדיוס 3 מטרים
משך פעולה: 24 שעות

הלחש מגן כנגד כל סוג של קסם לריגול מרחוק, כולל כדורי בדולח, לחשים (כולל משאלה) ואפילו צפייה על ידי אלים זוטרים.

מטלה

עוצמה: קוסם 6
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: עד השלמת המטלה

אם הלחש מצליח (גלגול הצלה תקף כנגד הלחש) מטיל הלחש רשאי להציב מטלה לקורבנו. אם קורבן הלחש לא עומל בחריצות להשלמת המטלה חולשה תאחוז בו (הפחתה של 50% מהכוח), ונסיון להתעלם את המטלה גורם, בסופו של דבר, למוות.

מילת אחזור

עוצמה: כוהן 6
טווח: לא מוגבל
משך פעולה: מיידי

הכהן משתגר ללא תקלות אל מקום מקלט שהוגדר מראש.

מילת עוצמה, הלם

עוצמה: קוסם 7
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: 1ק6 או 2ק6 תורות (ראה בתיאור הלחש)

מטיל הלחש דובר מילת עוצמה אל יצור מסויים. אם ליצור יש 35 נקודות פגיעה או פחות הוא הלום מייד למשך 2ק6 תורות. אם ליצור יש 36 עד 70 נקודות פגיעה הוא הלום רק ל-1ק6 תורות. אם ליצור יש יותר מ-70 נקודות פגיעה הוא אינו מושפע מהלחש. אין גלגולי הצלה כנגד לחש זה.

מילת עוצמה, מוות

עוצמה: קוסם 9
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: מיידי

מטיל הלחש דובר מילת עוצמה אל יצור מסויים. אם ליצור יש 50 נקודות פגיעה או פחות הוא נקטל על ידי המילה שהוא שומע. אם ליצור יש יותר מ-50 נקודות פגיעה הוא אינו מושפע מהלחש. אין גלגולי הצלה כנגד לחש זה.

מילת עוצמה, עיוורון

עוצמה: קוסם 8
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: 1ק4 או 2ק4 ימים (ראה בתיאור הלחש)

מטיל הלחש דובר מילת עוצמה אל יצור מסויים. אם ליצור יש 40 נקודות פגיעה או פחות הוא מתעוור מייד למשך 2ק4 ימים. אם ליצור יש 41 עד 80 נקודות פגיעה הוא מתעוור ל-1ק4 ימים. אם ליצור יש יותר מ-80 נקודות פגיעה הוא אינו מושפע מהלחש. אין גלגולי הצלה כנגד לחש זה.

מילת קודש

עוצמה: כוהן 7
טווח: רדיוס של 13 מטרים
משך פעולה: מיידי

אמירת מילת הקודש משפיעה בצורה דרמטית על כל מי שנמצא בטווח כוחה השמיימי. יצורים עם פחות מ-5 קוביות פגיעה נקטלים, יצורים עם 5 עד 8 קוביות פגיעה הלומים למשך 2ק10 תורות ויצורים עם 9 עד 12 קוביות פגיעה מתחרשים למשך 1ק6 תורות. יצורים עם 13 ויותר קוביות פגיעה אינם מושפעים, אך קרוב לודאי שמתרשמים עמוקות.

מנעול קסמים

עוצמה: קוסם 2
טווח: קרוב
משך פעולה: קבוע עד שמבוטל

כמו לחש עצירת פתח, מנעול קסמים מחזיק דלת סגורה, אך הוא קבוע עד אשר הוא מוסר. יצורים עם עמידות לקסם יכולים לנתץ את הלחש ללא מאמץ. כל קוסם שדרגתו גבוהה בלפחות שלוש דרגות ממטיל הלחש יכול לפתוח את הדלת וכך גם לחש פריצה, אם כי מנעול הקסמים אינו מוסר במקרים אלו.

מסע דרך צמחים

עוצמה: דרואיד 6
טווח: מגע בצמח הראשון
משך פעולה: 24 שעות או עד שהמסע יושלם

מטיל הלחש יכול לצעוד אל תוך כל צמח רגיל, לעבור כל מרחק אל צמח נבחר מאותו סוג בסיבוב בודד. שני הצמחים צריכים להיות בחיים. מטיל הלחש גם יכול לבחור להשאר בתוך אחד משני הצמחים למשך זמן של עד 24 שעות, אבל השמדתו של הצמח המכיל את מטיל הלחש תביא למותו ותפלוט את גופתו מהצמח. מטיל הלחש נעשה מודע לכל הצמחים בטווח של עד 900 מטרים, והלחש לא יכשל כל עוד המסע הוא אל צמח ברדיוס זה. אם מטיל הלחש מנסע לבצע מסע אל מחוץ לרדיוס זה אל תוך צמח שהוא לא ראה מעולם – כלומר צמח מסויים, לא רק מאותו הסוג – יש סיכוי של 20% לטעות במהלך המסע. האופי המדוייק של הטעות תלוי בנסיבות הספציפיות, אבל כפי הנראה היציאה תהיה בטווח טעות של 1ק8 קילומטרים, אל כל סוג אחר של צמח.

מעבר דרך צמחים

עוצמה: דרואיד 5
טווח: מגע (בעץ הראשון)
משך פעולה: שעה אחת לדרגה או עד ליציאה

מטיל הלחש יכול לצעוד אל תוך עץ ולצאת מעץ מרוחק מאותו הסוג. שני העצים חייבים להיות בחיים ולהיות בעלי היקף מותניים גדול כשל מטיל הלחש עצמו. מטיל הלחש לא חייב לצאת מהעץ מיידית אלא יכול להמתין בו לכמה זמן שיחפוץ (עד לסיום משך הפעולה של הלחש). מטיל הלחש יכול לעבור מעץ לעץ בסדרה של מעברים בלא לסיים את הקסם, אך ברגע שיצא מעץ כלשהו החוצה הלחש יסתיים. הטבלה שלמטה מראה את המרחק המקסימלי שמטיל הלחש יכול לעבור בדילוג בודד וזהו גם המרחק המירבי שניתן לעבור בהטלה אחת של הלחש, גם אם מטיל הלחש עבר דרך מספר עצים. מייד עם הטלת הלחש הדרואיד נעשה מודע לעצים השונים בטווח הלחש, כך שאין סיכוי "לפספס" את המטרה.

