להלן כמה קווים מנחים לטיפול במצבים לא שגרתיים שעולים לעיתים בזמן קרב.

התקפה מאחור

כל התקפה הנעשית מאחורי היריב זוכה בתוסף פגיעה 2+, או 4+ אם המתקיף הוא גנב. לרוב האנשים יש רק שתי דרכים להגיע אל מאחורי אויב. האחת היא להפתיע את האויב ולהתקיף מאחור במהלך סיבוב ההפתעה. השנייה היא להתקיף אויב מאחור בזמן שבן ברית מתקיף מלפנים. גנבים יכולים להגיע מאחורי המטרה במהלך קרב רגיל אם הם מצליחים להסתתר בצללים, אפילו אם אין מי שמתקיף את המטרה מהחזית.

אויב בלתי נראה

התקפות הנעשות נגד אויב בלתי נראה סובלות ממחסר 4-. מפלצות קסומות רבות עוצמה, או מפלצות בעלות 11 או יותר קב"פ, לרוב מסוגלות לראות יצורים בלתי נראים.

התקפות קפא"פ (קרב פנים אל פנים)

התקפת קפא"פ היא התקפה הנעשית בידי נשק הנאחז ביד, כדוגמת חרב, חנית או פגיון. הליך ההתקפה מתואר למעלה ("גלגול ההתקפה"). ניתן לבצע התקפת קפא"פ רק אם שני הנלחמים נמצאים בטווח 3 מ' זה מזה. שני נלחמים המצויים בטווח זה נחשבים כנמצאים בקפא"פ.

התקפות קליעים

התקפות קליעים מבוצעות באמצעות כלי נשק לטווח כדוגמת קשת, רובה קשת, קלע או נשק הטלה. דמות שמתקיפה באמצעות נשק קליעים זוכה בתוסף הזריזות שלה להתקפות קליעים לגלגול הפגיעה, ולוחמים זוכים גם בתוסף הכוח. כאשר משתמשים בנשק קליעים כדי לירות לתוך קפא"פ, לרוב לא ניתן לבחור מי מהנלחמים יספוג את ההתקפה (חבר או אויב), והמנחה קובעת זאת אקראית.

תנועה בקפא"פ

בחרבות וכשפים כל משתתף בקרב חוסם אזור של בערך מטר וחצי לרוחב, ואויבים לא יכולים פשוט לנוע דרך אזור זה כל עוד הנלחם עומד על רגליו. לחילופין, המנחה יכולה לאפשר תנועה שכזו אבל להעניק למתגונן העומד באזור התקפה חופשית על הדמות החולפת דרך שטחו. על המנחה להשתמש בשכל הישר ולהחליט בכל מקרה לגופו, אבל כדאי שלשחקנים יהיה מושג ברור לגבי ההשלכות של החלטותיהם הטקטיות. כדאי שהמנחה תחליט על חוק קבוע, אותו יש ליישם באופן עקבי, מלבד במקרים יוצאי דופן.

משא ומתן ודיפלומטיה

לעיתים ניתן להימנע מקרבות באמצעות כמה מילים שנבחרו בקפידה, שיכולות לכלול כמה שקרים. אם החבורה מוצאת עצמה מול אויבים רבים מדי, או שנראה שהמפלצות לא מצוידות באוצר משמעותי, החבורה עשויה לבחור לנסות ולשוחח עימן כדי להימנע מהקרב – או לפחות לעכבו, עד שהמצב ישתנה לטובת החבורה. שכנוע מפלצות, ביצוע עסקאות, שיחה עם דב"שים ושימוש בשכל במקום בכוח, מהווים כולם חלק חשוב מהמשחק. אל תחליפו אותם בגלגול קוביות! אפשר להשתמש בקוביות כדי לקבוע את התגובה הראשונית של המפלצות כלפי הדמויות, אבל מאותו רגע, תנו למיומנות השיחה של השחקנים לקבוע עד כמה יצליחו הדמויות לשפר את יחסן הראשוני של המפלצות. זהו לא מקרה של "אבל הדמות שלי אמורה להיות נורא משכנעת" – זהו אחד המקומות בהם בוחנים את המיומנות של השחקן, לא של הדמות.

