כאשר דמות (או יצור) נפגעת, כמות הנזק שהיא סופגת מופחתת מסך נקודות הפגיעה שלה. כאשר סך נקודות הפגיעה הנוכחיות של הדמות מגיע ל-0, הדמות נופלת חסרת הכרה. דמות חסרת הכרה נותרת בחיים, אך היא מדממת למוות בקצב של נק"פ 1 לסיבוב אם לא מטפלים בה. המוות מגיע כאשר הדמות מגיעה לסך נקודות פגיעה שלילי השווה לדרגתה. במילים אחרות, דמות בדרגה 5 מתה עם הגיעה ל-5- נקודות פגיעה.