סוג עץ מרחק מקסימלי ללחש
אלון, מילה או טקסוס 900 מטרים
בוקיצה (אולמוס) או מורן 600 מטרים
עצים נשירים אחרים 450 מטרים
עצים מחטיים אחרים 300 מטרים
כל שאר העצים 150 מטרים

מעבר דרך קירות

עוצמה: קוסם 5
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: 3 תורות (30 דקות)

הלחש יוצר חור בסלע מוצק, גובהו כ-2 מטרים, רוחבו 3 מטרים ועומקו 3 מטרים (ייתכן שעמוק יותר, על פי שיקולה של המנחה). החור נסגר בתום משך הפעולה של הלחש.

מעוף

עוצמה: קוסם 3
טווח: מגע
משך פעולה: 1 תור לדרגה + 1ק6 תורות

לחש זה מקנה לקוסם את כוח התעופה, בקצב תנועה של 40 מטרים לסיבוב. מנחת המשחק מגלגלת בסתר את ה-1ק6 תורות הנוספים, השחקן לא יודע בדיוק למשך כמה זמן כוח התעופה ימשך.

מעטפת אנטי-קסם

עוצמה: קוסם 6
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: שעתיים

בועה של כוח, בלתי נראית ובלתי חדירה לקסם, עוטפת את מטיל הלחש. לחשים ודברים קסומים אחרים לא מסוגלים לעבור אל תוך או מתוך המעטפת. למעטפת רדיוס של 3 מטרים.

מעטפת נגד חיות

עוצמה: דרואיד 6
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: שעתיים.

מטיל הלחש מוקף במחסום בילתי נראה המונע מכל סוג של חיה רגילה או ענקית (אך לא חיות קסומות כגון מנטיקור או גריפון) מלעבור דרכו ולהתקיף. למעטפת זו יש רדיוס של שלושה מטרים. אם מישהו בתוך המחסום הקסום מטיל לחש התקפי או מבצע פעולת התקפה פיזית, המחסום יתאייד מייד.

מעטפת נגד צמחים

עוצמה: דרואיד 5
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: שעתיים

מטיל הלחש מוקף במחסום בילתי נראה המונע מכל סוג של צמח, קסום או רגיל, מלעבור דרכו ולהתקיף. למעטפת זו יש רדיוס של שלושה מטרים. אם מישהו בתוך המחסום הקסום מטיל לחש התקפי או מבצע פעולת התקפה פיזית, המחסום יתאייד מייד.

מצא את הדרך

עוצמה: כוהן 6
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: שעה אחת + 10 דקות לכל דרגה של המטיל. יום בטבע.

מטיל הלחש מבחין בדרך המהירה ביותר מחוץ לאיזור, אפילו אם האיזור תוכנן להיות קשה לניווט, כגון מבוך. בטבע לחש זה עוצמתי יותר ונמשך יום שלם.

מציאת מלכודות

עוצמה: כוהן 2
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: 20 דקות (2 תורות)

מטיל הלחש מבחין הן במלכודות קסומות והן במלכודות רגילות במרחק של עד עשרה מטרים.

מקלות לנחשים

עוצמה: כוהן 4, דרואיד 5
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעה

מטיל הלחש יכול להפוך עד 2ק8 מקלות רגילים לנחשים, כשלכל אחד מהם סיכוי של 50% להיות ארסי. הנחשים מבצעים פקודות, אך הופכים חזרה למקלות בתום הלחש או כאשר הם מתים.

משאלה

עוצמה: קוסם 9
טווח: לא מוגבל
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

לחש זה אינו כל-יכול, הוא מעניק משאלות בהיקף מוגבל (אם כי הוא עוצמתי יותר ממשאלה מוגבלת). שיקול דעתה של המנחה יפסוק אילו משאלות נמצאות בכוחו של לחש זה (אפשרות אחת, לא רשמית, היא להשתמש בעקרון האומר שמשאלה מעניקה השפעות דומות בכוחן ללחשים מעוצמה 8 ומטה אך למשך תמידי במקרים רבים). לאחר הטלת לחש משאלה הקוסם סחוט נפשית ואינו מסוגל להטיל לחשים למשך זמן של 1ק4 ימים.

משאלה מוגבלת

עוצמה: קוסם 7
טווח: להחלטת המנחה
משך פעולה: משנה את המציאות

לחש רב עוצמה זה משנה את המציאות, אם כי בצורה מוגבלת ולעיתים רק לפרק זמן מוגבל. מגבלות מסוג זה נקבעות על ידי המנחה על פי הנסיבות.

משרת אווירי

עוצמה: כוהן 7
טווח: – (לא רלוונטי)
משך פעולה: עד להשלמה או איבוד השפיות

לחש זה מזמן יצור רב עוצמה ממישור יסוד האוויר על מנת למצוא ולהביא דבר אחד (או יצור אחד) אל מטיל הלחש. רק יצור עם כוח 18 יכול לחלץ את עצמו מאחיזתו של המשרת האווירי, וגם אז סביר שהסיכוי לכך לא יעלה על 50%. המשרת יכול לשאת עד 220 קילוגרמים. למשרת האווירי יש את המאפיינים הבאים: 16 קב"פ, דרג"ש 16, תוסף התקפה 17+, התקפה אחת (4ק4) ותנועה של 80 מטרים. אם המשרת האווירי אומר נואש ממאמציו להביא את החפץ הנבחר אל מטיל הלחש הוא יאבד את שפיותו, ישוב אל מטיל הלחש ויתקוף אותו.

מתגנב סמוי

עוצמה: קוסם 6
טווח: קרוב
משך פעולה: עד לסיום המשימה

לחש זה מזמן (או אולי יוצר) מתגנב סמוי, יצור בילתי נראה בעל 8 קב"פ (ראה בפרק המפלצות למידע נוסף). המתגנב הסמוי יבצע משימה אחת על פי פקודתו של מטיל הלחש, בלי להתחשב בכמה זמן עלולה המשימה להמשך או עד כמה רחוק יאלץ המתגנב להגיע. לא ניתן לגרש את המתגנב הסמוי בעזרת הסרת קסם; יש להרוג אותו על מנת למנוע ממנו להשלים את משימתו.

נחיל מטאורים

עוצמה: קוסם 9
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: מיידי

נחיל של מטאורים קטנטנים נורה מידו של מטיל הלחש והם מתפוצצים לכדורי אש במקום הרצוי. מטיל הלחש יכול להשליך 4 כדורי אש רגילים שיגרמו ל-10ק6 נקודות נזק או 8 כדורי אש בקוטר 3 מטרים שיגרמו ל-5ק6 נזק. מותר לגלגל להצלה נגד הלחש על מנת לספוג רק מחצית מהנזק.

ניטרול רעל

עוצמה: כוהן 4, דרואיד 3
טווח: מגע
משך פעולה: מיידי

לחש זה מנטרל רעל אם משתמשים בו באופן מיידי, אך לא ניתן להשתמש בו על מנת להחזיר את המתים לחיים מאוחר יותר.