נסיגה

על המנחה להחליט אם חלים חוקים מיוחדים על נסיגה מקרב פנים אל פנים. רוב המנחים יאפשרו ליריב לבצע התקפה חופשית אם הגיבור (או המפלצת) מנסים להתרחק מחוץ לטווח 3 המטרים של קפא"פ. בכמה מקרים ההתקפה החופשית מבוצעת עם תוסף 2+ לפגיעה (מאחר והיא מבוצעת מאחור, בעוד הפחדן מסתובב ונמלט).

מיקום

למען הפשטות, ניתן להניח שכל דמות "תופסת" אזור של בערך 1 מ' רבוע בעת צעידה. בקרב, עם זאת, כלי נשק מסוימים דורשים מקום רב יותר להנפה. אם שלוש דמויות עומדות אחת לצד השניה, ותופסות 3 מ' סה"כ, הן יכולות להשתמש רק בפגיונות, חרבות קצרות, חניתות ונשקי מוט. כל שאר הנשקים החד-ידניים דורשים מרחב הנפה של לפחות 1.5 מ' (כך ששתי דמויות יכולות לעמוד זו ליד זו באזור של 3 מ'), וכלי נשק דו-ידניים (מלבד נשקים דוקרים, כדוגמת חנית), דורשים את כל 3 המטרים כדי להניפם.

שורה שנייה

מי שעומד בשורה השנייה בקרב, מאחורי החזית, יכול להשתמש בחניתות ונשקי מוט כדי להתקיף מעבר לחזית, בזכות אורכם הרב.

נזק הכנעה

ניתן להשתמש בנשק כדי להכניע אויב, במקום להרוג אותו. שחקן יכול לבחור שהנזק שעושה דמותו יהיה בחציו "אמיתי" ובחציו "הכנעה". נזק הכנעה לא הורג, ומרפאים אותו בקצב של 1 נק"פ לשעה. אם נקודות הפגיעה של האויב, כולל נזק ההכנעה שספג, מגיעות ל-0, הוא נופל חסר הכרה במקום למות, אלא אם הנזק הרגיל מספיק כדי להביא אותו ל-0, ואז הוא נהרג בטעות!

לא את כל המפלצות ניתן להכניע. באופן כללי, ניתן לגרום נזק הכנעה רק לדמויי אדם ויצורים מיוחדים כדוגמת דרקונים.

תוואי שטח

דמויות ומפלצות יכולות להסתתר מאחורי דברים, לעמוד על דברים, לשכב על הקרקע, להשיג יתרון גובה, לירות חיצים מתוך ערפל או ענפי עץ, ובאופן כללי לנצל את תוואי השטח כדי להשיג יתרון בקרב. המנחה מחליטה על התוספים והמחסרים שגורמים תוואי שטח. רוב המתאמים הללו הם +/- 1 או 2, תלוי במידת המחסה או יתרון הגובה. ניסיון לפגוע במישהו המסתתר מאחורי חרך ירי בחומת טירה עלול לסבול ממחסר 4-. עם זאת, זכרו שהמחסר לפגיעה באויב בלתי נראה הוא 4-, כך ש-4 +/- זה הגבול העליון להשפעות של תוואי שטח על פגיעה.

לחימה בשתי ידיים או עם שני כלי נשק

ממש כשם שמגנים משפרים את דירוג השיריון ב-1, כך גם מי שנלחם עם שתי ידיים זוכה בתוסף 1+ לנזק. (מלבד בנשקים שמיועדים לשימוש רק כדו-ידניים, מאחר והתוסף הזה כבר מחושב בנזק של הנשק). לחימה עם כלי נשק בכל יד נותנת 1+ לפגיעה, אבל רק בסיבובים בהם המתקיף זכה ביוזמה. שימו לב שלא מדובר בשתי התקפות נפרדות, אלא בשיפור סיכוי הפגיעה. הנזק נקבע לפי כלי-הנשק העיקרי.

