הדבר החשוב ביותר שיש להבין בנוגע לקרב הוא כיצד מתבצע גלגול ההתקפה.

כאשר דמות מתקיפה עם כלי נשק, השחקן מגלגל ק20 ומוסיף לתוצאה כל תוסף שמגיע לו. תוספי פגיעה אלו כוללים את תוסף הכוח של לוחם, תוסף זריזות (להתקפות קליעים), וכל תוסף מחפצים קסומים. השחקן או המנחה עשויים גם לכפות מחסרי פגיעה על הגלגול, עקב חפצים מקוללים, אויבים העומדים מאחורי מחסה, וכו'. את התוצאה הסופית בודקים מול טבלה על מנת לקבוע אם ההתקפה פגעה. אם גלגול ההתקפה שווה או גדול יותר מהמספר בטבלה – ההתקפה הצליחה.

אם אתה משתמש בשיטת הדרג"ש העולה, מוצגת נוסחה מהירה בסוף פרק זה, שהמנחה יכולה להשתמש בה במקום בטבלאות. (ראה "שיטה מהירה לדרג"ש עולה"). המנחה תקבע אם משתמשים בשיטת הדרג"ש היורדת או העולה, כפי שצויין קודם.

אם ההתקפה פגעה, היא גורמת נזק, שנקבע לפי סוג הנשק בו משתמש המתקיף. הנזק מופחת מסך נקודות הפגיעה של המגן (ראו "נזק ומוות").

טבלאות התקפה

טבלה 22: טבלת התקפה לכוהן

גלגול ההתקפה הנדרש (ק20) על מנת לפגוע בדרוג השריון של היריב

דרגה דרוג השריון [או דרג"ש עולה] של היריב
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
1–2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3–4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5–6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7–8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10–11 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13–14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15–16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
18–19 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

טבלה 23: טבלת התקפה ללוחם

גלגול ההתקפה הנדרש (ק20) על מנת לפגוע בדרוג השריון של היריב

דרגה דרוג השריון [או דרג"ש עולה] של היריב
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
1–2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4–5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
10–11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13–14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17–18 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19–20 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

טבלה 24: טבלת התקפה לקוסם ולגנב

גלגול ההתקפה הנדרש (ק20) על מנת לפגוע בדרוג השריון של היריב

דרגה דרוג השריון [או דרג"ש עולה] של היריב
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
1–3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4–5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6–7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8–9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11–13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
14–15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16–19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20–23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

טבלה 26: טבלת התקפה למפלצות

גלגול ההתקפה הנדרש (ק20) על מנת לפגוע בדרוג השריון של היריב1

קב"פ דרוג השריון [או דרג"ש עולה] של היריב
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
< 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15+ 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 – בשיטה החלופית המהירה לדרג"ש עולה, תוסף ההתקפה של מפלצות זהה למספר קוביות הפגיעה שלה, עד ל-15+ לכל היותר.

שיטה חלופית מהירה עם דרג"ש עולה (נוסחה סודית!)

כאשר משתמשים בשיטת הדרג"ש העולה קל יותר לחשב את גלגול ההתקפה על פי נוסחה פשוטה. המספרים זהים לאלו שבטבלאות הדרג"ש היורד – זוהי רק שיטה שונה לחשב את התוצאות. כך זה עובד: כל מקצוע מקבל תוסף פגיעה, אשר עולה כאשר הדמות עולה בדרגות (ראה בטבלה). הוסף את התוסף הזה לגלול ההתקפה, ואם התוצאה שווה או גבוהה מהדרג"ש של היריב ההתקפה מצליחה. זה כל מה שנדרש, אין צורך בטבלאות התקפה.

על מנת להשתמש בשיטה זו רשום את תוסף ההתקפה של הדמות שלך. תצטרך לעדכן אותו כאשר הדמות שלך עולה בדרגות, אבל לאחר שעשית זאת לא תצטרך לבדוק בטבלאות על מנת לדעת אם היא או הוא מצליחים בהתקפה.

טבלה 25: שיטה חלופית מהירה לגלגול התקפה עם שיטת הדרג"ש העולה

מקצוע דרגה
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
תוסף התקפה
כוהן 0+ 0+ 1+ 1+ 2+ 2+ 3+ 3+ 4+ 5+ 5+ 6+ 7+ 7+ 8+ 8+ 9+ 10+ 10+ 11+
לוחם 0+ 0+ 1+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 7+ 8+ 9+ 9+ 10+ 11+ 12+ 12+ 13+ 13+
קוסם 0+ 0+ 0+ 1+ 1+ 2+ 2+ 3+ 3+ 4+ 5+ 5+ 5+ 6+ 6+ 7+ 7+ 7+ 7+ 8+
גנב 0+ 0+ 0+ 1+ 1+ 2+ 2+ 3+ 3+ 4+ 5+ 5+ 5+ 6+ 6+ 7+ 7+ 7+ 7+ 8+