נשימת מים

עוצמה: קוסם 3, דרואיד 3
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: שעתיים

מי שלחש זה מוטל עליו יכול לנשום מתחת למים למשך הפעולה של הלחש.

סופת אש

עוצמה: דרואיד 7
טווח: 30 מטרים + 3 מטרים לדרגה
משך פעולה: תור אחד (10 דקות)

התלקחות מסיבית של אש מתפרצת בנקודה עליה הצביע מטיל הלחש. האש בוערת בצורה, שטח וגודל שנקבע על ידי מטיל הלחש, עם נפח של לא פחות מ-10 מטרים על 10 מטרים על 10 מטרים. הנפח המקסימלי של האש שניתן להפיק הוא הנפח המינימלי (10מ' x 10מ' x 10מ') פעמים דרגתו של מטיל הלחש. בזמן שהאש בוערת יצורים בעלי 3 קב"פ או פחות לא יכולים לעבור דרכה ואף יצור לא יכול לראות דרכה אל צידה השני. יצורים שמסוגלים לעבור דרך האש יספגו 1ק6 נקודות נזק לכל 3 מטרים של מרחק שעברו בתוכה (אין גלגול הצלה) ויצורים אל מתים יספגו נזק כפול.

סופת קרח

עוצמה: קוסם 4
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: סיבוב אחד

מערבולת מסחררת של קרח, שלג וברד נוצרת באיזור בצורת קוביה שאורכו כ-10 מטרים מצד לצד. סופות הברד האדירות גורמות ל-3ק10 נקודות נזק (ללא גלגולי הצלה) לכל מי שנמצא באיזור הלחש.

סמל (כוהן)

עוצמה: כוהן 7
טווח: להחלטת המנחה (על פי הסמל)
משך פעולה: משתנה (בהתאם לסמל הנבחר)

לחש סמל יוצר מלכודת קסומה וקטלנית בצורת רונה אלוהית. כוחה של הרונה מופעל כאשר איש או יצור עויין למטיל הלחש קורא אותה או עובר מעל, מתחת או על פניה. ישנן מספר רונות קסם מוכרות, אך עוד עשויות להיות אפשריות:

סמל המדון: גורם לכל היצורים בקבוצה עויינת להתחיל להתווכח זה עם זה, ואולי אף להלחם זה עם זה מתוך כוונה קטלנית.

סמל הפחד: מטיל לחש פחד.

סמל השינה: מטיל לחש שינה המשפיע על כמות כפולה של יצורים ולמשך פעולה כפול.

סמל ההלם: עד 150 קוביות פגיעה (קב"פ) של יצורים מושפעים כאילו הוטל עליהם לחש מילתעוצמה, הלם.

סמל אינו יכול להיות מתוכנן בצורה כזו שיגרום להשפעה קבועה (כגון אי שפיות) על אלו המושפעים ממנו.

סמל (קוסם)

עוצמה: קוסם 8
טווח: להחלטת המנחה (על פי הסמל)
משך פעולה: משתנה (בהתאם לסמל הנבחר)

לחש סמל יוצר מלכודת קסומה וקטלנית בצורת רונה אלוהית. כוחה של הרונה מופעל כאשר איש או יצור עויין למטיל הלחש קורא אותה או עובר מעל, מתחת או על פניה. ישנן מספר רונות קסם מוכרות, אך עוד עשויות להיות אפשריות:

סמל המוות: גורם ל-80 נקודות נזק.

סמל המדון: גורם לכל היצורים בקבוצה עויינת להתחיל להתווכח זה עם זה, ואולי אף להלחם זה עם זה מתוך כוונה קטלנית.

סמל הפחד: מטיל לחש פחד.

סמל אובדן השפיות: עד ל-100 קב"פ של יצורים מאבדים את שפיותם בשל קללה.

סמל השינה: מטיל לחש שינה המשפיע על כמות כפולה של יצורים ולמשך פעולה כפול.

סמל ההלם: עד 150 קוביות פגיעה (קב"פ) של יצורים מושפעים כאילו הוטל עליהם לחש מילת עוצמה, הלם.

עוצמה

עוצמה: קוסם 2
טווח: מגע
משך פעולה: 8 שעות (80 תורות)

ניתן להטיל לחש זה על לוחם או על כוהן. למשך פעולתו של הלחש לוחם זוכה בעוד 2ק4 נקודות של כוח וכוהן זוכה בעוד 1ק6 נקודות של כוח. כוח לא יעלה מעל ל-18 אלא אם המנחה בוחרת להתיר בונוסים נוספים הנובעים מהכוח הנוסף.

עיוות עץ

עוצמה: דרואיד 2
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: תמידי

לחש זה מעוות, מכופף ומפתל עץ. הלחש משפיע על נפח של קורת עץ בגודל 5 ס"מ על 10 ס"מ על 1.5 מטרים לכל דרגה של המטיל – הנפח של חנית או של מספר חצים. שים לב שלצורך פתיחת דלת או לגרימת דליפה בקורותיה של ספינה לא צריך לעוות את כל העץ המרכיב אותה.

עין הקוסם

עוצמה: קוסם 4
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: שעה

מטיל הלחש יוצר "עין" בלתי נראית המסוגלת לנוע למרחק של 80 מטרים לכל היותר ממנו. היא מרחפת על פי הוראות המטיל במהירות של 40 מטרים לתור (4 מטרים לדקה).

ענן מוות

עוצמה: קוסם 5
טווח: נע 2 מטרים בדקה
משך פעולה: שעה

אדים מצחינים ורעילים עולים לאוויר ויוצרים ענן ברדיוס של 5 מטרים. הענן נע ישר קדימה במהירות של 2 מטרים בדקה, אלא אם כיוונו או מהירותו מושפעים על ידי הרוח. משבי רוח חזקים במיוחד עלולים לפזר ולהרוס את הענן. עמוסים ברעל, האדים הנוראים כבדים יותר מהאוויר ועל כן הם ישקעו בכל בור או במורד כל מדרגות שיקרו בדרכם. אפילו נגיעה בענן (שלא לדבר על לנשום אותו) תגרור גלגול הצלה על מנת להמנע ממוות מיידי, אלא אם ליצור יש יותר מ-5 קוביות פגיעה.

עצירת איש (כוהן)

עוצמה: כוהן 2
טווח: 60 מטרים
משך פעולה: 9 תורות

מטיל הלחש בוחר 1ק4 אנשים כמטרות (על פי אותם מאפיינים כמו בלחש הקסמת איש), הנעשים למשותקים לחלוטין (גלגולי הצלה תקפים כנגד הלחש). מטיל הלחש יכול לבחור אדם אחד כמטרה, ובמקרה כזה גלגול ההצלה נעשה עם מחסר של 2-.

