בנוסף לאמצעי ריפוי קסומים, דמות משיבה נקודות פגיעה בקצב של 1 נק"פ בכל יום מנוחה מלא. ארבעה שבועות מנוחה ישיבו דמות למלוא נקודות הפגיעה, ללא קשר לכמות נקודות הפגיעה שאיבדה.