מבוא מהיר

המשחק המקורי לא הציע מידע בנוגע לסדר בו קרב מתנהל, מעבר לעובדה שישנו גלגול הפתעה בתחילת הקרב ושהקרב מחולק לסיבובים. המשחק הפנה קוראים אל סט של חוקי משחק מלחמה לקרב המוני של אותו מוציא לאור, אך לא היו כל הנחיות לקרבות בסדר גודל קטן יותר. כל קבוצת שחקנים לקחה את חוקי משחק המלחמה והתאימה אותם כראות עיניה. כוח לעם!

חרבות וכשפים מספקת יותר הנחיות על מנת לעזור לך להתחיל ולשחק במהירות. אף על פי כן ישנן שתי אפשרויות משחק. אפשרות 1 היא מהירה יותר, פשוטה יותר וכוללת גורם אקראי יותר לשינויים מסעירים בהתנהלות הקרב. אפשרות 2 מסובכת מעט יותר, אך מאפשרת יותר אפשרויות טקטיות ולוקחת בחשבון את הזריזות של הדמויות. שתי האפשרויות נובעות מההיסטוריה המוקדמת של משחקי התפקידים ושתיהן "רשמיות" באותה המידה בחרבות וכשפים. אם אינך יכול להחליט איזו לנסות ראשונה – הטל מטבע!

הפתעה

באופן כללי, לא ניתן להפתיע קבוצה שכבר מודעת לנוכחותו של אויב, אפילו אם הקבוצה עוד לא ראתה את האויב – למשל, אם שמעו אותו מצידה השני של דלת. אם יש סיכוי להפתעה, גלגל 1ק6 לכל קבוצה שעשויה להיות מופתעת. (גלגל רק פעם אחת לכל צד, לא לכל דמות או מפלצת) אם התוצאה היא 1 או 2, הקבוצה מופתעת. יתכן מצב בו שתי הקבוצות מופתעות, ובכך ההשפעה למעשה מתבטלת עבור שני הצדדים.

והנה משהו ממש נבזי: אם קבוצה מופתעת, לכל אדם (או יצור) בקבוצה יש סיכוי של 1 מ-4 (25%) להפיל את מה שהוא אוחז בידיו!

בסביבה תת-קרקעית או במבוך, המרחק בין שתי קבוצות כאשר הן מגלות אחת את השנייה הוא 1ק6 כפול 3 מטרים. זהו מרחק קרוב מאוד, המפלצות כבר עשויות להיות בתוך רדיוס התאורה של החבורה. באזורים פתוחים, המרחק גדול פי עשרה, או פי שלושה בראות לקויה. כל מה שמשפיע על הראות ישפיע גם על מרחק ההפתעה. לדוגמא, יצור בעל ראיית חושך יכול לראות עד למרחק של 20 מ' בבהירות בלילה או באזור תת-קרקעי. חבורה הנושאת מקור אור תהיה גלויה ממרחק רב הרבה יותר, מה שמאפשר הצבת מארב לקראת בואה. גם תוואי השטח יכול להשפיע על סיכויי ההפתעה – אזור מיוער מאוד או רחובות עיר הומי אדם מפחיתים את טווח הראייה ומקלים על אויבים להפתיע עוברים ושבים. פרטים אלו, וגורמים אחרים, פתוחים לשיקול דעתו של המנחה.

שים לב: מפלצות לא תמיד מזנקות מיד להתקפה. אלא אם המפלצות ממתינות במיוחד לפולשים, המנחה יכול לגלגל 2ק6 כדי לקבוע אם הן אכן מתקיפות במידה והפתיעו את הדמויות. בגלגול של 2-6 המפלצות עוינות ומתקיפות מיד; בגלגול של 7-9 המפלצות ימתינו ויראו אם ההרפתקנים עוינים כלפיהן; בתוצאה של 10-12 המפלצות יפנו בגישה חיובית לדמויות, ואולי אפילו יסכימו לעזור – בתמורה לתשלום ראוי, כמובן!