עצירת איש (קוסם)

עוצמה: קוסם 3
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעה (10+ דקות לדרגה)

מטיל הלחש בוחר 1ק4 אנשים כמטרות (על פי אותם מאפיינים כמו בלחש הקסמת איש), הנעשים למשותקים לחלוטין (גלגולי הצלה תקפים כנגד הלחש). מטיל הלחש יכול לבחור אדם אחד כמטרה, ובמקרה כזה גלגול ההצלה נעשה עם מחסר של 2-.

עצירת זמן

עוצמה: קוסם 9
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: 1ק4 + 1 סיבובים

מטיל הלחש עוצר את מעבר הזמן ברדיוס של 5 מטרים מסביבו (האיזור בו עצר הזמן אינו נע עם מטיל הלחש). כל היצורים בתוך האיזור מושעים בזמן ואינם יכולים לפעול. מטיל הלחש אינו נעצר בזמן כשהוא באיזור, או מעבר לו.

עצירת חיה

עוצמה: דרואיד 3
טווח: 30 מטרים
משך פעולה: שעה + 10 דקות לדרגה

מטיל הלחש בוחר עד לארבע חיות רגילות או ענקיות, שסך קוביות הפגיעה שלהן מגיע עד לדרגתו של הדרואיד. חיות אלו נעשות למשותקות לחלוטין (גלגולי הצלה תקפים כנגד הלחש). מטיל הלחש יכול לבחור חיה אחת כמטרה, ובמקרה כזה גלגול ההצלה נעשה עם מחסר של 2-.

עצירת מפלצת

עוצמה: קוסם 5
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעה (10+ דקות לכל דרגה)

מטיל הלחש בוחר 1ק4 יצורים הנעשים למשותקים לחלוטין (גלגולי הצלה תקפים כנגד הלחש). מטיל הלחש יכול לבחור יצור אחד כמטרה, ובמקרה כזה גלגול ההצלה נעשה עם מחסר של 2-.

עצירת פתח

עוצמה: קוסם 1
טווח: להחלטת המנחה
משך פעולה: 2ק6 תורות

הלחש מחזיק דלת סגורה למשך הפעולה שלו או עד שיוסר. יצורים עם עמידות לקסם יכולים לנתץ את הלחש ללא מאמץ.

עצירת צמח

עוצמה: דרואיג 5
טווח: 10 מטרים לדרגה
משך פעולה: שעה + 10 דקות לדרגה

מטיל הלחש בוחר 1ק4 צמחים או יצורים דמויי צמחים הנעשים למשותקים לחלוטין (גלגולי הצלה תקפים כנגד הלחש). מטיל הלחש יכול לבחור צמח אחד כמטרה, ובמקרה כזה גלגול ההצלה נעשה עם מחסר של 2-. לחש זה לא רק משתק צמחים, הוא גם יעצור זמנית את צמיחתו של כל צמח, קסום או רגיל.

פה קסם

עוצמה: קוסם 2
טווח: מגע
משך פעולה: תמידי עד להפעלתו או הסרתו

לחש זה מוטל על חפץ כלשהו ומופעל כאשר תנאים מסויימים שנקבעו על ידי מטיל הלחש מתרחשים. כאשר זה קורה פה קסום מופיע על החפץ ומוסר את ההודעה שהוא צווה למסור. אורך ההודעה יכול להגיע לשלושים מילים.

פירור

עוצמה: קוסם 6
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: תמידי – לא ניתן להסרה

מטיל הלחש מציין מטרה ספציפית כלשהי, כגון דלת, איכר או פסל, והיא מתפוררת לאבק. חומרים קסומים לא יתפוררו ויצורים חיים (כגון האיכר הנ"ל) זכאים לגלגול הצלה.

פריצה

עוצמה: קוסם 2
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: מיידי

לחש זה פותח את כל הדלתות, השערים והמעברים בטווח שלו, כולל אלו המוחזקים או הנעולים על ידי רוב האמצעים הקסומים.

פתח צמחים

עוצמה: דרואיד 4
טווח: הפתח מופיע במקום בו מטיל הלחש עומד
משך פעולה: 3 תורות + תור לדרגה

לחש זה פותח מעבר למטיל הלחש אפילו דרך הסבך העמוק והסבוך ביותר של צמחים, קוצים ועצים. גודלו של הפתח יכול להגיע עד למטר וחצי ברוחבו, שני מטרים בגובהו ושלושים מטרים באורכו, אך רק מטיל הלחש יכול לעבור דרכו. הדרואיד יכול לבחור לשכון לבטח בתוך עץ, אם הלחש פתח פתח דרך אחד. ניתן אף להשאר בתוך העץ לאחר תום משך פעולת הלחש, למשך כמה זמן שיחפוץ.

צלם

עוצמה: קוסם 7
טווח: מגע
משך פעולה: תמידי

מטיל הלחש יוצר שכפול של עצמו או של אדם אחר. הצלם הבסיסי נוצר משלג וקרח ולאחר מכן יש להנפיש אותו (הנפשת מתים היא דרך מקובלת). לאחר מכן משתמשים במשאלה מוגבלת (יחד עם לחש הצלם עצמו) על מנת להטמיע תבונה וידע מסויים על האדם לו יוצרים צלם בצורה המונפשת. הצלם זוכה ב-30% עד 60% (גלגל 1ק4) מהידע והנסיון של האדם לו יוצרים צלם. הצלם ממלא אחר הוראותיו של בוראו. שים לב שהצלם אינו ייצוג מושלם של המקור, זה לצד זה ההבדלים בינהם ברורים, והצלם הוא יצור קסום כפי שניתן לגלות בעזרת לחש גילוי קסם. אם היצור המקורי ממנו יצרו את הצלם מת תופעה מוזרה מתרחשת: הצלם מתחיל לצבור את הידע והנסיון של האדם המת בשיעור של 1% בשבוע, עד למקסימום של 90%.

