כוהנים הנוטים לסדר יכולים לגרש אל-מתים ולגרום ליצורים הנוראיים לברוח או אפילו להשמידם כליל. כאשר כוהן הנוטה לסדר מנסה לבצע גירוש, השחקן מגלגל 2ק10 בטבלת גירוש האל-מתים.

  • אם התוצאה שווה או גבוהה מהמספר המצוין בטבלה, 2ק6 מהיצורים מהסוג נגדו מכוון הגירוש נמלטים, ולא חוזרים עד שעוברים 3ק6 סיבובים.
  • אם הטבלה מציינת ג', 2ק6 אל-מתים מהסוג המתאים מגורשים אוטומטית, ולא חוזרים עד שעוברים 3ק6 סיבובים.
  • אם הטבלה מציינת ה', 2ק6 אל-מתים מהסוג המתאים מושמדים אוטומטית ומתפוררים לאבק.
נוסו מפני עוצמתו של החוק, יצורי אל מתים מתועבים של התוהו!
כוהנים הנוטים לתוהו לא יכולים לגרש אל-מתים, שכן זוהי יכולת של כוחות הסדר. כחוק אפשרי, המנחה יכולה לאפשר לכוהנים הנוטים לתוהו להחזיק בכוח מבוסס תוהו שמידת השפעתו על המשחק דומה ליכולת הגירוש. כוהני תוהו דב"שים יכולים כמובן להשתמש בכל כוח ויכולת שרוצה המנחה, שכן הם לא נשמעים לחוקים החלים על דמויות שחקן.

טבלה 27: גירוש אל-מתים

גלגל 2ק10 ובדוק בטבלה:

רמת האתגר של האל-מת אל-מת לדוגמא דרגת הכהן
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10–13 14–17 18+
1 שלד 10 7 4 ג ג ה ה ה ה ה ה ה
2 זומבי 13 10 7 4 ג ג ה ה ה ה ה ה
3 טורף גופות 16 13 10 7 4 ג ג ה ה ה ה ה
4 צל* 19 16 13 10 7 4 ג ג ה ה ה ה
5 ביעות 20 19 16 13 10 7 4 ג ג ה ה ה
6 20 19 16 13 10 7 4 ג ג ה ה
7 בלהה 20 19 16 13 10 7 4 ג ג ה
8 מומיה 20 19 16 13 10 7 4 ג ג
9 רפא 20 19 16 13 10 7 4 ג
10 ערפד** 20 19 16 13 10 7 4
11 ערפד** 20 19 16 13 10 7
12 20 19 16 13 10
13 ליץ' 20 19 16 13

* צללים עשויים שלא להיות אל-מתים במערכה שלך; בכל זאת הם עשויים להיות מטרה לגירוש, כשם שניתן לגרש שדים, שגם הם אינם אל-מתים.
** לא ניתן לגרש אוטומטית ערפדים ואל-מתים חזקים יותר. ערפדים מופיעים בטבלה פעמיים כי הם עשויים להופיע ברמות אתגר שונות.