הערת עיצוב

החוק ללחימה בשתי ידיים או עם שני כלי נשק הוא החוק הרישמי של חרבות וכשפים, אך הוא אינו מגיע מהמשחק המקורי, אשר לא הכיל חוקים לאף אחת מאפשרויות אלו. הוא פרי עטו של Jason Cone (המוכר גם כ-"Philotomy Jurament"), מעצב ידוע של חוקי בית למשחק המקורי. הוא מציין באתר הבית שלו שאין חוקים רשמיים במשחקי המקורי ללחימה בשתי ידיים או עם נשק בכל יד. תחת חוק זה יש קביעה לכל שלוש האפשרויות לשימוש ביד השניה של הגיבור: אחיזת מגן, אחיזת נשק בשתי ידיים או אחיזה בנשק שני. בכך שיש השפעה לכל אחת מהאפשרויות (תוסף לדרג"ש, תוסף לנזק או תוסף התקפה) שחקנים יכולים לבחור אסטרטגיה מתאימה לכל סיטואציה.

דרך אגב, מכיוון שלתוסף התקפה יש השפעה גדולה יותר מאשר תוסף לנזק, תוסף הלחימה בשני כלי נשק ניתן רק כאשר המשתמש בשני כלי נשק זוכה ביוזמה (אם משתמשים באופציה 1). אם משתמשים באופציה 2 התוסף ניתן רק אם לתוקף זריזות גבוהה יותר מליריבו. אם אתה מעוניין לשחק "לפי הספר" ולהשתמש בחוקים המקוריים, התעלם לחלוטין מחלק זה והחלף אותו בחוקי הבית שלך ללחימה בשתי ידיים או עם שני כלי נשק.

לחימה ללא נשק

ניתן לנסות להפיל יריב על הקרקע, באופן הבא: כל המתקיפים מבצעים גלגולי התקפה. ההתנפלות עצמה נעשית רק בין אלו שפגעו לבין המתגונן: כל המשתתפים מגלגלים 1ק6 לכל קובית פגיעה. אם סה"כ התוצאות של המתקיפים גבוה מזה של המתגונן, הוא נופל לרצפה תחתם, וניתן להרוג אותו בסיבוב הבא אלא אם מישהו בא לעזרתו או שהוא מצליח להשתחרר לפני כן. אם הסכומים זהים בדיוק, כולם נאבקים זה בזה ואף אחד מהם לא יכול להשתמש בנשק. אם המתגונן מנצח, המתקיפים נהדפים לאחור ונעשים המומים. הם נותרים המומים מספר סיבובים השווה להפרש בין הגלגולים.

דוגמא: חמישה אורקים מנסים להפיל לוחם בדרגה 5. נניח ששניים מהם הצליחו בגלגול ההתקפה. האורקים מגלגלים סך של 2ק6 (לכל אורק יש 1 קב"פ), והלוחם מגלגל 5ק6 (ללוחם יש 5 קב"פ). האורקים מקבלים סך של 10, והלוחם מקבל סך של 15. שני האורקים מועפים לאחור ונעשים המומים ל-5 סיבובים.

היאבקות וקרבות אגרופים מבוצעים עם ההנחה שאגרוף גורם 1 נזק, ויש 50% סיכוי בכל פגיעה שיהיה זה נזק הכנעה (ראו נזק הכנעה, בהמשך). כל תוספי הכוח לנזק נחשבים כנזק הכנעה. קטטות בבית המרזח מתנהלות ביעילות רבה יותר אם משתמשים בכסאות ולא באגרופים, ודי לחכימא ברמיזא.