צנצנת קסם

עוצמה: קוסם 5
טווח: ראה בתיאור הלחש
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

לחש זה מעביר את כוח החיים, התבונה והנשמה של מטיל הלחש אל חפץ, כמעט מכל סוג שהוא. "הצנצנת" חייבת להיות בטווח של 10 מטרים מגופו של מטיל הלחש על מנת שהמעבר יצליח. לאחר שהוא בתוך הצנצנת, מטיל הלחש יכול להשתלט על גופם של יצורים ואנשים אחרים, בתנאי שהם בטווח של 40 מטרים מהצנצנת ונכשלים בגלגול הצלה. מטיל הלחש יכול להשיב את נשמתו לצנצנת הקסם בכל שלב. אם גוף שמטיל הלחש שולט בו מת, הנשמה חוזרת לצנצנת מיידית. הקוסם יכול לשוב מהצנצנת אל גופו המקורי בכל שלב שיחפוץ ובכך יסיים את הלחש. אם גופו של מטיל הלחש מושמד בזמן שנשמתו בצנצנת הקסם אין לו יותר בית מלבד בצנצנת עצמה, אם כי הקוסם חסר הגוף עדיין יכול להשתלט על אחרים כפי שתואר. אם הצנצת עצמה מושמדת בזמן שנשמתו של הקוסם בתוכה, נשמתו תאבד לנצח.

קיבוע

עוצמה: קוסם 8
טווח: ראה בתיאור הלחש
משך פעולה: תמידי עד להסרתו על ידי יריב שדרגתו כפולה מזו של מטיל הלחש

לחש זה הופך את השפעתו של לחש אחר לתמידית – אלא אם קוסם שדרגתו כפולה מזו של מטיל הלחש מסיר אותו. בדרך כלל לא ניתן להטיל יותר מקביעות אחת לכל חפץ, ולא יותר משתיים על יצור חי. שיקול דעת רב נדרש מהמנחה על מנת להשתמש בלחש זה, לחשים רבים לא מיועדים להיהפך לקבועים.

קיר אבן

עוצמה: קוסם 5
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: תמידי עד להסרתו

עוביו של קיר האבן שנוצר על ידי הלחש הוא כחצי מטר, עם שטח פנים של 90 מטרים רבועים. מטיל הלחש יכול לבחור ליצור קיר באורך 15 מטרים (במקרה זה גובהו יהיה 6 מטרים) או באורך 30 מטרים (במקרה זה גובהו יהיה 3 מטרים).

קיר אש

עוצמה: קוסם 4, דרואיד 5
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: ריכוז

קיר של להבות אש מתממש וממשיך לבעור כל עוד מטיל הלחש ממשיך להתרכז בו. יצורים עם 3 קוביות פגיעה או פחות לא יכולים לעבור דרכו ואף יצור לא יכול לראות דרכו אל הצד השני. מעבר דרך האש גורם ל-1ק6 נקודות נזק (אין גלגול הצלה) ויצורים אל-מתים סובלים מנזק כפול. מטיל הלחש יכול לבחור ליצור קיר ישר באורך 20 מטרים ובגובה 7 מטרים או קיר מעגלי ברדיוס של 5 מטרים וגם כן בגובה של 7 מטרים.

קיר ברזל

עוצמה: קוסם 5
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: שעתיים

מטיל הלחש יוצר קיר של ברזל. עוביו של הקיר הוא מטר אחד, גובהו 15 מטרים ואורכו 15 מטרים.

קיר קרח

עוצמה: קוסם 4
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: ריכוז

מטיל הלחש יוצר קיר אטום של קרח בעובי שני מטרים. מטיל הלחש יכול לבחור ליצור קיר ישר באורך 20 מטרים ובגובה 7 מטרים או קיר מעגלי ברדיוס של 5 מטרים שגם הוא בגובה של 7 מטרים. יצורים עם 3 קוביות פגיעה או פחות כלל לא יכולים להשפיע על הקיר, אבל יצורים עם 4+ קוביות פגיעה יכולים לנתץ את דרכם כשהם סופגים 1ק6 נקודות נזק בתהליך. יצורים עם חילוף חומרים מבוסס אש סופגים 2ק6 נזק במקום ה-1ק6 הרגילים. השפעות קסומות ולחשי קסם מבוססי אש מבוטלים בקרבת הקיר.

קליע קסם

עוצמה: קוסם 1
טווח: 50 מטרים
משך פעולה: מיידי

קליע קסום נורה להיכן שמטיל הלחש מכוון, עד לטווח של 50 מטרים. על פי החלטת המנחה ללחש זה ייתכנו שתי השפעות: 1) הקוסם נדרש לגלגל על מנת לפגוע במטרה עם תוסף של 1+ לגלגול. הקליע יגרום ל-1ק6+1 נזק. 2) הקליע פוגע אוטומטית וגורם ל-1ק4+1 נזק.

בכל מקרה הקוסם מטיל שני קליעים נוספים לכל 5 דרגות נסיון. לכן, בדרגה 5 מטיל הלחש משגר 3 קליעים, ו-5 קליעים בדרגה 10.

קריאת קסם

עוצמה: קוסם 1
טווח: מטיל הלחש בלבד
משך פעולה: 2 מגילות או כתבי קסם אחרים

לחש זה מאפשר למטיל לקרוא כתבים קסומים ממגילות וגם (לעיתים) קירות מבוכים. ללא שימוש בלחש זה לא ניתן לקרוא כתבים קסומים, אפילו על ידי קוסם.

קריאת שפות

עוצמה: קוסם 1
טווח: מרחק קריאה רגיל
משך פעולה: משך קריאה אחת או שתיים

לחש זה מאפשר למטיל הלחש לפענח הכוונות, הוראות ונוסחאות בשפה לא מוכרת לו. לחש זה שימושי במיוחד עבור מפות אוצר, אך הוא אינו מפענח קודים.

קריעת מים (כוהן)

עוצמה: כוהן 7
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: שעתיים

לחש זה יוצר פער במים, עד לעומק של 7 מטרים. בדרגה 18 ובכל דרגה מעבר, מוסיף הכוהן עוד 3 מטרים של עומק ועוד שעה למשך הפעולה.

קריעת מים (קוסם)

עוצמה: קוסם 6
טווח: 40 מטרים
משך פעולה: שעה

לחש זה יוצר פער במים, אך רק עד לעומק של 3 מטרים.

ראייה מרחוק

עוצמה: קוסם 3
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: שעתיים

ראייה מרחוק מאפשרת למטיל הלחש לראות כל דבר בטווח של 20 מטרים, אף דרך מכשולים שונים וכולל אבן מוצקה (המגבילה את הטווח לכחצי מטר). עם זאת השפעת הלחש לא תחדור אפילו גליון דק של עופרת משום שמתכת זו חוסמת אותו לחלוטין.

רונות נפיצות

עוצמה: קוסם 3
טווח: כיתוב על קלף
משך פעולה: תמידי

הקוסם כותב רונת מלכודת קטלנית על גבי קלף, מגילה או נייר. אם מישהו מלבד מטיל הלחש קורא את הרונה, החותם מתפוצץ וגורם אוטומטית ל-4ק6 נקודות נזק לכל מי שנמצא ישירות מולו. הקלף או הספר עליו נכתבה הרונה מושמד גם הוא. ניתן לגלות, לעקוף ואף להסיר רונה נפיצה על ידי קוסם מדרגה גבוהה יותר. לכל קוסם שדרגתו גבוהה לפחות בשתיים מזו של מטיל הרונה יש 60% סיכוי לגלות אותה, 75% סיכוי לעקוף אותה (אם התגלתה) ו-100% סיכוי להסיר אותה (אם התגלתה ונעקפה בהצלחה).

ריחוף

עוצמה: קוסם 2
טווח: 7 מטרים לדרגה
משך פעולה: תור לדרגה

לחש זה מאפשר לקוסם לרחף בכוחות עצמו בתנועה אנכית כלפי מעלה או כלפי מטה, אך הלחש עצמו לא מספק שום סיוע לתנועה קדימה. ניתן, כמובן, להשתמש בקיר, קצהו של צוק או תקרה על מנת לנוע בעזרת משיכה בידיים. ריחוף מאפשר תנועה מעלה או מטה בשיעור של עד לשני מטרים לדקה (20 מטרים לתור) ומטיל הלחש אינו יכול לרחף יותר מאשר 7 מטרים לדרגה מעל לגובה הקרקע במקום בו מוטל הלחש (טווח זה יחול הן על תנועה באוויר והן על תנועה כלפי מטה אל תוך בור או תהום).

ריפוי מחלה

עוצמה: כוהן 3, דרואיד 3
טווח: מגע
משך פעולה: מיידי

מרפא את מקבל הלחש מכל מחלה, כולל מחלות קסומות. היפוך מרושע של לחש זה מאפשר לכהן מנטיית תוהו לגרום למחלה.

ריפוי פצעים חמורים

עוצמה: כוהן 4, דרואיד 4
טווח: מגע
משך פעולה: מיידי

מרפא 2ק6+2 נקודות פגיעה. היפוך מרושע של לחש זה מאפשר לכהן מנטיית תוהו לגרום לפצעים חמורים במקום לרפא אותם.

ריפוי פצעים קלים

עוצמה: כוהן 1, דרואיד 2
טווח: מגע
משך פעולה: מיידי

מרפא 1ק6 + 1 נקודות פגיעה. היפוך מרושע של לחש זה מאפשר לכהן מנטיית תוהו לגרום לפצעים קלים במקום לרפא אותם.

רעידת אדמה

עוצמה: כוהן 7
טווח: להחלטת המנחה
משך פעולה: מיידי

הכהן גורם לרעידת אדמה עוצמתית באיזור בגודל 20 מטרים על 20 מטרים ועוד 3 מטרים (לאורך ולרוחב) על כל 3 דרגות מעל 17. רעידת האדמה מביאה לקריסה מבנים, גורמת למפולות סלעים ופוערת סדקים באדמה. לכל יצור הנמצא באיזור הרעידה יש סיכוי של 1 מ-6 ליפול אל מעמקי האדמה ולהיהרג. השפעותיה של רעידת האדמה לא מורגשות בשום דרך מחוץ לטווח ההשפעה של הלחש.

רפיסות שכל

עוצמה: קוסם 5, דרואיד 6
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: תמידי עד להסרתו

רפיסות שכל הוא לחש המשפיע על קוסמים בלבד. גלגול ההצלה כנגד הלחש נעשה עם מחסר של 4- ואם נכשלים בו, הקוסם עליו הוטל הלחש הופך לרפה שכל עד להסרתו.

רשת

עוצמה: קוסם 2
טווח: 10 מטרים
משך פעולה: 8 שעות

קורים דביקים וסיביים ממלאים אזור בגודל של עד 3 מטרים, על 3 מטרים, על 7 מטרים. קשה מאד לעבור את המוני הקורים – זה לוקח תור אחד אם משתמשים בלפיד וחרב (או חרב בוערת) ויצורים הגדולים מסוס יכולים לפרוץ דרכם תוך 2 תורות. לבני אדם לבדם לוקח זמן רב יותר לפרוץ את דרכם, 3-4 תורות או יותר, על פי שיקול דעתה של המנחה.

שטח דמיוני

עוצמה: קוסם 4
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: עד נגיעה (על ידי מישהו שאינו בן ברית) או הסרה

לחש זה משנה את מראה פני השטח כך שידמו למה שמטיל הלחש מעוניין בו. ניתן, לדוגמא, להעלים כך גבעה, או להחליפה ביער דמיוני.

שיבוט

עוצמה: קוסם 8
טווח: קרוב
משך פעולה: תמידי

באמצעות לחש מפחיד ומטריד זה מגדלים פיסת בשר, שהוסרה מאדם חי, לשכפול מדוייק של האדם הזה כפי שהיה בזמן שהבשר הוסר ממנו. אם תהליך זה דורש מעבדה וכמה זמן נדרש על מנת לגדל שיבוט תלוי בנוסח הקסם ובשיקול דעתה של המנחה. אם שיבוט נוצר בזמן שהיצור ממנו הוא שוכפל עדיין בחיים, השיבוט יבקש להרוג את המקור שלו. אם הוא לא מצליח להשיג מטרה זו, הן השיבוט והן היצור המקורי יאבדו את שפיות דעתם.

שיגור

עוצמה: קוסם 5
טווח: מגע
משך פעולה: מיידי

לחש זה משגר את מטיל הלחש או אדם אחר אל מיקום שמטיל הלחש מכיר, או לפחות יודע כיצד הוא נראה מתוך תמונה או מפה. מידת ההצלחה תלויה בכמה טוב מכיר מטיל הלחש את היעד הנבחר, כך:

  1. אם מטיל הלחש ראה את המיקום רק בתמונה או במפה (כך שהיכרותו אינה מתבססת על נסיון אישי) יש רק 25% סיכוי להצלחה, כאשר כשלון פרושו מוות שכן נשמתו של המשוגר אובדת ברווחים שבין המציאויות.
  2. אם מטיל הלחש ראה אך לא למד את המיקום יש 20% סיכוי לטעות. אם מתרחשת טעות יש 50% סיכוי שהמשוגר יגיע ליעד נמוך מדי, 1ק10X 3 מטרים מתחת ליעד המבוקש (כאשר הגעה אל תוך חומר מוצק תגרום מוות).
  3. אם הטעות היא לגובה (כלומר מעל ל-50% סיכוי להגעה נמוכה) המשוגר מגיע ליעד 1ק10X 3 מטרים מעל ליעד המבוקש – מה שסביר שיגרום לנפילה קטלנית.
  4. אם מטיל הלחש מכיר את המיקום היטב או למד אותו היטב, יש רק 5% סיכוי לטעות. בסבירות של 1 מתוך 6 השיגור נמוך מדי, אחרת הוא גבוה מדי. בכל מקרה ההגעה היא ל-1ק4 X 3 מטרים מעלה או מטה.

שינוי צורה עצמי

עוצמה: קוסם 4
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: שעה אחת או על פי שיקול דעתה של המנחה

מטיל הלחש לובש את צורתו של חפץ או יצור כלשהו ומקבל את תכונותיה של הצורה החדשה (שימוש בכנפיים, למשל), אך לא את נקודות הפגיעה שלה או היכולות הקרביות. המנחה יכולה לאפשר לקבל את דירוג השריון של הצורה החדשה אם הוא נובע מעור עבה ומשוריין. רוב ההשפעה של לחש זה נותרת לשיקול דעתה של המנחה.

שינוי צורת האחר

עוצמה: קוסם 4
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: תמידי עד להסרתו

לחש זה מאפשר למטיל הלחש להפוך מישהו אחר לסוג אחר של יצור, כמו דרקון, חילזון גינה או, כמובן, צפרדע או לטאה. היצור שצורתו שונתה מקבל את כל יכולותיה של צורתו החדשה, אך שומר את תודעתו ונקודות הפגיעה שלו.

שינוי צורה

עוצמה: קוסם 8
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: להחלטת המנחה

ניתן להפוך כל דבר לכל חפץ, חיה או מינרל אחר. מידת השינוי תשפיע על משך פעולת הלחש. סביר ששינויים של חיה לחיה, חפץ לחפץ ומינרל למינרל ישארו תמידיים עד להסרתם. כך למשל, הפיכת אדם לאורק או הפיכת קיר לערמת חול ישארו תמידיים. מצד שני, הפיכת שיח לאדם חושב תמשך לא יותר מאשר מספר תורות. באחריות המנחה לקבוע את משך הפעולה של שימוש בלחש זה, חשוב לזכור שזהו לחש כביר מעוצמה שמינית – אבל לא כמו לחש משאלה מעוצמה תשיעית.

 

שיקום

עוצמה: כוהן 7
טווח: להחלטת המנחה
משך פעולה: מיידי

לחש זה משיב דרגות אשר אבדו בידי יצורים נוראיים כגון רוחות וצללים. היפוך מרושע של לחש זה מאפשר לכהן מנטיית תוהו לנקז דרגות מהמטרה. הגירסה "הטובה" של לחש זה מתישה את מטיל הלחש והופכת אותו למוגבל לחלוטין למשך 2ק10 ימים. בהתאם לשיפוטה של המנחה ניתן להשתמש בלחש זה גם על מנת להשיב גם תכונות שנוקזו ולא רק דרגות.

שליחות

עוצמה: כוהן 5
טווח: טווח שמיעה
משך פעולה: עד השלמה

אם הלחש מצליח (גלגול הצלה תקף כנגד הלחש) המטיל רשאי להציב שליחות לקורבנו. אם קורבן הלחש לא עומל בחריצות להשלמת השליחות חולשה קטלנית תאחוז בו (הפחתה של 50% מהכוח), ונסיון לזנוח לחלוטין את השליחות יגרור קללה שנקבעת על ידי המטיל בנוסח השליחות המקורית. הפרטים חייבים, כמובן, את אישורה של המנחה.

שליטה בטמפרטורה, רדיוס 3מ'

עוצמה: דרואיד 4
טווח: נגיעה בענף דִבקוֹן
משך פעולה: 3 תורות + תור לדרגה

מטיל הלחש יכול לעלות או להוריד את הטמפרטורה בעד 10 מעלות (חם יותר או קר יותר) ברדיוס 3 מטר מסביב הרכיב החומרי של הקסם, ענף דבקון.

שליטה במזג האוויר

עוצמה: כוהן 7, קוסם 6, דרואיד 7
טווח: להחלטת המנחה
משך פעולה: להחלטת המנחה

מטיל הלחש יכול לזמן או לעצור גשם, לגרום לטמפרטורות גבוהות או נמוכות באופן יוצא מגדר הרגיל, לזמן או לפזר סופת טורנדו, לנקות את השמיים מעננים או לזמן עננים אל השמיים.

שליטה ברוחות

עוצמה: דרואיד 5
טווח: מטיל הלחש במרכז
משך פעולה: 6 תורות + תור לדרגה

בתור רדיוס של 80 מטרים מטיל הלחש שולט ברוחות. אפשר לעצור את האוויר לחלוטין או להסעיר לכדי נחשול פראי בל יאמן.

שליפת יסודן אדמה

עוצמה: דרואיד 7
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: עד להסרה או הפסקת הריכוז

מטיל הלחש מזמן יסודן אדמה בעל 16 קב"פ וכופה עליו לבצע את הוראותיו. היסודן יבצע את הוראותיו של מטיל הלחש כל עוד הוא ממשיך להתרכז בכך. שלא בדומה ללחש שליפת יסודת של קוסם לחש זה מזמן בעל ברית מרצון ממישטרי היסודות ולא עבד עויין. היסודן לא ישאר לפרק זמן ארוך יותר מהזמן בו מטיל הלחש מתרכז בו, אך גם לא ינסה לתקוף את הדרואיד המזמן אותו. הלחש עוצמתי דיו על מנת להתגבר על סיכויי השיבוש האקראיים של לחש הדרואיד שליפת יסודן אש מעוצמה שישית, או אולי פשוט שלקסם אדמה פחות הפכפך מזה של האש.

שליפת יסודן אש

עוצמה: דרואיד 6
טווח: 80 מטרים
משך פעולה: עד להסרה או הפסקת הריכוז

מטיל הלחש מזמן יסודן אש בעל 16 קב"פ ממישורי היסודות של הקיום, וכופה עליו לבצע את הוראותיו. היסודן יבצע את הוראותיו של מטיל הלחש כל עוד הוא ממשיך להתרכז בכך. שלא בדומה ללחש שליפת יסודת של קוסם לחש זה מזמן בעל ברית מרצון ממישטרי היסודות ולא עבד עויין. היסודן לא ישאר לפרק זמן ארוך יותר מהזמן בו מטיל הלחש מתרכז בו, אך גם לא ינסה לתקוף את הדרואיד המזמן אותו. אולם, יש סיכוי של 5% שהלחש יזמן כוח שהדרואיד לא ציפה לו. אם זה קורה אחד משני דברים עלול להתרחש, עם סיכוי של 50% לכל אחד מהם. הלחש יכול לזמן כוח יסודני עצום ונורא, יסודן עם 20 קב"פ. לחילופין יש סיכוי שהלחש יזמן בטעות עפרית. לעפרית אין את אותה הזיקה לדרואידים שיש ליסודנים טהורים, ועפרית יתקוף את מטיל הלחש אם וכאשר יפסיק להתרכז.

שמיעה מרחוק

עוצמה: קוסם 3
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: שעתיים

שמיעה מרחוק מאפשרת למטיל הלחש לשמוע כל דבר בטווח של 20 מטרים, אף דרך מכשולים שונים וכולל אבן מוצקה (המגבילה את הטווח לכחצי מטר). עם זאת השפעת הלחש לא תחדור אפילו גליון דק של עופרת משום שמתכת זו חוסמת אותו לחלוטין. ניתן להטיל לחש זה דרך כדור בדולח.

שער

עוצמה: קוסם 9
טווח: ליד מטיל הלחש
משך פעולה: ראה בתיאור הלחש

לחש שער יוצר פתח אל מישור קיום אחר ומזמן ישות נוראה ועוצמתית מסויימת מהמישור האחר, כולל אלים, אלים למחצה, שדים וכדומה. על מטיל הלחש לדעת את שמה של הישות אותה הוא מזמן, אחרת הלחש יכשל. יש סיכוי של 5% שישות לא נכונה תזומן וכן (בין אם זומנה הישות הנכונה או לא) 5% סיכוי שהיא תהיה חסרת עניין ותשוב חזרה דרך השער. הישות אינה בהכרח ידידותית אל מטיל הלחש, ואף עלולה להיות נרגזת עד מאד.

תחיית המתים

עוצמה: כוהן 7
טווח: להחלטת המנחה
משך פעולה: מיידי

לחש זה (הנקרא גם "הקמת מת לחלוטין") משיב את המתים חזרה לחיים, באותו אופן כמו לחש הקמתמת. עם זאת הוא עוצמתי בהרבה: האדם אשר חוזר מן המתים לא זקוק לזמן התאוששות מהשפעות המוות ואינו סובל ממחסרים כלשהם. ניתן להטיל גם היפוך מרושע של לחש זה, הגורם למוות ללא גלגול הצלה.

תיקשור

עוצמה: כוהן 5
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: 3 שאלות

הכוחות העליונים מעניקים למטיל הלחש תשובות ל-3 שאלות שהוא בוחר להציב להם. הכוחות העליונים לא אוהבים להיחקר ללא הרף על ידי בני תמותה ועל כן על המנחה להגביל את השימוש בלחש זה לכפעם בשבוע.

תיקשור עם הטבע

עוצמה: דרואיד 5
טווח: מטיל הלחש
משך פעולה: 3 שאלות

כוחות האדמה, השמיים והטבע מעניקים תשובות לשלוש שאלות שמטיל הלחש מציב להם. לא ניתן להשתמש בלחש זה מתחת לפני האדמה או בתוך בניין. ניתן לשאול שאלה רביעית אם הלחש מוטל במקום דרואידי קדוש. כוחות הטבע יכולים להשיב רק על שאלות שבנחלתם ובתחום הידע שלהם. לא מומלץ להשתמש בלחש זה יותר מפעם בשבוע.

תיקשור עם מישור אחר

עוצמה: קוסם 5
טווח: ללא
משך פעולה: מספר שאלות "כן ולא"

מטיל הלחש יוצר קשר מוחי עם המישורים, הכוחות והגיאומטריות של המעבר על מנת להשיג תשובות חיוביות או שליליות לשאלות עליהן הוא שוקד. השפעת הלחש תלויה בעד כמה רחוק יהיה מסעו של מטיל הלחש אל מישורי הקיום השונים. מטיל הלחש צריך להחליט עד כמה רחוק אל תוך המישורים הוא ינסה ליצור קשר. "עומק" מספר המישורים שמטיל הלחש בוחר משפיע על מספר השאלות שהוא יכול לשאול, הסיכוי שהידע המבוקש קיים בעומק הזה, הסיכוי לקבל תשובה שגויה והסיכוי לאבד את שפיותו באופן זמני בשל החוייה. אי
השפיות הזמנית אורכת מספר שבועות כמספרו של המישור בו שפיותו של מטיל הלחש כשלה… או אולי הוסרה בכוונה.

טבלה 40: תיקשור עם מישור אחר

מישור הקיום מספר שאלות מירבי זמינות הידע תשובה שגויה אי שפיות זמנית1
שלישי 3 25% 70% 1%
רביעי 4 30% 60% 10%
חמישי 5 40% 50% 20%
שישי 6 50% 40% 30%
שביעי 7 60% 30% 40%
שמיני 8 70% 25% 45%
תשיעי 9 80% 20% 55%
עשירי 10 85% 15% 65%
אחד עשר 11 90% 10% 75%
שניים עשר 12 95% 1% 85%

1 – הסיכוי מופחת ב-5% לכל דרגה של מטיל הלחש מעל 11.

תמונת ראי

עוצמה: קוסם 2
טווח: מסביב למטיל הלחש
משך פעולה: שעה אחת או עד להשמדה

לחש זה יוצר 1ק4 דמויות-עותק של מטיל הלחש הפועלות בתאום מלא איתו, כמו תמונות מראה. מי שתוקף את מטיל הלחש לא יכול להבדיל בין הדמויות למטיל הלחש עצמו ועלול לתקוף אחת מהן במקום את המטיל עצמו (נקבע אקראית). כאשר אחת הדמויות נפגעת מהתקפה, היא נעלמת.

תע"ח (תפיסה על חושית)

עוצמה: קוסם 2
טווח: 20 מטרים
משך פעולה: שעתיים

מטיל הלחש יכול לקרוא את מחשבותיהן של יצורים אחרים ממרחק של 20 מטרים. הלחש אינו יכול לחדור יותר מחצי מטר של אבן ואפילו גליון דק של עופרת יחסום אותו.

תפילה

עוצמה: כוהן 3
טווח: 10 מטרים.
משך פעולה: תור הקרב הבא

לחש התפילה מבקש את טובת האלים לזמן קצר על מנת לעזור ללחש אחר או להתקפה להצליח. לחש התפילה משפיע על איזור בגודל 7 מטרים על 7 מטרים, וגורם לכל היצורים באיזור לסבול ממחסר לגלגולי ההצלה שלהם. המחסר הוא 1-, ועוד 1- לכל עשר דרגות של מטיל הלחש. על כן, כהן מדרגה 10 יגרום למחסר של 2-. המחסר נכנס לתוקף בתור הקרב שבא לאחר זה שבו לחש זה מוטל.